Urbanizmus a výstavba 10. január 2020

Mesto zatiaľ nevie, kedy bude môcť pustiť električku do Dúbravky. Do meniarne sa chce dostať čo najskôr


Nepríjemná situácia, ktorá neumožnila pustiť električky na obnovenú trať do Dúbravky, sa preniesla z minulého roka aj do roku 2020.

Napriek tomu, že trať by mohla byť v predčasnom užívaní, podobne ako tomu je na karloveskej časti radiály, Dúbravčanov stále vozia náhradné autobusy.

Bratislavský magistrát sme sa preto spýtali, či je niečo nové ohľadom sporu mesta s vlastníkmi pozemkov v okolí trakčnej meniarne v Dúbravke, čo bráni spusteniu električiek.

Rovnako sme sa pýtali, či je trať v Dúbravke hotová, pretože na sociálnej sieti sa objavil postreh, že sa na nej nepracuje...

Tu je odpoveď magistrátu hl. mesta, ktorú nám poslal hovorca mesta Peter Bubla:

„Stavebné práce na dráhe od obratiska Karlova Ves po zastávku Záluhy v Dúbravke boli k 20.12. ukončené. K dnešku evidujeme nedorobky na nástupiskách a vegetačných úpravách dráhy, ktoré však nemajú vplyv na to, aby mohla električka do Dúbravky premávať.

Jej prevádzke momentálne bráni spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod meniarňou v Dolných Krčacoch.

Prístup do meniarne potrebujeme, pretože z nej je napájané trakčné vedenie električky a bez neho nedokážeme prevádzkovať električkovú trať do Dúbravky. Robíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme sa do meniarne dostali v čo možno najkratšom čase.

V rámci celej rekonštruovanej trate ešte na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia. Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke „Karlova Ves" (po novom „Kútiky") sa bude ešte pracovať na osadení výťahov.

Lávka pre chodcov „Nad Lúčkami" sa bude dokončovať na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie“.

Ako sme už pred časom informovali,električky do Dúbravky magistrát nemôže spustiť vzhľadom na spor okolo pozemkov pri trakčnej meniarni.

Ako informovala TASR, za doterajšie meškanie prác na rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave môže zhotoviteľ - konzorcium firiem DK Radiála dostať zo strany hlavného mesta pokutu 270.000 eur.

Potvrdil to bratislavský magistrát s tým, že je odhodlaný sankciu uložiť, na jej uplatnenie však potrebuje rozhodnutie stavebného dozoru o presnom počte dní oprávneného predĺženia času na splnenie míľnika. "Toto rozhodnutie očakávame v najbližších dňoch," podotkol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Mesto Bratislava deklaruje, že dodávateľa prác informovalo, že akékoľvek meškanie prác na rekonštrukcii radiály po 31. októbri bude znamenať sankcie. „Pokuta za nedodržanie míľnika je v zmysle zmluvy vo výške 0,5 percenta zo zmluvnej ceny, čo je 270.000 eur,“ spresnil Bubla.

Konzorcium pre TASR v minulosti na otázky k sankciám odpovedalo, že na základe zmluvy nemôže komunikovať s médiami a verejnosťou o predmete diela. Práce na rekonštrukcii električkovej trate minulý rok meškali a ich prvú etapu, od zastávky Molecova po obratisko Kútiky, nestihli dokončiť ani v predĺženom termíne do konca októbra.

Prvé zdržanie spôsobili podľa primátora Bratislavy Matúša Valla objektívne prekážky, a to zle zakreslené inžinierske siete. "Ďalšie zdržanie spôsobili problémy jedného z členov konzorcia, ktoré rekonštrukciu zabezpečuje, a ktoré budú riešené zmluvnou pokutou," podotkol ešte v decembri.

Za finálnym zdržaním spustenia električky do Karlovej Vsi bol však podľa vedenia hlavného mesta spor s majiteľmi pozemkov pod elektrickou stanicou - meniarňou Dolné Krčace, pre ktorý nebolo skôr možné vykonať technické skúšky električky potrebné pre sprevádzkovanie trate. Napokon mesto pristúpilo ku krajnému a provizórnemu riešeniu napájania trakčného vedenia z náhradného zdroja.

V tomto režime je od 19. decembra aj električka do Karlovej Vsi, po obratisko Kútiky, spustená. Druhá etapa modernizácie trate, úsek od Molecovej po Záluhy (Damborského), mala byť hotová do 20. decembra 2019. Mesto tvrdí, že stavebné práce k tomuto dátumu boli aj dokončené.

"Aktuálne evidujeme nedorobky na nástupiskách a vegetačných úpravách dráhy, ktoré však nemajú vplyv na to, aby mohla električka do Dúbravky premávať.

V rámci celej rekonštruovanej trate ešte na niektorých zastávkach chýbajú časti kovového zábradlia, nie je kompletne vyznačené trvalé dopravné značenie a funkčná svetelná signalizácia," vymenoval Bubla.

Dokončovať sa budú aj vegetačné úpravy a na zastávke Kútiky sa bude ešte pracovať na osadení výťahov. „Lávka pre chodcov Nad Lúčkami sa bude dokončovať na budúci rok. Jej stav bol totiž horší, ako predpokladal projekt rekonštrukcie,“ podotkol hovorca.

Aj keď je prvá a druhá etapa rekonštrukcie dokončená, spusteniu premávky električiek až do Dúbravky bráni naďalej spor o vstup na pozemky pod elektrickou stanicou - meniarňou Dolné Krčace.

„Prístup k meniarni v súčasnosti znemožňuje aj nový vlastník pozemku pod ňou. Robíme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme sa do nej dostali v čo možno najkratšom čase,“ povedal Bubla. V roku 2020 sa má v rámci obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály modernizovať najdlhší a najhlavnejší úsek trate, a to od tunela po Molecovu.

Termín spustenia týchto prác bude od 2. mája a práce majú trvať do jesene. Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019.

(rl, tasr)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter