Urbanizmus a výstavba 16. máj 2017

Magistrát sa kvôli zastaveniu výstavby v Dúbravke odvolal na Krajskom súde v Bratislave


V súvislosti s pozastavením prác na výstavbe náhradných nájomných bytov v Dúbravke v lokalite Pri kríži, o ktorom rozhodol Okresný súd Bratislava IV. s účinnosťou od 28. apríla 2017, sa magistrát hlavného mesta ako žalovaná strana voči rozhodnutiu odvolala 12. mája 2017.

Bratislavský kuriér o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Ako uviedol: „Žalovaný podal odvolanie proti neodkladnému opatreniu dňa 12. 5. 2017. Súd vykoná procesné úkony v zmysle ustanovení s tým, že podané odvolanie spolu s výzvou na vyjadrenie sa doručí žalobcovi.

Až po vykonaní procesných úkonov podľa § 373 môže súd prvej inštancie predložiť odvolanie a spisový materiál odvolaciemu Krajskému súdu v Bratislave.“

Ako sme už informovali, od 28. apríla sú pozastavené práce súvisiace s výstavbou náhradných nájomných bytov v lokalite Pri kríži. Informoval o tom starosta Dúbravky Martin Zaťovič s tým, že

Okresný súd Bratislava IV nariadil neodkladné opatrenia, ktoré sú vykonateľné doručením. Hlavné mesto sa musí zdržať akejkoľvek stavebnej činnosti na pozemku a aj výrubu drevín.

Voči rozhodnutiu sa môže hlavné mesto odvolať na Krajský súd (čo aj urobilo 12.5.).

Magistrát chce v lokalite Pri kríži postaviť objekt so 68 náhradnými bytmi pre ľudí z reštituovaných domov, spoločnosť Metrostav ich má postaviť do 295 dní od prevzatia staveniska. Stavba má stáť približne 4,7 milióna eur.

(rl)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter