Urbanizmus a výstavba 7. máj 2018

Električka do Petržalky: Zhruba desaťročná stavba bude bez dokončenej duálnej trate kvôli financovaniu EÚ + video


(PETRŽALKA, rl, red) - Neuveriteľných sedem rokov má byť rozdiel medzi dokončením dvoch etáp jednej stavby. Týka sa to výstavby električkovej trate v Petržalke.

Termín začiatku spustenia druhej etapy je zatiaľ vo hviezdach, plánované dokončenie sa stanovilo na rok 2023. Výstavbu prvej etapy spustili v roku 2013.

Nad termínom začiatku spustenia druhej etapy tzv. nosného systému dopravy do Petržalky stále visia otázniky. Prvá etapa bola dokončená v lete 2016 slávnostným spustením električky cez Starý most.

Pred spustením druhej potrebuje hlavné mesto, ako informovalo, v najbližšej dobe dopracovať „...ďalšie stupne projektovej dokumentácie, následne sa bude musieť vysúťažiť zhotoviteľ stavby a podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Projekt musí byť zrealizovaný najneskôr do roku 2023, dokedy trvá programové obdobie OPII.

Primátor I. Nesrovnal nedávno zástupcov Monitorovacieho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra projekt 2. etapy električkovej trate do Petržalky informoval, že „aktuálne má mesto k dispozícii právoplatné záverečné stanovisko EIA.

To znamená posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie. Rozbehol sa aj proces získavania kladných stanovísk k Dokumentácii pre územné rozhodnutie, v rámci ktorého sme získali zatiaľ 16 zo 48 potrebných stanovísk. Keď ich mesto bude mať, podá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na MČ Petržalka“.

Na otázku Bratislavského kuriéra, prečo výstavba nepokračovala kontinuálne a prečo vznikol taký časový sklz, odpovedá primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal vo videu.

Duálno-neduálna trať

Prvá etapa na trase Šafárikovo námestie – Bosákova bola vybudovaná ako duálna. Znamená to, že na trať sa kládli aj koľaje pre široký rozchod. Do budúcnosti sa tak trať mohla využiť aj pre vlakové súpravy, alebo sa mohla Bratislava spojiť s električkou z Viedne...

Nič z toho ale nebude. Z nepochopiteľných dôvodov (financovanie EÚ bez duálnej trate) sa jedna stavba s dvomi etapami buduje inak. Na úsek druhej etapy Bosákova -Janíkov dvor sa už duálne koľaje klásť nebudú... (k téme pozrite aj tu)

Prvá etapa tzv. NSD do Petržalky sa začala stavať v roku 2013, náklady boli okolo 70 miliónov eur.

O prvej etape NSD do Petržalky si prečítajte tu.

(rl, red)

Foto a video: BK-orig.0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter