Urbanizmus a výstavba 1. máj 2020

Na Železnej studienke pribudne nová promenáda


Koncom minulého roka vyhlásilo hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) architektonickú súťaž na návrh predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky.

Informuje o tom MIB v tlačovej správe.

Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000  m2.  Najlepší súťažný návrh prináša podľa MIB citlivé zásahy a kreatívne riešenie.

V druhej, záverečnej etape súťaže pracovali na návrhoch tri tímy postupujúce z predchádzajúcej etapy na základe najkvalitnejších referencií.  Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

Zadanie architektonickej súťaže sa podľa MIB vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy, ktorých cieľmi je spraviť promenádu Železnej studničky viac prístupnú ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia.

Ako ďalej MIB informuje, prínosom pre návštevníkov budú nové móla  pozdĺž oboch  jazier, možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom do nich nezasahovať, ale napríklad aj možnosť člnkovania sa alebo zážitkového rybolovu či zážitkové a edukatívne trávenie času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi.

Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá a nový mobiliár, a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov.

1.miesto

Návrh verejného osvetlenie odkazuje na historický kontext územia.

V rámci vegetácie víťazný návrh veľmi jemne narába s existujúcou prírodou, rieši najmä úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kreatívnu údržbu, kde jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste pre návštevníkov „odhaľujú“ zaujímavosti lokality, čo rozširuje možnosti pozorovania krajiny.

Počíta sa s citlivou výsadbou nových drevín na Drieňovských lúkach.

Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie  pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov, a to tak, aby sa všetci užívatelia komunikácií cítili bezpečne. 

1.miesto

Pre cyklistov zvyšuje komfort aj vytvorením nových cyklostojísk, ktoré doteraz v celom riešenom území chýbali.

V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov  - žabochodov zapustených vo vozovke.

Návrhy všetkých tímov si môžete pozrieť tu: http://bratislava.sk/sk/vysledky-architektonickej-sutaze-predlzenie-promenady-na-zeleznej-studnicke

(red)

Vizualizácie: Zdroj: bratislava.sk

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter