Urbanizmus a výstavba 6. január 2019

ELEKTRIČKA: V zónach Pribinova a Mlynské nivy si dá mesto urobiť dopravnú štúdiu


Aj v súvislosti s minuloročnými návrhmi na vedenie trasy električky v zónach Pribinova a Mlynské nivy zo strany developera JTRE, si dá hlavné mesto vypracovať dopravnú štúdiu.

Na otázku Bratislavského kuriéra, aká je predstava nového vedenia hlavného mesta v súvislosti s rozvojom električkových tratí v okolí Mlynských nív a centra mesta, magistrát odpovedal:

„Trasovanie električky v tejto oblasti musí určiť štúdia, ktorú si vypracuje mesto, nie developer.

Nevylučujeme vopred žiadnu z možných trás ale musí vzniknúť na základe objektívnych dát a zámeru riešiť dopravu v tejto oblasti v prospech všetkých Bratislavčanov“. Toľko magistrát.

Developer JTRE sa koncom minulého roka prezentoval informáciami, že Eurovea 2 prešla najkomplexnejším dopravno-kapacitným posúdením spomedzi všetkých projektov v lokalite

a jeho výsledkom je návrh konkrétnych opatrení a úprav všetkých veľkých križovatiek a cestných komunikácií v zóne.

Zóny Eurovea I. a II.

Súčasťou celkovej dopravnej koncepcie v zóne je aj návrh developera vybudovať nový centrálny električkový okruh,

ktorý okrem zlepšenia prevádzkových podmienok súčasných tratí umožní aj prepojenie najväčších mestských častí Ružinov a Petržalka.

Ako developer informoval, Projekt Eurovea 2 získal záväzné stanovisko Hl. mesta SR Bratislava, ktoré je zo zákona orgánom územného plánovania.

V rámci územného konania boli podané viaceré námietky, ktoré sa týkali možného nesúladu projektu s územným plánom hlavného mesta .

Stavebný úrad Staré Mesto prerušil územné konanie a opätovne požiadal orgán územného plánovania o potvrdenie záväzného stanoviska.

Záväzné stanovisko bolo zo strany hlavného mesta potvrdené a následne bolo vydané územné rozhodnutie na projekt Eurovea 2 v rozsahu šiestich stavebných objektov, vrátane výškovej obytnej budovy EUROVEA TOWER.

„Nesúhlasím s týmto stavom, ale nemám mandát ani zákonnú moc, aby som to zvrátila. Stav je dnes taký, že doručovanie dobehne a bude sa postupovať tak, ako sa má.

To znamená, že rozhodne druhostupňový stavebný úrad ako odvolací orgán“" uviedla nedávno nová starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Územné rozhodnutie k projektu Eurovea 2 podpísal bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík ku koncu svojho volebného obdobia.

Pre dátum jeho podpísania ho súčasná šéfka staromestskej samosprávy skritizovala už začiatkom mesiaca s tým, že na jeho podpísanie už v tom čase nemal mandát a informácie o územnom rozhodnutí jej boli zatajené.

Števčík však tvrdenia dôrazne odmieta. "Mandát starostu sa nekončí voľbami, ale dňom odovzdania úradu, dovtedy je jeho povinnosťou zabezpečiť fungovanie úradu," zdôraznil Števčík,

ktorý je presvedčený, že územné rozhodnutie je zákonné, rešpektuje obmedzenia chrániace verejný záujem a neohrozuje ho.

(rl, tasr)

Vizualizácie: JTRE

1 komentár
ODPOVEDAŤ Igor | 19. 1. 2019, 20:12

tá nová starostka je prepáčte hlupa birokratka a bohvie koho záujmi zase obhajuje a mali by ste ju degradovať ja to kalvária Bratislavy každá nová metla sa chce ukázať že je nová a pritom ukáže aká je hlúpa a ešte k tomu agresívna a ničí prácu a úsilie predchodcov preto Bratislava ešte stále pripomína mesto zničené vojnou ale nebola to vojna a hlupáci komunisti a ich súčasní posluhovači

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter