Urbanizmus a výstavba 4. september 2017

Eurovea II: S plážou sa nepočíta, Dunaj je tu vyťažený lodnou dopravou.


Prečo električka, ako bude vyzerať dopravné napojenie, či bude pláž aj na ľavom brehu.... Zopár otázok ohľadom vznikajúceho projektu Eurovea II sme položili výkonnému riaditeľovi J&T Real Estate Pavlovi Pelikánovi.

 Doprava v území, kde chcete stavať v podobe pokračovania projektu Eurovea II., je už dnes veľmi exponovaná, Prístavný most je za hranicou svojich možností a zapĺňa sa aj Most Apollo. Ako to vidíte z tohto pohľadu?

Doprave v Bratislave výrazne pomôže aj projekt D4 a R7 a tranzit, ktorý dnes ide kadiaľ by nemal, sa presunie na nultý okruh - obchvat. Doprava samozrejme trápi každé centrum mesta a určite bude musieť prísť k usmerneniu toho, ako, kedy, kto a kam môže ísť. Pre nás je električka tou správnou alternatívou k tomu, ako zlepšiť dopravnú situáciu v centre mesta a ako dostať ľudí z áut do električky, do mestskej hromadnej dopravy.

 Prečo preferujete električkovú dopravu? Rozvoj a výstavba trolejbusových tratí by bola lacnejšia, nie?

Koľajová doprava sa nám javí ako vhodnejšia v tejto časti a to prepojením Šafárikovho

námestia, Pribinovou, Košickou, Miletičovou a na Ružinovskú radiálu - ponúkne veľmi dobrú trasu na presun a prepraví veľa ľudí.

 Projekt Eurovea bol obyvateľmi Bratislavy prijatý najlepšie z tých väčších projektov za posledné roky. Jeho pokračovanie v podobe Eurovea II. ale už počíta s vysokou stavbou.  Komplex teda nezostane v tom doterajšom príjemnom prízemnom pririečnom móde. Prečo  chcete stavať aj „mrakodrap“?

Vnímanie architektúry, alebo čohokoľvek je, bolo a bude vždy subjektívne, to znamená, že nikdy sa všetko nebude páčiť všetkým alebo nebudú všetci so všetkým súhlasiť. Nám sa javí projekt vežiaku v styku Eurovei a Mosta Apollo ako vhodné umiestnenie takéhoto projektu.

 Narába projekt aj s vodou, či novou plážou?

Rozšírenie Eurovei prinesie veľkú časť novej promenády, ktorá je samozrejme v styku s Dunajom. S plážou nerátame, pretože ľavý breh Dunaja nie je úplne ideálny na umiestnenie pláže, pretože je pomerne aj lodne vyťažený s pristávacími pontónmi. Ale práve toto je to, čo by sa malo objaviť v Novom Lide.

 

Vizualizácia: J&T Real Estate

(rl)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter