Urbanizmus a výstavba 13. jún 2017

Nové Lido - atraktívnu budúcnosť Bratislavy kreslia na pozemkoch nič netušiacich vlastníkov


Nedávna kampaň urbanistickej budúcnosti Bratislavy - Nové Lido a Lido lagúna zaujala svojou projekciou a hlavne skĺbením mestského života a prírody v jeden celok. Zapojenie oboch brehov Dunaja do „krvného obehu“ centrálnej mestskej časti je bezpochyby skvelý nápad. Nezabudli sme však na niečo, resp. niekoho?

 Budú pozemky v osobnom vlastníctve problémom?

Väčšina reakcii na plánovaný projekt predstavený v masívnej mediálnej kampani  priniesla pozitívne ohlasy, ozvalo sa však aj zopár tých, ktorí by radi vedeli viac, pretože majú na to nárok. Nie je tajomstvom, že za projektom stoja J&T Real Estate a HB Reavis, no tajomstvom podľa dostupných informácii nie je ani to, že v lokalite, kde má Nové Lido stáť, sú ešte stále desiatky pozemkov patriacich - či už mestu, ale aj viacerým fyzickým osobám, najmä miestnym záhradkárom.

Tí sa pýtajú, čo bude, ako sa s nimi počíta, prečo ich ešte nikto nekontaktoval? Pochopiteľne, že si uvedomujú, že je len otázkou času, kedy sa budú musieť so svojim kúskom pôdy rozlúčiť v prospech niečoho nadradeného ... alebo nebudú musieť? Minimálne by si však zaslúžili byť informovaní, ako chcú s nimi naložiť?

„Nie som žiaden hlupák, aby som si myslel, že zachránim mojich pár árov pred mestským rozvojom, ani nechcem nikomu stáť v ceste, ale keď niekto kreslí na mojom pozemku novú štvrť, bolo by minimálne slušné, aby mi to oznámili, v lepšom prípade aj navrhli budúci postup vysporiadania. Pozemok mám po rodičoch, je to niečo, kde trávime náš voľný čas s rodinou už desaťročia,“ zaznelo z úst jedného z drobných záhradkárov, ktorého sme navštívili. „Určite hovorím aj za iných susedov - nechceme byť na konci dňa pritlačení k múru, že buď alebo...,“ dodal.

Pár metrov ďalej sme objavili dokonca stavbu, ktorá už na prvý pohľad nepôsobí ako záhradný domček. A veru ani nie je. V rodinnom dome na rozľahlom pozemku tu táto rodina žije celé generácie. „Málokto vie, že veľmi dávno sídlila v našom dome škola. Svojho času to bola prvá škola na území Petržalky,“ rozpovedal osud svojej nehnuteľnosti sused, ktorý tu s rodinou žije vyše polstoročie. „Pred pár rokmi sme to aj chceli predať, ale keď  realitky a záujemci zistili, že tu má byť niečo iné, ich záujem opadol. Teraz sme v neistote a nevieme, čo ďalej. Jediné, čo vieme a vidíme, sú plagáty a články v nákresmi, no stále nechápeme, ako nás to celé zasiahne. Ostáva nám len dúfať, že s nami budú jednať fér,“ dodal.

 Oslovili sme oboch investorov a magistrát

Pýtali sme sa, ako chcú postupovať v otázkach vlastníckych práv k pozemkom. Mesto, ktoré má v lokalite ešte veľký podiel pozemkov, sa k otázke vyjadrilo:  “O akýchkoľvek predajoch či prenájmoch mestského majetku rozhoduje výhradne mestské zastupiteľstvo. V kompetencii tohto orgánu je rozhodnúť, ako mesto so svojím majetkom naloží.  Podľa zákona o Bratislave práve mestské zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru a jednou z nich je aj určovanie pravidiel nakladania s majetkom Bratislavy, schvaľovanie najdôležitejších úkonov týkajúcich sa tohto majetku a kontrola hospodárenia s ním,“ uvádza sa v stanovisku magistrátu.

Z dvojice investorov nám odpoveď poslali iba z  J&T Real Estate, HB Reavis neodpovedal.

„V súčasnom platnom Územnom pláne hlavného mesta SR je územie Nového Lida v časti medzi hrádzou a Einsteinovou ulicou určené na zastavanie. Podrobnejší spôsob zastavania rieši platný Územný plán zóny. Pred jeho schválením bol územný plán verejne prerokovaný a v rámci tohto prerokovania sa mohli vyjadriť k riešeniu všetci občania, vrátane vlastníkov. Ani pred prerokovaním, ani v rámci neho nie je však predmetom územnoplánovacích procesov vlastnícke vysporiadanie a scelenie pozemkov. Nami navrhovaná aktualizácia územného plánu bola overovaná prerokovanou urbanistickou štúdiou, v ktorej spracovatelia návrh podložili argumentmi. Tento návrh odráža vývoj mesta a nových častí jeho centra v pomerne dynamickom desaťročnom období. Následne je v kompetencii hl. mesta, aby zahájilo územnoplánovacie aktualizačné procesy, ktoré musia byť obdobne verejne prerokované ako súčasne platná územnoplánovacia dokumentácia.
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov  bude predmetom až investičnej prípravy,“ vysvetlila Daniela Stričková z J&T Real Estate.

Atraktívne územie a možné riešenia? Čo na to právnik?

Možností riešenia je určite viac a jednoznačne najvhodnejšou cestou by bola dohoda s obojstrannou spokojnosťou. Opýtali sme sa preto právnika JUDr. Branislava Záhradníka, či v tomto prípade  hrozí aj vyvlastnenie, resp. aké riešenie sa tu črtá.  „Domnievam sa, že developer sa bude v prvom rade usilovať o dohodu s majiteľmi pozemkov a bude sa im snažiť ponúknuť výhodné podmienky pre odkúpenie pozemkov. Som toho názoru, že ísť cestou vyvlastňovacieho konania bude pre developera pomerne problematické, ak vôbec bude uvažovať nad touto cestou,“ povedal Záhradník, v súčasnosti  miestny poslanec za MČ Bratislava-Karlova Ves.

Podľa neho by totiž investor musel kvalifikovane obhájiť, že ide o stavby vo verejnom záujme, a to je možné len pri presne určenom druhu stavieb. Zároveň by musel absolvovať pomerne zložitý, vecne, časovo i procesne náročný postup vyvlastňovacieho konania. Pritom je tu reálny predpoklad, že by narazili na aktívny odpor nielen dotknutých majiteľov pozemkov, ale možno aj na širšiu občiansku verejnosť, ktorá môže formulovať všeobecnejšie výhrady voči postupu investora, a to už pri schvaľovaní samotného územného plánu zóny.  To samozrejme platí, pokiaľ občan je vlastníkom pozemku, nie iba v nájomnom vzťahu.

Ako to napokon s kolóniou záhradkárov a nielen nimi, dopadne, ukáže čas.  Atraktívne územie má naozaj vysokú hodnotu, a preto bude zaujímavé sledovať, ako sa k pozemkovým predajom, nájmom, či zámenám postaví najmä mesto. V minulosti blízkej i ďalekej sa totiž nie raz stalo, že obchodovanie s mestskými pozemkami nedopadlo dobre. V mnohých prípadoch mesto prišlo o značnú sumu, v iných sa vynorili rôzne podozrenia, na niektoré doteraz doplácame.

 

(red)

 

 

 

 

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter