Urbanizmus a výstavba 26. jún 2019

Na parkovisko na Komenského námestí chce dať mesto stoly a stoličky, neskôr vypísať súťaž


(Bratislavský kuriér/Staré Mesto, rl) - Na Komenského námestí stáli na parkovisku ešte pred pár dňami autá.

Dnes je už vyprázdnené a čaká na ďalšie využitie. Aké?

 

To sme sa spýtali bratislavského magistrátu.

Tu je odpoveď: „Aktuálne je (bolo) Komenského námestie do finálneho dokončenia prerábok na Gorkého ulici zapožičané pre rezidentov,

ktorí pre haváriu plynu prišli o parkovacie miesta. 

 

V blízkej dobe plánujeme ukončiť upratovacie a čistiace práce tohto priestoru.

Následne by sa už v júli mohli na námestí konať kultúrne podujatia

a budú na ňom umiestnené posedenia - stoly a stoličky z projektu Sadni si! 

 

Na jeseň by sme chceli začať pripravovať súťaž, ktorá bude následne vypísaná,“ informovalo nás mesto.

 

Staré Mesto uviedlo, že Komenského námestie bolo vždy v správe magistrátu.

 

„Bývalý starosta Števčík žiadal o zverenie námestia do nájmu, aby ho mohlo Staré Mesto zrekonštruovať.

K tomu ale nedošlo. Magistrát to má určené ako úlohu,“ uviedol staromestský miestny úrad.

 

Ohľadom zmien na tomto námestí bol daný minulý rok aj podnet na portály odkazprestarostu s otázkou Kedy sa začne realizovať park na Komenského námestí?

 

Mestská samospráva odpovedala 22. mája 2018 v tom zmysle, že prípravu a realizáciu stavby „Mestský park Komenského“,

v zastúpení stavebníka Hlavné mesto SR Bratislava, zabezpečuje mestská organizácia Generálny investor Bratislavy.

Na stavbu bola spracovaná projektová dokumentácia. V súčasnosti prebieha povoľovacie konanie.

 

Po vydaní stavebného povolenia prebehne, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, výber zhotoviteľa stavby.

Predpokladaný termín realizácie terasy je 3Q/ 2018.

V roku 2014 sa k úmyslu vytvoriť na Komenského námestí park, vyjadril aj bývalý staromestský poslanec a budúci starosta Starého Mesta Radoslav Števčík

 

Ako uviedol na svojej stránke, jedinečnou príležitosťou vrátiť zeleň do centra mesta je na Komenského námestí za budovou Slovenského národného divadla.

Do roku 1972 tu bol verejný park.

Námestie vzniklo už v 18. storočí. V roku 1886 postavili Mestské divadlo a priestor medzi Ondrejovou ulicou (Andreasgasse - dnes Gorkého)

a Ružovou ulicou (Rosengasse - dnes Jesenského) zachovali a parkovo upravili.

 

Pôvodne sa námestie volalo Pállfyho, v roku 1912 tu inštalovali mramorovú fontánu s bronzovou bustou grófa Štefana Pálffyho.

Fontána bola dielom Alozja Rigeleho, jej torzo je zachované v Galérii mesta Bratislavy.

 

Neskôr fontánu odstránili, zeleň zredukovali a námestie v roku 1932 premenovali na Komenského.

 

V parku postavili trafiku a pri Gorkého ulici oproti palácu Zemskej banky aj benzínovú pumpu.

Po prístavbe SND v roku 1972 park premenili na parkovisko a tak je to dodnes.

 

V roku 2004 staromestský podnik verejnoprospešných služieb VEPOS prenajal parkovisko na desať rokov bratislavskej firme S.R.M. BUILDING, s.r.o..

 

Tá ešte v roku 2007 požiadala o kúpu pozemku so zámerom vybudovať tu podzemné garáže.

Neuspela. V roku 2008 sa dodatkom k zmluve stala prenajímateľom mestská časť Staré Mesto,

 

v máji 2009 sa ďalším dodatkom zmenil aj nájomca - stala sa ním spoločnosť KSA, a.s., Košice, ktorá vznikla len štyri dni pred podpisom dodatku.

 

 V januári 2012 sa po dohode starostky Tatiany Rosovej a primátora Milana Ftáčnika stalo prenajímateľom hlavné mesto Bratislava.

(rl, red)

Foto: Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 26. 6. 2019, 20:23

Hurá do divadla, ale zaplať parkovné: Cartonu, alebo Opere( Vinci!!)

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter