Urbanizmus a výstavba 4. júl 2018

Na Šancovej ulici chcú vybudovať osempodlažnú polyfunkčnú budovu


Na Šancovej ulici v Bratislave plánuje firma ACS 2 postaviť osempodlažnú polyfunkčnú budovu.

Dotknutý pozemok obklopujú Karpatská ulica, Palárikova ulica, Jelenia ulica a v súčasnosti sa na ňom nachádza objekt bývalých potravín, parkovisko a zelené plochy s drevinami.

Investor chce spustiť výstavbu v marci 2019, jej ukončenie očakáva o dva roky neskôr.

Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Navrhovaný polyfunkčný dom tvorí uličnú čiaru pozdĺž Šancovej ulice a uzatvára tak v súčasnosti otvorený blok okolitých budov, ktoré stvárňujú pomyselný trojuholník s vnútroblokom.

Vo vnútrobloku sa navrhujú vybudovať priestory venované voľnočasovým aktivitám nielen obyvateľov objektov, ale aj verejnosti.

"Budú sa tu nachádzať tiež terasy malých kaviarní a reštaurácií, malé parkové časti s lavičkami a chodníkmi v priestore a zeleň.

Vytvára sa tak kompaktný architektonický celok s mestskou štruktúrou vybavenosti - občianska vybavenosť, administratíva, bývanie, garáže," uvádza v zámere investor.

Deklaruje, že z hľadiska urbanistickej kompozície bude objekt vhodne zakomponovaný do existujúcej mestskej štruktúry bratislavského Starého Mesta.

Investor chce postaviť osempodlažný objekt pôdorysného tvaru "L" s dvoma podzemnými podlažiami garáží. Jeho projekt je v dvoch variantoch.

Priklonil sa však k prvému, ktorý má menej významný vplyv na hlukovú situáciu a svetelnotechnické pomery.

Druhý variant totiž nespĺňa limity na ochranu zdravia pre prípustnú hladinu hluku a limity z hľadiska svetelnotechnických pomerov.

V rámci prvého variantu počíta projekt s celkovo 218 parkovacími miestami, 64 bytovými jednotkami, s celkovou plochou zelene 2029 štvorcových metrov (m2) a započítateľnou plochou zelene 1597 m2.  

Náklady na výstavbu budovy predpokladá investor na 12.925.000 eur.

(TASR)
Viz:Zdroj-EIA
foto: Archív BK
1 komentár
ODPOVEDAŤ Maja | 4. 7. 2018, 19:20

A to uz ludom uplne hrabe? Namiesto parkoviska a revitalizacie zelene tam buchneme budovu najlepsie 8p a dlhu. V tomto meste, state ludom hrabe a uplne.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter