Urbanizmus a výstavba 2. február 2019

Chorvátsky Grob: Investor plánuje v časti Čierna Voda výstavbu takmer 500 domov


V obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda (okres Senec) plánuje spoločnosť Bellheaven Slovakia výstavbu 492 rodinných domov.

Projekt s názvom Šúrske lúky chce realizovať v troch etapách. Prvá sa má spustiť v roku 2021.

Kompletné ukončenie výstavby predpokladá investor do roku 2030, závisieť to však bude od dopytu a predajnosti pozemkov a následného tempa výstavby rodinných domov individuálnymi stavebníkmi.

Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

Cieľom projektu Šúrske lúky je príprava územia pre výstavbu rodinných domov v Chorvátskom Grobe a následná výstavba domov. Investor deklaruje, že to bude v súlade s platným územným plánom obce.

"Príprava územia obsahuje výstavbu technickej infraštruktúry - komunikácií, spevnených plôch a inžinierskych sietí po hranice súkromných pozemkov, na ktorých budú realizované stavby rodinných domov.

Docieli sa tým pripravenosť daného územia pre výstavbu individuálnych a radových rodinných domov," spresňuje developer v zámere. 

Pozemky, na ktorých má výstavba prebiehať, je v časti Čierna Voda na rozmedzí urbanizovanej časti obce, voľnej krajiny a dotyku dvoch katastrálnych území mesta Svätý Jur a obce Chorvátsky Grob.

"Dotknuté územie susedí zo severozápadnej až juhozápadnej strany s Blahutovým kanálom,

v niektorých zdrojoch uvádzaným aj ako Hraničný potok, ktorý z vonkajšej strany tvorí hranicu Národnej prírodnej rezervácie Šúr,

z juhovýchodnej strany nadväzuje na predchádzajúcu zástavbu Panónsky háj 3 a existujúcu zástavbu obce," vysvetľuje v zámere investor.

Prvú etapu projektu chce začať stavať v roku 2021, druhú v roku 2024 a tretiu etapu v roku 2026.

Urbanistická koncepcia je podľa developera založená na vytvorení funkčnej obytnej zóny rodinných domov s dobre vyriešenými obytnými ulicami a prehľadnou dopravnou schémou.

"Ambíciou projektu je rešpektovať pôvodnú zeleň okolia a doplniť verejný priestor v uliciach obytných zón zelenými pásmi a výsadbou stromov," deklaruje. 

Počet obyvateľov Chorvátskeho Grobu má pre realizáciu tohto projektu vzrásť o zhruba 1968 ľudí.

V roku 2017 mal podľa predloženej dokumentácie Chorvátsky Grob 5692 obyvateľov. Investor plánuje vybudovať 1132 parkovacích státí,

z toho na pozemkoch domov 984 a na verejných odstavných plochách 148 parkovacích miest.

(TASR)
1 komentár
ODPOVEDAŤ Ferdinand Kolčák | 2. 2. 2019, 12:21

Viac informácií nájdete na stránke obce Chorvátsky Grob: http://www.chorvatskygrob.sk/

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter