Urbanizmus a výstavba 1. február 2020

O čom sa hovorilo na stretnutí primátora s obyvateľmi v Dúbravke? Pozemky, hluk a ďalšie témy


(Bratislavský kuriér – Dúbravka 29. 1. 2020/ rl) – Bratislavský primátor Matúš Vallo, potom ako hovoril pred novinármi o nespustenej dúbravskej časti električkovej trate a oznámil, že električky by mali byť do Dúbravky pustené po 17. februári, sa v ten istý deň, v stredu 29. januára večer, stretol aj s obyvateľmi mesta v Dome kultúry Dúbravka.

Prizval si k sebe aj pracovníkov magistrátu, prítomná bola aj prvá námestníčka Táňa Kratochvílová a zástupca DPB. Stretnutie trvalo zhruba dve hodiny. Výber z toho, o čom sa tam hovorilo, vám teraz predkladáme.

Potom ako M. Vallo pripomenul už mediálne známe skutočnosti týkajúce sa rekonštrukcie električkovej trate (od Molecovej v Karlovej Vsi po Bagarovu v Dúbravke) a o problémoch so spustením električky do Dúbravky, dal slovo prítomným, ktorí sa mohli pýtať nielen na tému električka, ale aj na iné.

Niektorí obyvatelia sa pýtali na dokončovanie trate, iní na jej hlučnosť pri jazde električiek v Karlovej Vsi, ďalší na majetkovo-právne vzťahy a možné vysporiadanie pozemkov pod traťou a podobne.

Najskôr sa jedna obyvateľka spýtala na zastávku – nástupište na Záluhách v Dúbravke (Damborského), ktorá je momentálne podľa nej v dezolátnom stave. Pýtala sa, ako tam budú ľudia nastupovať a ako to bude s podchodom. Odpoveď bola, že zastávka má byť v budúcnosti integrovaná.

Zastávku treba podľa pracovníka magistrátu ešte dorobiť, niektoré práce zatiaľ neumožnilo počasie. Vysvetlil, že integrovaný prestup na zastávke Záluhy (Damborského) bude spočívať v tom, že podklad trate bude betónový a priamo na ňu bude prichádza autobus, takže z električky prestúpi cestujúci na tom istom mieste, kde vystúpil. Iného obyvateľa zaujímal podchod podrobnejšie.

Dozvedel sa, že eskalátory v ňom nebudú, ani výťah, pôjde o bariérový podchod. Prechod cez cestu bude úrovňový neďaleko cez vyznačený priechod pre chodcov.

Budúca integrovaná zastávka Záluhy

Hluku električiek v KV sa prítomní venovali pomerne dlho. Diskutovali k tomu viacerí. Najskôr sa prihlásil iniciátor petície, ktorá rieši hluk jazdiacich električiek. Tvrdil, že už má okolo 150 podpisov obyvateľov okolia el. trate v KV. Podľa neho hluk nie je v súlade s normou.

„Mám taký pocit, že niekto tu evidentne zavádza občanov nejakými decibelmi, zníženými nejakými faktormi, potrebujeme sa dozvedieť pravdu. Tá pravda je jednoznačná – my pociťujeme ten hluk adekvátne omnoho vyšší ako stará električková trať.“ K tomuto dlhšiemu príspevku občana sa rozprúdila polemika.

Primátor Vallo o. i. uviedol, že si občan má právo zabezpečiť aj vlastné meranie. „Vy hovoríte o pocitoch, ja hovorím o dátach. My cítime, že je tam nejaký hluk, robí to nová električka.

Ale električka ako taká, na základe certifikovaných meraní, je jednoznačne tichšia“. Konštatoval, že na petíciu bude odpovedané, že tému berie vážne a mesto sa ňou zaoberá. „Veľa ľudí nám hovorí, že je to tichšie,“ dodal.

Nasledovala téma meniarne na Krčacoch, ku ktorej sa prihlásil obyvateľ, ktorý uviedol, že je mimochodom aj zástupca jednej z majiteliek nevysporiadaných pozemkov pod el. traťou.  O. i. uviedol: „Koncom decembra, keď bolo zjavné, že trať do Dúbravky sa nestihne, namiesto toho, aby ako chlap ste priznal – nedalo sa, nestihli sme...a ľudia by vám odpustili, ste spustili mediálnu kampaň proti vlastníkom pozemkov.

Zúžili ste to na meniareň, ale ja tam nemám nijaký majetkový podiel...len zajtra to môžete rozšíriť na tých čo sú pod traťou nevysporiadaní 38 rokov“. Ďalej uviedol, že ešte 15. decembra (min. roka) nebola meniareň zapísaná v katastri, čiže bola čiernou stavbou. „Minimálne rok vaša byrokracia na magistráte na to neprišla, už ste to napravili, klobúk dole,“ konštatoval.

Primátor Vallo okrem iného uviedol: “My nepotrebujeme mať to vecné bremeno zapísané v katastri, my ho máme už zo zákona. Keď si ho dáme zapísať, musíme majiteľovi pozemku zaplatiť jednorazovú odplatu, ktorú nám povie súdny znalec.

To sme urobili v strede novembra s pozemkami pod meniarňou. Niekoľko hodín predtým nastala taká situácia, že majitelia týchto pozemkov a to nie sú nejakí starí majitelia, ktorí to niekde získali, alebo ktoré im niekto zobral za socializmu. Sú to ľudia ktorí získali pozemky pod meniarňou v roku 2016 s jasným cieľom: vydierať mesto kvôli inému developerskému projektu, ktorý majú v strede mesta.

Oni to od nás reálne chceli. Nato aby nás tam pustili, chcú aby sme im pustili nejaký pozemok v strede mesta, ktorý je zatiaľ zablokovaný. Máme súdno-znalecký posudok, ktorý hovorí o tom, že majiteľom týchto pozemkov by sme mali zaplatiť približne 20-tisíc eur.

Oni to zablokovali, pretože pred to predsadili, urobili skorej nejaký zápis, zmenil sa tam majiteľ a mesto tú možnosť nemalo urobiť,“ konštatoval primátor. K spomenutej mediálnej kampani uviedol, že to ho zaujímalo najmenej, išlo mu vraj o to, aby ľudia mohli používať električku.

Ďalší obyvateľ sa pýtal na to, a pripomenul, že na začiatku stretnutia bolo uvedené, že druhá etapa výstavby trate sa dokončila včas.

Uviedol: „Neviem presne, čo je v tej zmluve, lebo podľa mňa to hotové nie je, ako ste sami povedali vy aj kolega. Damborského je stavba momentálne a takisto chýbajú aj nejaké obrubníky...ako je možné, že to zhotoviteľ stihol, keď to nie je hotové“? spýtal sa.

Pracovník magistrátu, ktorý ako sám povedal, že má na starosti zmluvu uviedol, že zhotoviteľ to podcenil, k otázke obrubníkov: „Máme doslova dlhé príbehy o tom, ako zhotoviteľ nevedel objednať zhruba dva mesiace nové kamenné obrubníky“. Ale podľa neho, bohužiaľ, toto nespadá pod penalizáciu.

„Dnes je železničná dráha hotová, nástupiská sú hotové s drobnými vadami a áno, podchod Damborského je stavba a stavbou bude do nejakého mája, júna až“. Obyvateľ doplnil svoju otázku, či mesto má nejaké páky na to, aby to zhotoviteľ dokončil.

Odpoveď: “Máme určité páky, ale nemáme pokuty a bohužiaľ zhotoviteľ počúva iba na pokutu. Keď máte dostať 270-tisíc, inak pracujete.... reálne pani starostka má skúsenosti s nami, keď nám píše, koľko odpadu nechávajú popri trati, keď som sem išiel videl som osobne niekoľko sprejov, neustále im posielame - odpracte, jamy zakryte, dajte preč...

Bohužiaľ nemám tú páku aby som im za každé také porušenie dal 500 eurovú pokutu napríklad...“. Ďalšiu doplňujúcu otázku s konštatovaním mal ten istý obyvateľ. Pýtal sa na stavebný dozor, ktorý bol podľa neho nedostatočný: „Bolo to nebezpečné – veľké autá zaparkované pred priechodmi, lávky, ktoré podľa mňa nevyhovujú storočiu v ktorom žijeme..." 

Vallo: „Absolútne s vami súhlasíme, toto je nejaký obraz, ako bola samospráva vnímaná u súkromných firiem. Samospráva bola vnímaná ako nejaký partner, ktorý si v podstate nevšíma čo sa deje, nevadia mu termíny, nevadí mu kvalita stavby, nevadí mu bordel okolo stavby.

My s týmto bojujeme...dúfam, že to bude lepšie v ďalšej fáze, neboli sme s tým ani my spokojní“. Ďalšia otázka obyvateľa: Ako vidíte tretiu a štvrtú etapu z hľadiska náhradnej dopravy pre Dúbravku a Karlovku. Prídeme o električky...?

Primátor Vallo uviedol, že mesto dlho uvažovalo, že by jazdili električky od Molecovej ďalej. Podľa neho ale bohužiaľ, ak by sa náhodou pokazila, nie je jasné, čo by s ňou bolo, ako by sa servisovala a podobne. Okrem toho podvozok električiek je kontrolovaný každý týždeň v podmienkach depa.

Ďalšia obyvateľka sa pýtala na linkovanie električiek v Dúbravke, či sa vráti aj linka 5.

Odpoveď bola, že v súvislosti s pokračujúcimi rekonštrukciami v tomto roku, vrátane obnovy trate v Rači a časti trate v centre mesta na Americkom námestí „práve v snahe vám cestujúcim zabezpečiť aby boli spoje jednoduché z hľadiska orientácie, bol zavedený jednolinkový variant, čiže linka č.4 sa predĺži do Dúbravky s tým, že bude jazdiť každé štyri minúty počas špičiek, 5 minút v sedle a sedem-osem minút cez víkendy“.

Ako ďalej pracovník magistrátu pripomenul, pôvodný interval s linkou 5 nebol štyri minúty, ale 2/6 minút a cez víkend to bolo 5-10 minút, „čiže ten komfort bol horší“ „Aké bude definitívne linkové vedenie nezávisí na dopravnom podniku je to v koordinácii s objednávateľom – magistrátom rokované.

Vyhodnotíme si to celé pre rok 2020-21a budeme lúskať dilemu, že či dôjde k návratu tzv. dvojlinkového variantu, ktorý zabezpečoval viac priamych smerovaní, ale zároveň predlžoval čakacie doby na električku, alebo sa viac osvedčí tento“.

Obyvateľ upozornil na preferenciu električiek v Dúbravke, kedy autá prichádzajúce z Devínskej Novej Vsi, kým prejdú až po Krčace, musia mnohokrát dlho stáť na semaforoch aj pri dodržaní predpísanej rýchlosti. Podobne je to aj pri výjazde z bočných ulíc na Saratovskú.

„Zosúlaďte aspoň tie semafory, aby tu nebola červená vlna...“. Pracovník: „My sme už robili nejaké úpravy, križovatky v Dúbravke sú rozľahlé...M. Vallo: Vieme to urobiť lepšie?“:Pracovník: “Vieme...“.

Prihlásila sa obyvateľka, ktorá tvrdila, že linka 4 je veľmi zdĺhavá, keďže ide cez Šafárikovo námestie. Myslí si, že keby išla cez tunel, o chvíľu je v meste a cestujúci nemusí toľko prestupovať. Upozornila aj na to, že linka 23 z DNV je podľa nej poddimenzovaná napriek tomu, že je súčasťou električkovej trate, keďže z nej ľudia prestupujú v Dúbravke na električky a jej interval je 20 stále minút.

Primátor Vallo pripomenul v tejto súvislosti, že bola nedávno petícia obyvateľov okolia Nobelovej ulice, kde linka 51 chodí v pracovných dňoch v intervale 30 minút a cez víkend a raz za hodinu cez víkend. „My sme to prerátali a zistili sme, že mesto to bude stáť ročne asi 500-tisíc eur navyše a ten interval sa zhustil“. K linke číslo 4 zástupca DPB uviedol, že opticky je to cez Šafárikovo nám., dlhšie.

Uviedol, že ťah linky 4 z Dúbravky cez Šafárikovo nám, do oblasti Blumentálu, verzus ťah Dúbravka – tunel – Obchodná -Blumentál, „ten rozdiel v tej jazdnej dobe, to vidíme dnes medzi 4kou a 9tkou, keby boli púšťané z Dúbravky, tak sú 2 minúty“.

To znamená z 30 minút, je rozdiel 2 minúty. Nábrežie je pomalšie o 2 minúty. „A prečo je to teraz počas výluk tak, prečo 4ka teraz počas výluk je tu a nie 9tka je to, že s 83 a 84 sa viem dostať do oblasti Zochovej, čiže do miesta kde je tunel a zase nábrežím sa viem dostať do južnej strany centra aby to vetvenie bola také, že autobusová silná, verzus druhá električková“.

K linke 23 uviedol, že je pravidelne sledovaný počet cestujúcich. „S výnimkou VWspojov, keď chytá koniec zmeny, čo je trikrát do dňa, tam to využitie je primerané autobusom ktoré tam máme.

Konce zmien zo závodu riešime posilovými spojmi. Ešte viem o jednom školskom spoji pred ktorý je predsadená zahustená 23ka, ktorá obsluhuje v podstate len sídlisko VW a obch. centrum Metro. Ale ďakujem za podnet, pozrieme sa na vyťaženie 23“.

(rl)

Foto: Br. Kuriér viz.: Zdroj-FB DPB

Link na informácie hl. mesta SR o spustení električky do Dúbravky

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter