Urbanizmus a výstavba 31. júl 2018

Kde sa stretnete s opravou povrchu komunikácie, chodníka, či zastávky?


Aj počas leta pokračuje v Bratislave oprava povrchu komunikácií, chodníkov de zastávok MHD.

V tomto týždni sa môžete stretnúť s opravou zastávky MHD na Staromestskej ulici (MHD Zochova smer centrum), opravou komunikácie Hradská v celom úseku v smere do Podunajských Biskupíc), opravou dlažby na Námestí SNP v úseku od Hurbanovho nám. po Uršulínsku ulicu v Starom Meste.

Ďalej s opravou dlažby v Starom Meste na Námestí SNP v úseku od OC Dunaj smer Hurbanovo nám., opravou chodníka na Podunajskej v úseku od Estónskej po Estónsku obojsmerne (Vrakuňa/Podunajské Biskupice)

Hlavné mesto ďalej zabezpečilo opravu chodníka v Ružinove na Záhradníckej v úseku pri protetickej nemocnici, opravu chodníka na Hraničnej v úseku od Mlynských nív po Mierovú,

Ďalej opravu chodníka v Novom Meste na Jarošovej v celom úseku obojsmerne, opravu chodníka na Vajnorskej v úseku od Magnetovej po Odborársku.

 Plánované opravy v 32. týždni, od 6. augusta do 12. augusta 2018

Pôjde o opravu zastávky MHD Šulekova v Starom Mestoe, opravu chodníka na Šulekovej v úseku od Palisád po Timravinu a opravu chodníka na Peknej ceste v Rači v úseku od Račianskej po Horskú. Ďalej sa bude opravovať komunikácia v celom úseku obojsmerne.

Oprava komunikácie Nám. F. Liszta lokálne, oprava zastávky na Kremeľskej ulici - MHD Nám. sv. Cyrila a Metoda obojsmerne v mestskej časti Devín, lokálna oprava komunikácie na Kremeľskej a komunikácie na Lietavskej ulici v Petržalke.

(red)

Ilustr. Foto: BK-archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter