Urbanizmus a výstavba 30. apríl 2018

Najvyšší súd potvrdil nezákonnosť rozhodnutia o výrube stromov na Kollárovom námestí


(STARÉ MESTO) - Najvyšší súd SR dňa 28. februára 2018 vyniesol rozsudok, v ktorom potvrdil rozsudok Krajského súdu ako vecne správne rozhodnutie.

Potvrdil zrušenie povolenia na výrub na Kollárovom námestí.

Informuje o tom iniciatíva BAO, ktorá v roku 2014 podala žalobu na Krajský súd v Bratislave vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Okresného úradu vo veci výrubu stromov na Kollárovom námestí.

Ako iniciatíva Bratislava otvorene (BAO) ďalej informuje, v roku 2015 Krajský súd zrušil rozhodnutie Okresného úradu vo veci odvolania, ako aj rozhodnutie MČ Staré Mesto vo veci výrubu stromov.

Preto sa „developer“ - účastník Parking house s.r.o. v roku 2016 voči tomuto rozsudku odvolal.

Podľa BAO súd konštatoval, že udelenie súhlasu na výrub je možné iba za predpokladu, že správny orgán posúdi ekologické a estetické funkcie drevín, ako aj vplyvy na zdravie človeka.

V prípade rozhodnutia o výrube na Kollárovom námestí k dostatočnému posúdeniu predmetných funkcii nedošlo. Súdu nie je vôbec zrejmé, prečo dal prvostupňový správny orgán prednosť

vlastníckemu - užívaciemu právu účastníka pred právom občanov na priaznivé životné prostredie.

Najvyšší súd, ako aj Krajský súd konštatoval, že prvostupňový správny orgán nevykonal dokazovanie čo do rozsahu zásahu do práva na priaznivé životné prostredie, po predpokladanom výrube drevín a dokončení stavby, vo vzťahu k vhodnosti takéhoto podložia na ďalšiu výsadbu, najvyšší predpokladaný vzrast takto nasadených drevín, ako ani predpokladaný čas, ktorý bude potrebný na nové dreviny, aby plnohodnotne začali plniť funkcie predchádzajúcich vyrúbaných drevín.

(red)

Foto: BAO

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 3. 5. 2018, 11:07

Je to všetko somarina. V normálnom svete sa podzemné garáže budujú tak, že vykopú jamu, na ktorú po zakrytí navezú zeminu a vysadia park ( viď napr. Mníchov, Elektrastrasse, SRN ). Nie je jasné, prečo sa to nedá u nás ? A propos, Kollárko bolo ešte pred 30 rokmi komplet zastavané a park tam vysadili až po zbúraní budov, teda ide len o dočasné riešenie. Tie dva roky by sme ozaj bez tých stromov vydržali.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter