Urbanizmus a výstavba 26. júl 2019

Magistrátom povolené nové vonkajšie sedenie na Nám. SNP má skontrolovať štátny stavebný dohľad


Aj napriek tomu, že Námestie SNP je v historickej pamiatkovej zóne a obchodný dom Dunaj je kultúrnou pamiatkou,

bratislavský magistrát povolil vonkajšie sedenie priamo v dotyku s touto kultúrnou pamiatkou.

 

Ide o nové letné sedenie novej reštaurácie, ktorá vznikla pred bývalým kníhkupectvom Gorila.

Výklenok vonkajšieho sedenia výrazne zasahuje mimo „uličnú fasádu“.

 

Bratislavský magistrát nás nedávno informoval,

že letné vonkajšie sedenie hlavné mesto schválilo na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov (Krajský dopravný inšpektorát a správca komunikácie)

 

a udelilo povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom letného sedenia.

 

Ako nás ale pred pár dňami informoval staromestský miestny úrad,

drevená terasa sa nachádza na Námestí SNP 30 pred prevádzkou Velvet, ktorú prevádzkuje spoločnosť Velvet s.r.o.

 

Ako podotkol, vydávanie povolení na terasy na Námestí SNP je v kompetencii magistrátu, ako cestného správneho orgánu,

pretože Námestie SNP je v správe Hlavného mesta.

 

„Ak by to bolo posudzované ako stavba (po splnení podmienok zo zákona 50/1976 stavebný zákon, ktorý definuje, čo je a čo nie je stavba),

 

povoľoval by to stavebný úrad Starého Mesta (SM) a vydaniu stavebného povolenia by museli predchádzať súhlasné stanoviská KPÚ

a ostatných dotknutých orgánov,“ uviedol staromestský úrad.

 

Miestny úrad konštatoval, že spoločnosť Velvet s. r. o. ale nežiadala stavebný úrad o žiadne povolenie,

čiže je predpoklad, že to majú schválené ako terasu od magistrátu.

 

„Aj tak sme tam ale naplánovali vykonanie štátneho stavebného dohľadu, aby sme si overili, či náhodou nejde o stavbu.

 

V takom prípade by sme potom postupovali v zmysle stavebného zákona,“ uviedlo SM.

 

Staré Mesto dodalo, že keď povoľuje zaujatie verejného priestranstva, alebo bežné terasy (ktoré nie sú stavba),

 

tak zasadá komisia zložená zo zástupcov úradu, poslancov a je v nej aj predstaviteľ KPÚ,

ktorý dáva vyjadrenie ku každej terase.

 

Z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave nám zaslali informáciu, podľa ktorej  

 

„predmetná úprava nebola premetom schvaľovania na KPÚ BA, t.j. v danej nebola na KPÚ BA podaná žiadosť a KPÚ BA sa nevyjadroval“.

 

 

Sedenie predtým

 

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 28. 7. 2019, 10:49

,,čím horšie, tým ďalej"

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter