Urbanizmus a výstavba 12. júl 2019

Informácie o využití priestoru Cafe Propeler nie sú zatiaľ jednoznačné, budova je stále prázdna


Je signifikantné pre činnosť dnešných samospráv, že si často nevedia rady so starostlivosťou o nehnuteľností v ich správe a ich rozumným využívaním.  

 

Príkladom je malá budova Cafe Propeler na nábreží, ktorej zmysluplné využitie nevie staromestská samospráva rozlúsknuť už minimálne 7 rokov.

 

Kedysi tu pristával legendárny bratislavský Propeler, ktorý spájal oba brehy Dunaja. Túto kedysi populárnu a hojne využívanú atrakciu nedokázala Bratislava dodnes obnoviť.

 

Najnovšie miestny úrad odpovedal na otázky Bratislavského kuriéra. Pýtali sme sa, prečo sa ešte na využitie tohto priestoru nevypísala transparentná súťaž?

 

Ako môže samospráva prevádzkovať „kaviareň“ cez svoj komunálny podnik? Aký predpis, či zákon jej to umožňuje...? Kedy SM vypíše súťaž?

Miesto je ideálne na infopoint, či na informačnú kanceláriu pre turistov prichádzajúcich z lodí a podobne. Prečo to miesto nevyužiť na podporu turistického ruchu v BA?

Toľko naše otázky.

 

Staré Mesto reagovalo prostredníctvom svojho hovorcu Mateja Števove. Ako uviedol, ostatná súťaž na nájomcu objektu Propeler bola  pre procesné chyby výberovej komisie zrušená. 

 

„Keďže sme nechceli nechať tento priestor počas tejto sezóny
prázdny, starostka rozhodla, že ho dočasne bude prevádzkovať mestská časť prostredníctvom TSSM a.s., ktorá je v 100% vlastníctve mestskej časti“. 

 

Ako ďalej uviedol, v tom istom období, keď došlo k rozhodnutiu prevádzkovať
Propeler prostredníctvom TSSM a.s. prešla médiami informácia o
zatvorení ikonického podniku Prašná Bašta. 

 

Starostka si prevádzkara pozvala a ponúkla mu prácu v TSSM ako prevádzkara. 

 

"Ako Staromešťanka poznajúca územie a jeho hodnoty zaregistrovala som správy o konci
Prašnej Bašty - pozvali sme preto dlhoročného prevádzkara a ponúkli mu
možnosť zamestnať sa v TSSM," povedala starostka Zuzana Aufrichtová.

Staré Mesto nás ďalej informovalo, že spoločnosť TSSM a.s. má v predmete podnikania umožnené aj poskytovanie
služieb rýchleho občerstvenia v rámci voľnej živnosti. 

 

Pripomína, že túto možnosť Technickým službám Starého Mesta dali ešte poslanci v roku 2018
uznesením č. 127/2018.

Hovorca uviedol, že podmienky súťaže sú v procese spracovania, v júli sa má uskutočniť stretnutie s poslancami Starého Mesta.

 

Má sa aj vytvoriť komisia, ktorá zadefinuje finálne znenie podmienok súťaže. Súťaž by mala prebehnúť koncom roka.

„Tento priestor bude využívaný ako infopoint a na podporu turistického
ruchu - aktuálne prebiehajú rokovania aj s BKIS o zriadení informačného bodu v Propeleri,“ dodalo Staré Mesto.

 

Zaujímavo vyznievajú informácie o angažovaní človeka pre potreby Cafe Propeler z bývalej Prašnej bašty, keďže Staré Mesto chystá súťaž na koniec roka.

 

Zaujímavé sú aj úvahy o využití tohto minipriestoru. V odpovedi pre nás je aj úmysel prevádzkovať turisticko-informačné služby.

 

Z informácií, ktoré odzneli 21. marca tohto roka na tlačovej besede sa verejnosť dozvedela, že prevádzku plánujú spustiť k 1. máju. Nemá chýbať letná terasa, predaj nápojov, balených potravín či teplých jedál, ako sú palacinky.

 

Začiatkom júna starostka Zuzana Aufrichtová informovala, že Okrem kaviarne by tu malo byť aj informačné centrum či trhové miesto pred budovou.

 

Počíta sa aj s organizovaním diskusií či vernisážami.

 

"Určite chceme mať od letných prázdnin kompletnú prevádzku aj s barom. Teraz sa obstaráva vnútorné vybavenie," priblížila starostka.

 

Ambíciou mestskej časti je spraviť z Propelera opäť ikonické miesto, ktoré bude informačné, kultúrne a bude zároveň ponúkať kaviarenské služby.

 

"Hlavné aktivity by mali smerovať k informovaniu o aktivitách v Starom Meste, v meste Bratislava a na území Bratislavského kraja," podotkla Aufrichtová.

 

Ak sa ukáže, že je lepšie nájsť externého prevádzkovateľa, vypíšeme súťaž," povedala Aufrichtová.

 

Obnovenie legendárnej lodnej dopravy - propelera na Dunaji, ktorá by opäť premávala medzi staromestským a petržalským brehom rieky,

je však podľa starostky náročné. "Je veľmi ťažké nájsť prevádzkovateľa, ktorý by splnil predstavu propelera - prepájania dvoch brehov Dunaja.

 

Samotný propeler ako v minulosti je veľmi ťažko naplniteľný," skonštatovala.

 

Zdá sa vám na taký malý priestor mnoho plánov a široká škála využitia? Nestačili by skromnejšie ambície? Menej, je niekedy viac.

 

Kým si ale Staré Mesto ujasní, či vlastne chce mať v tomto priestore, Dunajom pretečie ešte asi mnoho vody...

 

(rl, tasr)

Foto: Br. Kuriér

 

Z nedávnej histórie aktivít týkajúcich sa plánov obnovenia Cafe Propeler a plavby propelera:

 

24. 5. 2018 – Poslanec za Staré Mesto Matej Vagač, predseda Klubu ochrany technických pamiatok Jakub Ďurinda a bývalý lodný konštruktér Jiří Mandl navrhujú obnovenie plavby po Dunaji legendárnym plavidlom Kamzík, tzv. propelerom.

 

Dunajské nábrežie predstavuje jedno z najvzácnejších území mesta. Niekdajšia kyvadlová plavba do Petržalky, tzv. propeler, či jej prislúchajúce budovy majú až ikonický charakter a tvoria súčasť historického dedičstva Bratislavy.

 

Okrem toho, že budovy propeleru majú aj nesporné architektonicko-kultúrne hodnoty (1930, Emil Belluš), spôsob ich využitia významne vplýva na celkový obraz hlavnej časti nábrežia, najmä na staromestskej strane.

 

Vo februári tohto roku MČ Staré Mesto vypísalo verejnú súťaž na prenájom budovy propeleru, ktorej jediným kritériom bola cena. Logicky, takýmto spôsobom mohla skončiť budova len ako kaviareň.

 

„Takáto vzácna budova a na takomto dôležitom mieste má väčší potenciál ako sa stať len lepšou kaviarňou – prioritne by mala slúžiť svojmu pôvodnému účelu, teda ako „zastávka“ vodnej osobnej a verejnej dopravy.

 

Preto som ako poslanec Starého Mesta inicioval zrušenie takto nastavenej súťaže a presvedčil ostatných poslancov, aby sa spravilo nové výberové konanie,

 

ktorého hlavným kritériom bude práve využitie budovy propeleru ako ‚mestskej stanice‘ vodnej verejnej dopravy, v kombinácii s turistickým servisným bodom,“ uviedol Matej Vagač.

 

Je obrovskou škodou, že Bratislava nevyužíva potenciál rieky na verejnú vodnú dopravu – na rozdiel od miest na riekach ako Paríž či Budapešť, kde premávajú lodné linky ako turistické a dopravné spojenia.

 

Vodná osobná preprava by mohla obsluhovať bližšie (Eurovea, PKO), ale aj vzdialenejšie časti samotného mesta (Devín, Čunovo - Danubiana), ako aj prímestskú dopravu z južných obcí (Hamuliakovo, Šamorín).

 

Najdosiahnuteľnejšou udalosťou v oblasti vodnej dopravy v Bratislave by mohla byť obnova kyvadlového spojenia staromestského a petržalského brehu,

 

tzv. propeleru. Sme presvedčení, že do jeho oživenia by sa mali zapojiť všetky dotknuté samosprávy, MČ Staré Mesto, MČ Petržalka, Hl. mesto Bratislava, ale aj Bratislavský samosprávny kraj.

 

Okrem kyvadlového spojenia medzi brehmi, by mohol obsluhovať aj vzdialenejšie centrá – napr. od Eurovey cez Nové Lido, Zuckermandel až po nové PKO.

 

Po vzore ostatných európskych miest by prevádzka takejto linky mohla pripadnúť Dopravnému podniku Bratislava.

 

„Ako poslanec Starého Mesta budem kontaktovať kolegov poslancov MČ Petržalka, Hl. mesta Bratislavy a Bratislavskej župy,

 

aby začali uvažovať o obnovení vodnej dopravy na Dunaji a aby v príprave rozpočtu na rok 2019 zvážili vyčlenenie financií na obnovu plavby legendárneho propeleru,“ uviedol Matej Vagač.

 

Propeler fungoval v Bratislave 110 rokov, od roku 1893 do roku 2003. Spojenie bolo počas prevádzky obsluhované viac ako siedmimi plavidlami,

 

posledné dve si zrejme pamätajú aj dnešné generácie. Bočno-kolesový parníček Devín slúžil v prevádzke najdlhšie, medzi rokmi 1932 a 1968,

 

v nedávnej minulosti doslúžil ako galéria pri pravom brehu Dunaja. Dnes sa jeho trup v dezolátnom stave nachádza vo Vlčom hrdle.

 

„Posledný z propelerov bol ikonický katamarán Kamzík, ktorý doslúžil v roku 2003 a odvtedy je odstavený v Zimnom prístave.

 

Našťastie teda existuje a je v sprevádzkovania schopnom stave,“ uviedol Jakub Ďurinda.

 

„Katamarán Kamzík predstavuje aj lokálnu technickú pamiatku, nakoľko ide o prvé plavidlo kompletne vyprojektované a postavené v závode Lodenica Bratislava – ČSPD, n. p. v roku 1978.

 

Vďaka svojmu zaujímavému a nekonvenčnému dizajnu a 25 rokom prevádzky sa stal jedným zo symbolov Bratislavy,“ dodáva Jiří Mandl,

 

lodný konštruktér, ktorý sa podieľal na jeho projektovaní. V súčasností patrí Kamzík spoločnosti LOD a na prevádzku je potrebná jeho rekonštrukcia.

 

xxxxxx                                                                                                         

Bratislava 26. júla 2012 - (TASR) – Známy bratislavský Propeler, legendárna loď, ktorá spája brehy slovenskej metropoly, možno opäť ožije.

 

Staré Mesto má po niekoľkomesačných rokovaniach s autormi projektu v rukách návrh vodnej linky s viacerými nástupnými bodmi.

 

Obyvateľom ho odprezentuje o mesiac, 22. augusta v Staromestskej sieni.

Podľa mestskej časti však nepôjde o Propeler v pravom zmysle slova. "Uvažujeme nad kombináciou linky, ktorá pasažierov po rieke rýchlo prepraví medzi atraktívnymi miestami Bratislavy,

 

bez starostí s parkovaním či prestupmi v mestskej hromadnej doprave, ale zároveň poskytne z rieky pekný výhľad na Bratislavu a bude určitou atrakciou," priblížil pre TASR (vtedajší) staromestský hovorca.

 

Takéto moderné a rýchle plavidlo by malo mať kapacitu 60 ľudí a premávať by malo celý rok, v lete približne od 7.00 do 19.00 h. Bratislavčania by ho tak mohli využívať aj namiesto mestskej hromadnej dopravy (MHD).

 

Jeho cena sa má podľa staromestskej samosprávy držať na úrovni bežnej ceny lístka na MHD.

Mestská časť sa teraz chystá o zámere hovoriť s možnými partnermi. Kde a koľko nástupíšť v Bratislave urobí, bude závisieť aj od toho, koľko nadšenia projekt v partneroch vzbudí.

 

 "Určite ale chceme spojiť centrum mesta, kde aj dnes lode pristávajú tak, ako vo všetkých iných mestách na rieke, s ďalšími atraktívnymi bodmi na nábreží," dodal (vtedajší) hovorca.

 

Kedy projekt spustí, zatiaľ nevie. Loď je však možné postaviť do trištvrte roka. Otázka jej prevádzky ostane na autoroch projektu, ktorí majú s vodnou dopravou skúsenosti.

Rokovať s autormi projektu sa rozhodla mestská časť po tom, ako snahy ostatných o znovuoživenie mestskej riečnej linky skrachovali. 

 

"Je veľká škoda, že Bratislava dosiaľ rieku nevyužíva tak, ako by mohla a Dunaj nie je súčasťou života v meste," poznamenal hovorca.

Vyhliadkové lode, avšak s komfortom rýchlej prepravy v rámci mesta, využívajú dnes takmer všetky mestá na veľtokoch. 

 

"V Bratislave vzniká potreba oživenia tejto tradície, o čom sme sa presvedčili napríklad aj nedávno, keď študenti z Brna navrhli pre Bratislavu sami od seba niečo podobné," dodal hovorca.

Ako bude projekt vyzerať, verejnosť uvidí 22. augusta o 17.00 v Staromestskej sieni na Vajanského nábreží (k predstaveniu projektu napokon zrejme nedošlo – pozn. red).

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter