Urbanizmus a výstavba 6. február 2020

Električka pred novým SND: Magistrát tvrdí, že priestor na pripomienky a participáciu ešte bude


Plán mesta viesť novú trasu električky popred nové SND, sa stretol s rozporuplnými reakciami obyvateľov, ale aj nevôľou určitej časti odbornej i laickej verejnosti.

Minulý rok v decembri sa primátor Bratislavy stretol s divadelníkmi v novom SND, témou bola električka popri SND. Magistrát sme sa spýtali, aké boli závery zo stretnutia? Podľa našich informácií sa trasovanie stretlo s nevôľou divadelníkov.

Magistrát sme sa pýtali, aká je situácia dnes a či sa niečo zmenilo. Prehodnotil magistrát trasovanie? Ak nie, prečo? Ak áno, s akou alternatívnou trasou sa ráta? Prečo mesto odmietlo trasu poza divadlo, čím  by sa SND obišlo?

Tu je celá odpoveď magistrátu Bratislavy: „Prvé stretnutie s platformou prebehlo a v diskusiách budeme pokračovať ďalej. Magistrát preveril 7 rôznych trás vedenia električkovej trate cez toto tzv. nové centrum.

Na základe posúdenia všetkých trás z pohľadu napojenia na ostatné električkové radiály (aj na pripravovanú do Podunajských Biskupíc), realizovateľnosti stavby, dopravnej obsluhy, investičných nákladov, času realizácie a dopadov na kvalitu verejného priestoru prišli experti k záveru, že ako najvhodnejšia v území sa javí trasa po Pribinovej ulici, prechádzajúca na Košickú a Miletičovu ulicu s napojením na Ružinovskú radiálu pri Miletičovej tržnici.

Pri posudzovaní rôznych alternatív trasovania električky bola, samozrejme, posúdená aj  hluková záťaž SND a zo všetkých variantov je práve pri tomto navrhovanom najnižšie hlukové zaťaženie budovy, pretože tam nebudú električky prechádzať zákrutou.

Trasa poza SND okrem viacerých technických úskalí je z časového pohľadu dlhšia, viac sa hlukovo aj vibráciami dotýka samotných scén (ktoré sú umiestnené zo zadnej časti divadla) a výrazne ovplyvňuje križovatku Košická / Landererova, kde by električka spôsobila výrazné dopravné komplikácie, ktoré by sa okrem individuálnej dopravy dotkli aj liniek MHD a to najmä do/z Petržalky, kde most Apollo bude vždy dôležitou tepnou pre spojenie centrálnej oblasti Petržalky s lokalitou Dulovho námestia, trhoviska a Trnavského Mýta.

Primátor spolu s odborníkmi vysvetľovali dôvody vybraného trasovania električky na viacerých verejných stretnutiach pred odbornou aj laickou verejnosťou. Verejný priestor, o ktorom sa vedie táto diskusia, je totiž len jedným z atribútov a mesto musí brať ohľad aj na všetky ďalšie aspekty trasy električky, ako je obslužnosť, cena a pod.

V každom prípade debata aj s umeleckou obcou je naďalej otvorená a bude ešte viackrát priestor na pripomienky aj participáciu. Harmonogram postupu by sme mali zverejniť čoskoro“. Toľko magistrát.

Ako sme informovali 9. decembra 2019, skupina odbornej i laickej verejnosti adresovala Výzvu za zachovanie pešej zóny medzi SND a Nábrežím M. R. Štefánika. Ako okrem iného signatári výzvy uviedli, novovybudovaná pešia zóna na námestí, oslobodená od všetkých foriem obslužnej dopravy je miestom spoločenských kontaktov, vytvára možnosti pre nerušený peší pohyb a realizáciu rôznych open air podujatí.

V súčasnosti neplní svoju funkciu úplne, keďže ešte nie je dokončená druhá a tretia časť komplexu Eurovea. Nie je dobudovaný plánovaný zelený bulvár spájajúci centrum Starého Mesta, námestie pred SND, Euroveu II a v budúcnosti Zimný prístav, tak ako to Magistrát schválil ešte v roku 2003 Urbanistickou štúdiou Zóna Pribinova.

Zavedenie mestskej hromadnej dopravy cez námestie pred SND by potenciál a jedinečnosť tejto pešej zóny významne narušilo. Jeho horná časť pod terasou a vstupom do SND by sa stala rušivým dopravným koridorom so všetkými dôsledkami, ktoré pravidelná mestská hromadná doprava so sebou prináša.

Pôvodná plocha námestia by sa tak rozdelila na dve časti, rovno pred vstupom do divadla by vznikla trvalá dopravná bariéra. Vybudovaním električkovej trate by v tejto voľnej pešej zóne pribudlo koľajisko, trakčné vedenie so stĺpmi, čo by významne poškodilo estetické hodnoty priestranstva a fasády SND.

Hluk a vibrácie električiek by sa šírili okolím, pohyb električiek priamo v pešej zóne by negatívne ovplyvňoval bezpečnosť a oddychovú, pobytovú kvalitu námestia.

„Vybudovanie električkovej trate považujeme za degradáciu a znásilnenie verejného priestoru pred Slovenským národným divadlom, prepojeného symbolicky s riekou, na ktorej naše hlavné mesto leží - tento verejný priestor má vo väzbe na monument M. R. Štefánika celoštátny význam,“ uviedli signatári výzvy.

Naproti tomu, s týmito tvrdeniami nesúhlasí predstavenstvo Slovenskej komory architektov, ktoré nezdieľa obavy signatárov výzvy, že by trasovanie električky pred novou budovou SND bolo významným narušením tohto verejného priestoru a akceptuje názor, že električka a na ňu nadväzujúci pohyb chodcov bude stimulujúcim elementom budúcej mestskej triedy.

Pozitívnych príkladov podobnej implementácie električkovej trate do ťažiskových verejných priestorov a v kontakte s budovami divadiel v iných metropolách je veľa.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov má za to, že v diskusii na túto tému začínajú prevažovať viac emócie, než racionálne hodnotenie dvoch inak plne legitímnych názorov a prihovára sa preto za pokračovanie debaty na konštruktívnej a odbornej úrovni.

(rl)

Foto:/viz.: Autori Výzvy

1 komentár
ODPOVEDAŤ Ing. Jozef Norulák | 10. 2. 2020, 13:19

Cenné priestory Bratislavy sa vyvíjali celé stáročia, no počas vlády komunistickej strany bolo mnoho z nich zničených za niekoľko rokov, možno desaťročí. Najextrémnejšie sa to prejavilo pri výstavbe mosta SNP a nadväzujúcej ceste, ktorou sa zničila veľká časť Starého mesta. Toto ničenie sa dá vysvetliť len jedným – nízkou kultúrnou úrovňou vtedajších komunistických vládcov. Po skončení vlády komunistov sa ďalšej etapy ničenia – hlavne – industriálnych pamiatok ujali rôzni developeri, často asi s mlčanlivým súhlasom príslušných funkcionárov samosprávy. Tento postup sa dá vysvetliť známym citátom bývalého českého prezidenta Václava Klausa: „O peniaze ide vždy až na prvom mieste“. Ako ale vysvetliť rozhodnutie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy znehodnotiť cenný priestor medzi Euroveou a novým Slovenských národným divadlom električkovou traťou ? Komunisti už nevládnu a práve developer tento priestor vytvoril. Je to zlý signál developerom: Nevytvárajte cenné priestory – nám na magistráte nerobí žiadny problém ich znehodnotiť.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter