Urbanizmus a výstavba 6. august 2019

Môže byť drevená stavba pod Mostom SNP nebezpečná?


V súvislosti s kontroverznou drevenou stavbou pod Mostom SNP, nás náš čitateľ nás nedávno upozornil,

resp. pripomenul nám situáciu, ktorá sa týkala nedávneho požiaru pod žilinským rondelom.

Práve táto nepríjemná udalosť mu totiž pripomenula drevenú stavbu pod Mostom SNP.

Čitateľ N. Ch. si myslí, že ak by sa nedajbože niečo podobné stalo pod Mostom SNP, mohlo by to ohroziť celý most, vrátane jeho statiky...

Aj keď nechceme, ako sa hovorí, maľovať čerta na stenu, predsa len sme sa obrátili s otázkami na bratislavský magistrát, ako aj na mestskú časť Petržalka.

Ešte predtým si ale krátko pripomeňme, čo sa v Žiline stalo.

Udalosť sa odohrala 19. mája tohto roka a predbežná škoda bola odhadnutá na 200tisíc eur.

Prezídium HaZZ v ten deň na svojej FCB stránke aktuálne informovalo:

„Žilinskí hasiči boli krátko pred 1.30 hod. v noci, privolaní k požiaru na železničnej zástavke Žilina - Zárečie, v blízkosti žilinského Rondla.

Po príchode na miesto udalosti bolo zistené, že požiar zachvátil plastové prepravky naplnené slamou, z ktorých bol postavený priestor na divadelné predstavenia.

Požiar sa rýchlo rozšíril na mostné teleso a piliere Rondla.

Na mieste zasahovalo takmer 20 hasičov zo Žiliny a Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, ktorým sa požiar podarilo zlikvidovať.

Rondel je momentálne pre cestnú a železničnú dopravu uzavretý, na mieste sa nachádza statik, zasadať bude aj krízový štáb.

Na miesto smeruje expertízna skupina na zisťovanie príčin vzniku požiaru z PTEÚ MV SR, nakoľko škoda bola predbežne vyčíslená na viac ako 200 tisíc eur“.

Bratislavský kuriér sa v súvislosti s nepovolenou drevenou stavbou turistickej kancelárie pod

Mostom SNP pýtal, či sa niekto sa zamyslel nad možným problémom ktorý nedávno vznikol pod žilinským Rondelom.


Pýtame sa, či podobná situácia nemôže hroziť pod oceľovým mostom SNP, 

pretože požiarom by zrejme mohlo dôjsť k zmene vlastností konštrukcie celého oceľového mosta a mohlo by to

znamenať aj jeho deštrukciu....

Pýtame sa, či mesto nemieni zariadiť okamžitú demontáž tejto

drevenej konštrukcie a či sa domnieva, že podobné stavby patria pod kultúrnu pamiatku.

Pripájame link na žilinský prípad

Tu sú odpovede zainteresovaných strán. Dlhšiu dobu sme čakali na reakciu Petržalky:

Mú Petržalka:

„Okresný úrad Bratislava zrušil rozhodnutie petržalského stavebného úradu, 

ktorým bol dodatočne povolený provizórny vstup do výťahu a zároveň bolo nariadené odstránenie stavby: 

„Stavebné úpravy na odstránenie havarijného stavu nástupného priestoru do reštaurácie UFO

na Moste SNP v Bratislave“ a vrátil vec stavebnému úradu na nové prejednanie a rozhodnutie. 

 Z tohto dôvodu bude konanie prerušené s určením  primeranej lehoty na  doplnenie podania“.

Magistrát hl. mesta SR:

„Podľa informácií, ktoré máme, koncom marca 20019 obdržal stavebný úrad Petržalka od Okresného úradu Odbor výstavby rozhodnutie o zrušení nariadenia o odstránení stavby.

MČ Petržalka bola určená ako príslušný stavebný úrad -  25.6.2019. Teraz musí konať vo veci stavebný úrad Petržalka. t.j. musí opätovne prešetriť stav veci.

Ale presnejšie a viac informácií v tomto vám bude najlepšie vedieť povedať stavebný úrad Petržalka. Dnes je stavba zastavená.

V každom prípade na našom stanovisku v danej veci sa nič nemení.

Podľa nás ide o nepovolenú stavbu, realizovanú bez stavebného povolenia, súhlasu mesta a v rozpore s nájomnou zmluvou.

Na druhej strane sú tu ale aj záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy, ktoré predpokladajú isté využitie tohto priestoru.

Musí to byť však spôsobom, ktorý bude minimálne zasahovať do architektúry Mosta SNP a bude sa držať kritérií definovaných v platnej nájomnej zmluve“.

(rl, red)

Foto: Archív /Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 6. 8. 2019, 14:39

Bezpečná - nebezpečná, povolená- nepovolená.Všetko jedno. Na Slovensku platí ,,VYDRŽAŤ". Viď napr. nadstavba na Hviezdoslavku na budove vedľa býv. detskej cukrárne, stavba a nadstavba na Mostovej naproti Reduty, vila syna býv. prezidenta, fasáda hotela pri moste SNP....atď.....atď...Zoznam takýchto stavieb na Slovensku za posledných 10-20 rokov by bol dlhší ako týždeň pred výplatou. Vedel by niekto príklad, keď stavebný úrad realizoval odstránenie takejto stavby ?

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter