Urbanizmus a výstavba 25. apríl 2018

Na Dlhých dieloch chcú postaviť polyfunkčný komplex za 11 mil. eur


Na Dlhých dieloch v bratislavskej Karlovej Vsi plánujú vybudovať polyfunkčný komplex tvorený tromi nadzemnými objektmi.

Investor SPV Dlhé diely ho plánuje postaviť za predpokladaných 11 miliónov eur. S prácami plánuje začať v auguste, skončiť by mali v decembri 2019.

Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Komplex má vyrásť na juhozápadnom okraji obytného súboru Dlhé diely. Pozemok je ohraničený z východu, juhu a západu provizórnou komunikáciou sprístupňujúcou záhradkársku lokalitu.

Zo severnej strany zelenou plochou, ktorá nadväzuje na Hlaváčikovu ulicu. 

Stavbu majú tvoriť tri nadzemné objekty. Prvý v sebe obsahuje okrem podzemného parkovania štyri nadzemné podlažia so zmiešanou funkciou bytových a nebytových priestorov.

"Druhý objekt obsahuje podzemné parkovanie, na prvom nadzemnom podloží prenajímateľné administratívne priestory, na druhom nadzemnom podlaží v sekcii B1 sú navrhnuté bytové a nebytové priestory a v sekcii B2 iba nebytové priestory," píše sa v zámere.

V treťom objekte je zahrnuté parkovanie, prenajímateľné priestory služieb a nebytové priestory. Investor počíta s vybudovaním 184 parkovacích miest vonku i v podzemí. 

Zámer predložil v dvoch variantoch, ktoré sa od seba líšia výmerou spevnených plôch a zelene. Vo variante 1 tvorí zeleň spolu 4683 metrov štvorcových (m2), vo variante 2 je to 4124 m2.

Spevnené plochy tvoria vo variante 1 spolu 2585 m2 a vo variante 2 je to 3144 m2.

(TASR)
Vizualizácia: Zdroj: enviroportal.sk
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter