Urbanizmus a výstavba 10. marec 2020

Mesto sľúbilo, že o projektoch do verejných priestorov bude verejnosť pravidelne informovať


Bratislavskí mestskí zastupitelia schválili na februárovom rokovaní zmeny v rozpočte na základe desaťmiliónovej dotácie od vlády a očakávaného zvýšenia príjmu dane z nehnuteľností.

Magistrátu sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok.

-Prečo idú peniaze na opravu plota Prezidentskej záhrady z mestských peňazí a nie peňazí Prezidentskej kancelárie, ktorá čerpá peniaze z rozpočtu? Ide o mestský plot? Koľko majú byť celkové náklady na túto opravu?

Odpoveď: „Plot je v majetku hlavného mesta. Na túto rekonštrukciu sme dostali dotáciu od vlády, takže nerealizujeme to z vlastných peňazí. Celkové náklady sú 106 000 eur.

Plot Prez. záhrady

-Revitalizácia parčíka Husova-Koliba + 240 000 eur - koľko sú celkové náklady a čo sa za takú vysokú sumu bude robiť? - Vnútroblok Poľská – Justičná - 377 600 eur - prečo práve tento vnútroblok, koľko to bude celkovo a čo sa tam bude robiť za také vysoké náklady?

Park Legionárska - 240 000 eur - ide o aký park? Tam kde je pomník Sama Chalupku? Alebo aj územie za kostolom...? Koľko je konečná suma na obnovu a čo sa tam za tie peniaze má robiť?

Odpoveď: „Áno, park Legionárska je plocha zelene so spomínanou sochou Sama Chalupku.

Výber lokalít podmieňuje vlastníctvo a priama správa týchto pozemkov hlavným mestom a ich dlhodobo zanedbaný stav, ktorý je občanmi žijúcimi v okolí komunikovaný už niekoľko rokov.

V týchto priestoroch dôjde ku komplexnej rekonštrukcii priestorov - osvetlenia, povrchov, komplexnej výsadby s lokálnou závlahou, mobiliáru a na území Husova a Poľská aj k realizácii kvalitných herných plôch-ihrísk.

Aktuálne alokované sumy v rozpočte na jednotlivé projekty sú odhadované ako maximálne hodnoty zákazky, vypočítané na základe tabuľkových cien za m².

Park Legionárska

Tieto sumy budú bližšie spresnené po spracovaní projektovej dokumentácie. Zároveň očakávame, že v procese verejného obstarávania môže dôjsť k dodatočnej úspore finančných zdrojov.

Historicky boli verejné priestory finančne podvyživené, čo sa priamo odzrkadľovalo na ich kvalite, preto sa dnes hlavné mesto sústreďuje nie len na kvantitu, ale predovšetkým na kvalitu jednotlivých projektov.

Vnútroblok Justičná - Poľská

O všetkých projektoch do verejných priestorov, ktoré tento rok hlavné mesto rozbieha, budeme verejnosť pravidelne informovať“.

-Ako vnímať formuláciou v návrhu zmien v rozpočte: -3 062 Zníženie kap. výdavkov na rekonštrukciu električkovej trate Pribinova - Košická - z úveru -602 000 ?

Odpoveď: „Keďže pred ďalším projektovaním a realizáciou trate je potrebné zmeniť územný plán, týchto 602 000 eur zatiaľ nebude na projektovú dokumentáciu potrebných.

Mesto očakáva zvýšenie príjmu zo zvýšenej dani z nehnuteľností okolo 10, 8 milióna eur. Uviedol to na zasadnutí mestského zastupiteľstva riaditeľ sekcie financií Matúš Lupták“.

(rl)

Foto: Br. Kuriér

O tejto téme sme informovali aj tu

Vnútroblok Justičná - Poľská

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter