Urbanizmus a výstavba 28. marec 2019

OBCHVAT: Ministerstvo dopravy odobralo vzorky na kritických úsekoch


Ministerstvo dopravy oceňuje prácu polície, prokuratúry aj organizácií spadajúcich pod rezort životného prostredia, ktoré sú zodpovedné za dohľad nad dodržiavaním enviromentálnych zákonov. AKTUALIZOVANÉ o vyjadrenie koncesionára.

Rezort dopravy vždy podporoval aktivity, ktoré mali potvrdiť alebo vyvrátiť ohrozenie životného prostredia

a minister dopravy sa osobne zúčastnil na viacerých kontrolných dňoch zameraných na túto oblasť pri výstavbe D4R7.

Ministerstvo dopravy zaslalo na požiadanie stanovisko pre Bratislavský kuriér. 

Ako ďalej rezort uviedol, ministerstvo dopravy si v rámci tohto projektu najalo renomovanú rakúsku firmu FCP,

ktorá mala dohliadať na dodržiavanie všetkých pravidiel a viackrát sme od tejto spoločnosti dostali stanovisko, že je všetko v poriadku.

Dnes existuje odôvodnené podozrenie, že nezávislý dozor si neplní svoju základnú povinnosť a nekontroluje výstavbu tak ako má a dozor ministerstvo zavádzal.

Aj preto rezort dopravy odobral vlastné kontrolné vzorky pôdy na kritických úsekoch, ktoré teraz vyhodnocujeme a po skončení analýz ich zverejníme.

Ak dozor naozaj zlyhal, vyvodíme vážne dôsledky.

Za výstavbu tohto úseku je v zmysle zmluvy plne zodpovedný koncesionár, ktorý musí postupovať v súlade s platnými predpismi.

Ak sa potvrdí použitie neprijateľných materiálov, bude ich musieť nahradiť na vlastné náklady koncesionár a štát preto nebude za práce naviac nič platiť.

Rezort dopravy je rozhodnutý v tejto veci postupovať nekompromisne.

Informácie k policajnej razii sme priniesli tu.

VYJADRENIE KONCESIONÁRA  Zero Bypass Limited:

"Koncesionár a Zhotoviteľ projektu plne spolupracuje s políciou pri vykonávaní vyžadovaných úkonov.

Koncesionár a Zhotoviteľ projektu používa pri výstavbe len materiály obstarávané od subdodávateľov, ktoré spĺňajú príslušné normy a certifikáty.

Vylučujeme akúkoľvek kontamináciu pôdy alebo používanie materiálov, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť životné prostredie".

(rl)

Ilustr. foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter