Urbanizmus a výstavba 28. február 2019

Komisia pre cestovný ruch vyzýva developera hotela Park Inn


Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu vyzvala developera hotela Park Inn na Rybnom námestí,

aby ihneď naplnil svoje verejné záväzky.

Ide o uviedenie fasády hotela do stavu, ktorý bude napĺňať pripomienky Pamiatkového úradu,

v súlade s prísľubom a plánom, ktorý verejne prezentoval v roku 2018.

Komisia vydala vyhlásenie aj v mene niektorých poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva a odborníkov poverených spoluzodpovednosťou za rozvoj cestovného ruchu.

Výzvu komisia podopiera argumentami, podľa ktorých ide o nesplnenie verejného záväzku na mimoriadne exponovanom a cennom území chránenej pamiatkovej rezervácie v centre Bratislavy.

Tým sa podľa nej vnáša vážny nesúlad do spolupráce a dôvery medzi súkromnými vlastníkmi,

občanmi a orgánmi mesta a vyvoláva zbytočný rozpor namiesto rozvíjania korektných vzťahov.

Fasáda v súčasnej podobe podľa komiesie zasahuje bez schválenia Krajského pamiatkového úradu Bratislava do chránených pohľadov na Pamiatkovú rezerváciu.

Komisia napokon pripomína, že prevádzkovanie ubytovacieho zariadenia v budove bez platného kolaudačného rozhodnutia považuje za škodlivý precedens.

„Nepokladáme za správne postaviť fungovanie akéhokoľvek účastníka cestovného ruchu na obchádzaní povinností,

prípadne na hľadaní právnych kľučiek,“ uvádza vo výzve Komisia pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu.

O téme sme písali aj tu.

(rl, red)

Ilustr. foto: Br. kuriér

1 komentár
ODPOVEDAŤ lohan | 1. 3. 2019, 08:12

,,uviedenie", ,,komiesie"..... Treba zriadiť ,,komiesiu", aby posúdila, či si autor nešľahol nejakú trávu

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter