Urbanizmus a výstavba 31. január 2020

Investor ohlásil prípravu architektonickej súťaže na premenu nevyužívaného brownfieldu


Spoločnosť YIT Slovakia pripravuje premenu ďalšieho nevyužívaného brownfieldu v Bratislave na mestskú štvrť so zmiešanými funkciami. Informoval o tom investor.

Revitalizácia pozemku bývalej panelárne a priľahlých priemyselných areálov v časti Mlynské nivy – Západ, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy, má podľa investora veľký potenciál nielen z pohľadu rozvoja mesta, ale je dôležitá aj pre obnovu narušenej biodiverzity územia a zlepšenie miestnej ekológie.

Doplnenie rezidenčnej funkcie, občianskej vybavenosti a kvalitných verejných priestorov, podporené rozvojom verejnej dopravy, upraví podľa neho premenu územia Nivy, ktorá doteraz vnášala do územia najmä administratívnu funkciu, na živú mestskú štvrť.

Unikátna poloha v blízkosti existujúcich cyklotrás európskeho významu umožní obyvateľom budúcej štvrte nielen rekreáciu na brehoch Dunaja, ale aj efektívny spôsob presunu v rámci širšieho centra mesta, tvrdí investor.

„Premenu nevyužívaných či veľmi málo využívaných a zväčša zanedbaných území s industriálnou minulosťou, ktoré sa dnes často nachádzajú v atraktívnych alebo centrálnych lokalitách miest, považujeme za zmysluplný a zdravý spôsob rozvoja mesta,“ hovorí generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

„Premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život, a aj odpoveďou pre budúcnosť miest z pohľadu udržateľnosti.

Ak človek na jednom mieste môže bývať, pracovať aj nakúpiť, znižujeme nároky na dopravu a vytvárame prepojený ekosystém, kde sa ľudia z pohľadu časového využitia územia vhodne dopĺňajú.“

Napriek v minulosti publikovaným víziám, ktoré pre túto lokalitu v minulých rokoch predstavili viacerí predchádzajúci majitelia územia, projekt spoločnosti YIT nebude nadväzovať na žiaden z týchto investičných zámerov.

Nové riešenie musí totiž zohľadňovať nielen aktuálne potreby obyvateľov mesta a lokality, ale aj výzvy, ktoré v budúcnosti Bratislavu čakajú. Spoločnosť YIT Slovakia chce aj na Mlynských nivách pokračovať vo svojej osvedčenej ceste, a preto bude ideálne riešenie hľadať formou súťaže návrhov od viacerých slovenských a českých architektonických kancelárií.

Vyhlásenie súťaže, ktorej zadanie bude overovať Slovenská komora architektov (SKA), sa predpokladá do konca februára 2020.

Pozemok sa nachádza v západnej časti Mlynských nív, v blízkosti centra OBI, oproti rezidenčnému projektu Jarabinky, ktorý je pred dokončením.

V rámci súťaže bude riešené celistvé územie s celkovou výmerou cca 6,5 hektára. V súčasnosti sa vo východnej časti územia už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií, a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy.

(red)

Foto: YIT Slovakia

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter