Urbanizmus a výstavba 1. október 2018

Eurovea City má návrh organizácie bulváru + vizualizácie


Renomovaná barcelonská architektka Beth Galí, ktorá pracuje na celkovom riešení verejných priestorov v Eurovea City, pred pár dňami predstavila svoj návrh ideálnej organizácie bulváru Pribinova.

Architektka Beth Galí vidí bulvár Pribinova ako priestor priateľský k chodcom

Na koncepčnom riešení verejných priestorov v celej zóne pracuje už niekoľko mesiacov renomovaná barcelonská architektka a urbanistka Beth Galí.

Počas svojej prvej prezentácie v Bratislave predstavila princípy, ktoré uplatňuje pri svojej práci s verejnými priestormi a o pár mesiacov neskôr hovorila o príležitostiach ale aj prekážkach, ktoré spolu s tímom identifikovala v zóne Pribinova.

Ako ďalší krok teraz predstavila rozpracované koncepčné riešenie pohybu osôb a dopravných tokov v lokalite, so zameraním na bulvár Pribinova, ktorý je v tomto smere zásadný.

„Definovanie toho, ako sa ľudia majú a budú v zóne pohybovať, je prvým a nevyhnutným krokom, ktorý predchádza finálnemu návrhu vzhľadu a formy verejných priestorov v zóne, až po detaily, akým je výber povrchov alebo mestského mobiliáru,“ vysvetlila svoj prístup a systém práce Beth Galí.

Podľa Beth Galí, stará myšlienka „čím viac jazdných pruhov, tým menšia hustota automobilov v mestách“ sa ukázala ako nesprávna. Mestské ulice nie sú cesty, ale bohužiaľ, tendencia nových prístupov k urbanizmu dnes mení ulice na cesty pre autá.

Myslí si, že Bratislava má stále čas, aby nespravila rovnaké chyby, ku ktorým došlo v iných mestách.

V Eurovea City si tím Beth Galí stanovil ciele, medzi ktorými figurujú priblíženie Eurovea City k historickému centru Bratislavy.

Ďalej zmierniť cestnú prevádzku a premeniť oblasť na priateľskú k chodcom, s ohľadom na bezpečnosť všetkých členov dopravy a potreby cestnej prevádzky.

Prevádzka zásobovacích áut a návštevníkov sa bude realizovať od konca bulváru prostredníctvom podzemných komunikácií, ktoré autá navedú priamo k parkoviskám. To má zmierniť dopad cestnej prevádzky na pohyb po bulvári.

Eurovea City sa má, podľa developera JTRE, stať štvrťou so svojim mestským životom, charakterom a identitou. Jej verejné priestory majú odrážať jedinečnosť a súdržnosť skrz sieť chodníkových trás a mestský mobiliár.

Pri budúcej organizácii bulváru Pribinova uplatnila B. Galí myšlienku, že všetky možnosti mobility v mestách – pešia mobilita, elektrická kolobežka, bicykel, motocykel, privátna doprava a mestská hromadná doprava – dokážu spolunažívať na jednej ulici bez narušenia priestoru pre chodcov.

Bulvár tvorí hlavnú os projektovanú na mestskej promenáde so stromovou alejou so špecifickým charakterom a identitou. Je akousi linkou prechodu medzi južným a severným sektorom Eurovei.

Na juhu tvorí verejné priestranstvá na brehu Dunaja, na severnom konci zase tvorí ulice, ktoré vytvárajú prepojenie s historickým centrom Bratislavy.

Za mimoriadne dynamický a dôležitý element v meste, najmä veľkosti Bratislavy, považuje B. Galí električku.

Podľa európskych expertov je električka ideálnym systémom pre mestá s menej ako 800 000 obyvateľmi, pretože v mestách nad milión obyvateľov môže vsadenie siete koľají do mestskej štruktúry narušiť pokračovanie mestského rastra.

„Dobrým príkladom je električka vo francúzskom meste Tours, ktoré je veľkosťou skoro ako Bratislavy. Nedávno tam zaviedli električku ako nový systém mobility v centre mesta, pričom trať vedie v blízkosti mnohých dôležitých budov.

Výsledkom je vyššia kvalita verejných priestorov, napríklad námestia ktorým vedie trať, aj celkovo zlepšenie mestského života,“ hovorí Beth Galí.

(red, jtre)

Vizualizáciea kresby:JTRE a B.Galí

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter