Urbanizmus a výstavba 30. september 2019

Nový úsek obchvatu má pomôcť obyvateľom Mosta pri Bratislave


Po úspešnej kolaudácii sa vodiči dochádzajúci do hlavného mesta dočkali sprevádzkovania viac ako 4,5 kilometra dlhého novovybudovaného obchvatu Mosta pri Bratislave.

Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečuje financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy.

Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom stavby.

Na základe právoplatných rozhodnutí bol v uplynulých dňoch sprejazdnený celý úsek novovybudovaného obchvatu neďaleko obce Most pri Bratislave.

Stavba 4,5 kilometrového úseku je súčasťou PPP projektu výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Jeho realizáciu si vyžiadala výstavba nového mostného objektu, ktorý bude križovať budúcu diaľnicu D4 v katastrálnom území obce.

Výstavba obchvatu trvala od novembra 2017 do septembra tohto roka. Počas výstavby bolo na úseku s 3 mostnými objektami a 3 križovatkami (Vrakuňa, budúca križovatka Podunajské Biskupice a Most pri Bratislave) zapracovaných do násypov takmer 400 000 m³, použitých bolo viac ako 20 000 m³ štrkodrvy a na asfaltárske práce bolo potrebných 36 413 ton zmesi.

Bezpečnostné prvky na miestnej komunikácii si vyžiadali takmer 10 000 metrov zvodidiel a 4 100 m² trvalého vodorovného značenia. Celková dĺžka novovybudovanej preložky vrátane križovatkových zjazdov je 6,5 kilometra.

Stavebné práce sa realizovali v extraviláne, no časť prác prebiehala i za plnej prevádzky. „Logisticky najnáročnejšou práve z dôvodu zachovania plnej prevádzky bola realizácia križovatky Odeská, ktorá bola stavebne riešená v polovičnom profile, aby bol dopad na dopravu čo najmenší,“ informoval country manager zhotoviteľa Jorge Sanz.

„Obchvat Mosta pri Bratislave je plnohodnotnou dvojprúdovou komunikáciou s maximálnou povolenou rýchlosťou 90 km/h, no keďže jeho súčasťou je i budúca diaľničná križovatka Podunajské Biskupice, chceli by sme vodičov požiadať o ohľaduplnosť pri prejazde touto časťou, kde je prenosným dopravný značením maximálna povolená rýchlosť obmedzená na 50 km/h,“ dodal Sanz.

Novovybudovaná preložka cesty II/572 – Obchvat Mosta pri Bratislave uľahčí dochádzanie do hlavného mesta obyvateľom žijúcim v spádovej oblasti a odkloní dopravu z obce Most pri Bratislave.

Okrem komfortnejšieho cestovania bude zabezpečená i lepšia obslužnosť územia vďaka budúcemu priamemu napojeniu na diaľnicu D4.

(red)

Foto: D4R7 Construction

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter