Urbanizmus a výstavba 19. október 2018

Mesto chce kúpele Grössling opäť vrátiť Bratislavčanom. Kedy a s kým, zatiaľ nevie


Budova mestských kúpeľov Grössling je národnou kultúrnou pamiatkou. Postavili ju v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony a ako kúpele slúžila Bratislavčanom až do roku 1994.

Odvtedy budova chátra. Hlavné mesto získalo po dlhoročných súdnych sporoch budovu späť do svojej správy, chce ju zrekonštruovať a vrátiť ju Bratislavčanom.

Je to ale zatiaľ len zámer. Mesto ešte nemá presnú predstavu ako to urobiť. Primátor Ivo Nesrovnal to vyjadril takto: „ Budovu sme po dlhých rokoch získali späť, zasanovali ju a chceme začať s jej rekonštrukciou.

Do návrhu plánu rozpočtu na rok 2019 sme predbežne navrhli na tento účel 800 000 Eur.

Chceme zároveň spustiť participatívny proces, do ktorého zapojíme odbornú verejnosť, tretí sektor, ako aj Bratislavčanov a povedať si, ako tento priestor ďalej využiť.

Rozmýšľame aj nad architektonickou súťažou,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

„Mojou predstavou je zrekonštruovať budovu v nízkoenergetickom režime, čo je možné aj s ohľadom na prísne pravidlá obnovy pamiatok,“ povedala hlavná architektka Bratislavy Ingrid Konrad.

Budova kúpeľov bola od roku 2007 prenajatá spoločnosti SYNAPHEA, ktorá sa zaviazala kúpele zrekonštruovať a využívať ich ako polyfunkčný objekt s pôvodnou kúpeľnou funkciou s poskytovaním privátnych zdravotných služieb.

Keďže spoločnosť svoj záväzok neplnila, mesto jej v roku 2013 vypovedalo zmluvu a nasledovali súdne spory až do roku 2017, kedy nájomca budovu mestu odovzdal.

Mesto tvrdí, že budovu kúpeľov mesto prevzalo v katastrofálnom stave, zistilo sa tu masívne zatekanie do objektu cez poškodené strešné konštrukcie a krytiny a ostatné klampiarske prvky a znečistenie objektu vtáčím trusom.

Hlavné mesto začalo budovu sanovať. Odviezlo sa 22 veľkoobjemových kontajnerov odpadu, očistili žľaby, doplnili strešnú krytinu, opravili strešné oplechovanie, opravili vstupnú bránu, odstránila náletová zeleň v strešných konštrukciách.

Podľa mesta sa na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu uskutočnila aj obhliadka priestorov statikom za účelom vypracovania statického posúdenia objektu ako i vlhkostných pomerov objektu s následnými sanačnými opatreniami.

Budovu kúpeľov Grössling postavili ju v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony podľa projektu viedenského architekta Alberta Svobodu a boli v nej sedacie a vaňové kúpele.

K rozšíreniu kúpeľov o nové krídlo došlo v roku 1914. V časti budovy orientovanej na Dunaj vybudovali aj šermiarsku sálu.

V roku 1917 Priemyselná banka predala kúpele Prešporskej obchodnej a úvernej banke a kúpele Pozsony sa zmenili na akciovú spoločnosť Grössling.

Posledné rozširovanie kúpeľov sa udialo v rokoch 1929 a 1930, kedy sa kúpele rozrástli o nové byty. V roku 1946 odkúpilo kúpele mesto. V roku 1994 boli po takmer 100 rokoch kúpele uzatvorené kvôli havarijnému stavu.

(red,hmb)

Foto: HMB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter