Urbanizmus a výstavba 31. august 2018

DOPRAVA: Na harmonogram obmedzení pri výstavbe obchvatu D4/R7, sa stále čaká. Ministerstvo vyzýva na cestovanie vlakmi


(Bratislavský kuriér, rl) - V súvislosti s výstavbou obchvatu D4/R7, sme v uplynulých dňoch požiadali dotknuté organizácie o zaslanie všetkých informácií, týkajúcich sa dopravných obmedzení v Bratislave, plány obchádzok a pod.

Rovnako aj informácií o prípadných obmedzeniach verejnej dopravy - MHD, či regionálnej autobusovej dopravy.

Odpovede nám zatiaľ poslali Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a ministerstvo dopravy a výstavby (MDV).

Rezort dopravy nás informoval, že je rovnako ako mesto alebo polícia zastúpený v pracovnej skupine, ktorá koordinuje postup prác aj dopravných obmedzení. „Akonáhle bude jasný presný a záväzný harmonogram jednotlivých obmedzení, koncesionár bude o ňom informovať.“

Podľa MDV si treba uvedomiť, že každá stavba so sebou prináša aj dočasné dopravné obmedzenia v menšom či väčšom rozsahu.

„Faktom je, že v Bratislave sa dlhodobo neinvestovalo do dopravnej infraštruktúry, čoho dôsledkom je okrem súčasného katastrofálneho stavu na cestách aj fakt, že je nutné robiť viacero úsekov naraz.

Tieto dočasné obmedzenia sa však v budúcnosti výrazne pozitívne premietnu do plynulejšej dopravy na dlhé roky dopredu,“ tvrdí rezort dopravy.

MDV ďalej uviedlo, že práve kvôli rozsiahlym prácam, ktoré stavba D4/R7 obnáša, venuje rezort dopravy veľkú pozornosť vlakovej doprave.

Ministerstvo pripomína, že naposledy posilnilo vlaky zo Senca do Bratislavy, aby ľuďom umožnili prestúpiť z áut do vlakov a verejnej dopravy, aby svoj čas nemuseli tráviť v dopravných zápchach.

Železnice SR (ŽSR) poskytli viacerým obciam plochy pri železničných staniciach, kde môžu zriadiť tzv. dočasné záchytné parkoviská.

„Zároveň by sme privítali, keby aj médiá apelovali na cestujúcich, aby presadli z áut do vlakov a čo najviac využívali hromadnú dopravu, prípadne aby sa spájali a necestovali každý jedným autom, ale spoločne,“ uviedlo MDV SR.

Národná diaľničná spoločnosť: „NDS podobne ako mesto Bratislava, Bratislavský VÚC, miestna samospráva a verejnosť čaká na informácie od koncesionára, ktorý by mal v najbližších dňoch predstaviť postup svojich prác a dopravné obmedzenia, ktoré s prácami koncesionára budú súvisieť.

"Pre NDS sú tieto informácie koncesionára dôležité, pretože ovplyvnia aj premávku na diaľniciach v správe NDS," dodala spoločnosť.

Ešte začiatkom júla TASR o.i. informovala, že podľa zástupcu koncesionára Michala Lešňovského posledný mesiac na projekte pracovalo vyše 1000 ľudí.

„Práce postupujú, od náročnosti prác sa budú zvyšovať aj počty. Zatiaľ sa pracuje na zemných prácach, len čo sa začne pracovať na mostných konštrukciách, zvýšenie bude rapídne,“ vysvetlil.

Čo sa týka časového plánu, koncesionár sa podľa jeho slov zatiaľ snaží stále držať harmonogramu.

„Vytvorili sa pracovné skupiny, ktoré komunikujú s ministerstvom na doladení možných omeškaní,“ doplnil Lešňovský. Záverečný termín by mal byť podľa neho dodržaný, ale stále sa rokuje o možných omeškaniach.

Minister dopravy Árpád Érsek v júli o.i. povedal, že stavbu brzdia aj objavujúce sa námietky ľudí. Keďže sa obchvat buduje ako PPP projekt, koncesionár ho postaví a bude ho 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky.

Ročná splátka štátu by mala byť vo výške 52,8 milióna eur, čo má po 30 rokoch Slovensko vyjsť aj po zohľadnení inflácie na 1,76 miliardy eur.

xxx

Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7 o celkovej dĺžke viac ako 59 kilometrov budú slúžiť ako vonkajší obchvat hlavného mesta.

Celková schéma zahŕňa výstavbu 14 križovatiek a 122 mostných konštrukcií, vrátane nového mostu nad riekou Dunaj a viaduktu na úrovni Slovnaftu.

Verejný obstarávateľ, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, podpísalo v máji 2016 s koncesionárom projektu - spoločnosťou Zero Bypass Limited koncesnú zmluvu na výstavbu na prevádzku južnej časti diaľničného obchvatu Bratislavy.

Ide o úseky D4 Jarovce – Ivanka sever, D4 Ivanka sever – Rača, R7 Prievoz – Ketelec, R7 Ketelec – Dunajská Lužná a R7 Dunajská Lužná – Holice.

Výstavba projektu D4/R7 výrazne pomôže aj dopravnej obsluhe dotknutého územia a odľahčí okolité obce a existujúcu cestnú sieť.

Projektovanie a výstavba 27km dlhej diaľnice (D4) a 32km dlhej rýchlostnej cesty bolo udelené konzorciu D4R7 Construction s.r.o., ktoré tvoria spoločnosti Ferrovial Agroman a rakúska spoločnosť PORR.

(rl, red, tasr, d4r7)

Vizualizácie-zdroj: www.d4r7.com

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter