Urbanizmus a výstavba 16. jún 2020

D4R7: Skutočnosti týkajúce sa násypu v Jarovciach


Po prebiehajúcich špekuláciách o výstavbe násypu v Jarovciach v rámci projektu D4R7 by zhotoviteľ diela, spoločnosť D4R7 Construction s.r.o., chcel objasniť túto záležitosť.

 V priebehu posledných 10 mesiacov sa násyp v Jarovciach podrobil rozsiahlemu a dôslednému testovaniu miestnymi a medzinárodnými nezávislými odborníkmi. Závery testov sú jednoznačné: materiál, ktorý  kúpil zhotoviteľ a použil na výstavbu tohto násypu je inertný, nie je nebezpečný a spĺňa všetky geofyzikálne kritériá pre zabudovanie do diela.

Zhotoviteľ sa preto domnieva, že násyp spĺňa všetky požiadavky na životné prostredie, konštrukciu a životnosť.

Na preukázanie vhodnosti tohto násypu bol Špeciálnemu stavebnému úradu poskytnutý kompletný a komplexný súbor dokumentácie a Špeciálny stavebný úrad teraz poskytol zhotoviteľovi  90 dní na získanie súhlasu od Príslušných inštitúcií na legalizáciu násypu.

Okrem toho odstránenie násypu by mal za následok zbytočné lokálne vplyvy na životné prostredie, ako sú emisie, prach, vibrácie a hluk spôsobený rozsiahlymi pohybmi nákladných vozidiel a súvisiace dopravné zápchy. Okrem toho, ak by sa odstránil jestvujúci násyp, potom by sa tento materiál musel uskladniť, čím by sa vytvorila ďalšia hromada materiálu inde.

Po odstránení násypového materiálu tvoriaceho súčasný násyp by bolo potrebné zabezpečiť iný násypový materiál z alternatívneho zdroja na prestavbu/vybudovanie násypu, ktorého ťažba by tiež vplývala na životné prostredie.

Keďže materiál, ktorý sa použil na stavbu násypu v Jarovciach, nie je nebezpečný a ani iným spôsobom nevhodný na výstavbu násypu, spoločnosť D4R7 Construction s.r.o. verí, že využitie materiálov, napr. takých, ktoré sú upravené/recyklované z iných stavieb je jednoznačne najlepšou voľbou zo všetkých hľadísk, vrátane hľadísk týkajúcich sa životného prostredia, stability a životnosti a je plne v súlade s trvalým a udržateľným rozvojom krajiny.

Informovala o tom spoločnosť Construction s.r.o.
(red)
Foto: D4R7
1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 17. 6. 2020, 19:28

Nejde o to či násyp spĺňa statické podmienky, ale čo sa do násypu vozidlo, zapracovalo, a koľko na tom Konzorcium ušetrilo, a oklamali Bratislavu a BSK!!!

Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter