Urbanizmus a výstavba 26. november 2018

Maximiliánovej fontáne vrátia vzhľad z roku 1572


Hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie Generálny investor Bratislavy začalo rekonštruovať a reštaurovať Maximiliánovu fontánu na Hlavnom námestí v centre mesta. Informuje o tom magistrát.

Reštaurovanie de začalo na podnet Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MÚOP). Cieľom obnovy jednej z najzaujímavejších fontán je jej rekonštrukcia a prinavrátenie jej pôvodného vzhľadu z roku 1572.

 

Mesto v uplynulých dňoch začalo s demontážou všetkých kubusov nad roznášaciou misou zo stĺpovej časti fontány, ktoré budú z dôvodu vplyvu poveternostných podmienok reštaurované v ateliéri akademického sochára Vladimíra Višvádera.

V rámci rekonštrukcie Maximiliánovej fontány bude zabezpečená aj výmena kubusu chlapcov s delfínmi za pôvodný s cikajúcimi chlapcami, odstráni sa vonkajší prstenec z roku 2005 a budú vybudované schodíky na východnej a západnej strane fontány.

Tým sa dostane tento historický skvost opäť do podoby čo najbližšej k autentickému renesančnému stavu. Všetky práce budú prebiehať pod dozorom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

 

Maximiliánova fontána na Hlavnom námestí (známa tiež ako Rolandova) bola postavená v roku 1572 ako pripomienka korunovácie Maximiliána II. za uhorského kráľa v bývalom Prešporku.

Počas korunovačných osláv došlo k požiaru, ktorý poškodil veľa mestských budov a fontána mala byť formou cisárovho odškodnenia za túto nepríjemnú udalosť.

Fontána stála na svojom mieste od roku 1572 bez väčších zmien až do roku 1794, kedy došlo k zásahu do stvárnenia fontány výmenou hornej nádrže.

Namiesto prvku cikajúcich chlapcov, ktorí vďaka renesančnému motívu robili fontánu jedinečnou  a unikátnou,  bol osadený prvok s delfínmi.

Ďalší zásah bol realizovaný v roku 2005, kedy v rámci celkovej rekonštrukcie Hlavného námestia došlo k dotvoreniu fontány o nový prvok po obvode dolnej nádrže, a tým bol prstenec s vodným prvkom.

Tento zásah, ktorý bol odôvodnený zvýšením turistickej atraktivity fontány, si vyslúžil negatívny postoj  pamiatkarov aj odbornej verejnosti a dielo stratilo svoju historickú vertikálnu výstavbu.

(red)

Foto: HMB a archív BK

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 27. 11. 2018, 06:14

KONEČNE !!!!!!!!!!!!

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter