Urbanizmus a výstavba 6. jún 2019

Hlavné mesto začína s rekonštrukciou Karlovesko-dúbravskej radiály 22. júna


ROZŠÍRENÁ správa + vizualizácie a obrázky - (Bratislavský kuriér, HMB) – Bratislavský magistrát dnes oznámil,

že modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály. Etapy majú trvať do druhej polovice tohto roka (20. decembra)

 

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu pod Hradom sa má skrátiť o tri minúty.

 

V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna 2019 do konca septembra 2019 príde k výluke električiek od Molecovej až po konečnú v Dúbravke.

 

Karlovesko-dúbravská radiála bude financovaná zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Kvôli prácam bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava,

vrátane kompletnej výluky električiek.

 

Podľa magistrátu sa má cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k 

tunelu pod Bratislavským hradom skrátiť o 3 minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách.

 

Veľké prestupné uzly (zastávky Molecova a Damborského) budú riešené ako integrované prestupné zastávky.

 

Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok, vybavených osvetlenými prístreškami pre cestujúcich,

s automatmi na výdaj cestovných lístkov, a aj s elektronickým informačným systémom.

 

 Prístup k nim bude bezbariérový. Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka,

čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky.

 

Výluky električiek a náhradná doprava

 

V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna 2019 do konca septembra 2019 príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke.

 

Výluka električiek v čase modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou (linka X5) a posilnením liniek 29, 83 a 84.

 

Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova (dočasnej konečnej zastávky električiek) ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky.

 

V pracovných dňoch bude striedavo končiť jeden spoj v Karlovej Vsi a každý druhý spoj pôjde do Dúbravky,

vďaka čomu bude v Karlovej Vsi interval medzi spojmi 3 - 4 minúty.

 

Cez voľné dni pôjdu v intervale 7 - 8 minút všetky spoje až do Dúbravky.

 

Po ukončení prvej fázy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava (linka X5)

bude ďalej zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska ďalej do Dúbravky.

 

Terminál na Molecovej má vzniknúť v roku 2020

V tomto režime bude MHD fungovať do ukončenia ďalšej fázy modernizácie radiály, t.j. do 20. decembra 2019.

 

Na zvýšenie kapacity a komfortu cestujúcich z a do Dúbravky bude na nosných autobusových linkách 83 a 84,

ktoré spájajú Dúbravku s centrom mesta, po celú dobu rekonštrukcie interval 4 - 5 minút v špičke,

 

7 - 8 minút počas dňa (v tzv. sedle) a 10 minút cez víkend. Linky 83 a 84 budú obsluhované najkapacitnejšími vozidlami dopravného podniku – Mercedes Benz Capacity.

 

Magistrát tvrdí, že MHD bude aj na trase linky X5 aj na trase liniek 83/84 vďaka preferenčným opatreniam pre MHD rýchlejšia ako jazda autom.

Dopravné obmedzenia pre  individuálnu automobilovú dopravu

 

Dopravné obmedzenia počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály sa budú týkať aj individuálnej automobilovej dopravy,  

keďže kvôli manipulačným prácam bude spravidla  jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený.

 

Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a cestná doprava

v smere do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom.

 

Výnimku budú tvoriť úseky, kde bude prebiehať rekonštrukcia podchodov (v 1. fáze podchod Borská a v 2. fáze podchod Damborského),

kde bude celá cestná doprava presmerovaná do dvoch pruhov len na jednej strane električkovej trate.

 

V smere do Dúbravky bude aj pri jednom jazdnom pruhu umožnené individuálnej automobilovej doprave obiehať autobusy MHD v mieste ich zastávok.

 

Modernizáciou radiály budú sčasti dotknutí aj obyvatelia mestských častí Lamač, Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves,

ktorí na spojenie s mestom využívajú individuálnu automobilovú dopravu.

 

Mesto v snahe eliminovať zápchy kvôli zvýšenej premávke áut z Dúbravky po ulici Janka Alexyho,

bude na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho v smere z Lamača upravená prednosť v jazde pri odbočení vľavo na diaľničný pripájač.

 

Znamená to, že obyvatelia týchto mestských častí sa stále budú môcť napojiť na diaľničný obchvat (smer tunel Sitina),

ale budú musieť dať prednosť vozidlám z Dúbravky.

 

Magistrát preto odporúča využiť radšej vjazd na diaľnicu v Lamači (Bory). Tí, ktorí budú cestovať z Lamača v smere na Patrónku,

budú môcť aj ďalej v nezmenenej podobe využívať spojenie po Lamačskej ceste.

 

Uvedené dopravné obmedzenie je časovo ohraničené do skončenia modernizácie radiály v decembri 2019.

 

Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály je po stavbe obchvatu D4/R7 druhá významná dopravná stavba na území Bratislavy,

 

ktorá si vyžiada veľkú zmenu v organizácii dopravy a viacero dopravných obmedzení, avšak vo výsledku prispeje k lepšej dopravnej situácii v hlavnom meste.

 

Ďalšou takouto stavbou bude pripravované predĺženie električkovej trate do Petržalky s termínom ukončenia do roku 2023.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály bude pokračovať aj v roku 2020. Na jar sa začnú práce v okolí tunela pod Hradom,

pôjde najmä o výhybky a potom sa bude robiť úsek tunel - Molecova, v rámci ktorého vznikne aj nový moderný prestupný terminál na Molecovej ulici.

Práce by v roku 2020 mali byť dokončené v septembri.  

 

(red, hmb)

Vizualizácie a obrázky: HMB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter