Urbanizmus a výstavba 10. január 2020

BSK: V Čunove vznikne Ekocentrum nielen pre bratislavský región


Čunovský kaštieľ spolu s priľahlou záhradou a sýpkou prejde komplexnou pamiatkovou obnovou s dôrazom na zachovanie historicky cenných architektonických prvkov.

Rekonštruovať ho ide Bratislavský samosprávny kraj a jej výsledkom bude vznik ekocentra, ktoré bude prístupné domácim i zahraničným návštevníkom a účastníkom environmentálno- vzdelávacích programov.

Informuje o tom BSK s tým, že prvých návštevníkov chce ekocentrum privítať v lete 2022.

Bude plniť nadnárodnú funkciu a stať sa hlavným ekoturistickým centrom regiónu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb.

V neposlednom rade má byť vzorovým príkladom spolupráce miestnej a regionálnej samosprávy so štátnou organizáciou a neziskovým sektorom.

Určené bude pre všetky vekové kategórie, od žiakov materských škôl až po vysokoškolských študentov, odbornú obec ako aj širokú verejnosť a zahraničných návštevníkov,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

BSK spracoval Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom kraji, kde napríklad navrhol model siete ekocentier, ponúkol prehľad možností čerpania externých zdrojov a zadefinoval aj priestor pre Ekocentrum v priestoroch kaštieľa v Čunove na základe vyhovujúcich podmienok.

Tými sú blízkosť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy, dobrá dostupnosť domáceho obyvateľstva mestskou hromadnou dopravou ako aj pre návštevníkov z Maďarska, Rakúska či cykloturistov z Eurovelo 6 a Eurovelo 13, či dostupná vzdialenosť národných parkov Donau-Auen a Neusiedler See-Seewinkel v Rakúsku, ktoré môžu slúžiť ako inšpirácia.

Budovanie Ekocentra sa podľa BSK začne v lete 2020 a pozostávať bude z troch fáz rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky a to Čunovského kaštieľa, priľahlej záhrady a sýpky.

Rekonštrukcia kaštieľa zohľadňuje reštaurovanie historicky cenných častí kaštieľa a obnovu pôvodných architektonicko-výtvarných hodnôt. Financovaná bude prevažne cez Program spolupráce Interreg V-A Slovensko - Rakúsko v rámci projektu „Ecoregion SKAT“.

V prvej fáze budovania ekocentra sa začne s rekonštrukciou kaštieľa a predpolia pred kaštieľom. V priestoroch vznikne interaktívna expozícia, zameraná na rôzne zložky prírodného dedičstva regiónu - Delta Dunaja, Lužné lesy, spolu s tvorivými dielňami a multifunkčnou sálou. Aktuálne prebieha proces verejného obstarávania pre výber zhotoviteľa stavebných prác.

Ako BSK ďalej informuje, pri rekonštrukcii sa bude využívať technológia obnoviteľných zdrojov energie (ide o vykurovanie kaštieľa tepelným čerpadlom) a takisto adaptačné opatrenia na zmierňovanie negatívnych dôsledkov zmeny klímy ako napríklad zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vodopriepustné plochy, využitie svetlých farieb pre zníženie prehrievania prostredia, vodný prvok na zlepšenie mikroklímy a ochladzovania prostredia.

Celkový rozpočet na I. etapu budovania Ekocentra je 3 183 000 € a hradený je prevažne z európskych peňazí. 85% je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10% zo štátneho rozpočtu SR a spolufinancovanie BSK je 5%.

Do projektu je zapojená aj Štátna ochrana prírody SR, o.z. DAPHNE- Inštitút aplikovanie ekológie, NP Donau-Auen, NP Neusiedler See-Seewinkel a Región Marchfeld (Rakúsko) – spolu s ich rozpočtami je celkový rozpočet na projekt “Ecoregion SKAT” 5 183 000 €.   

Revitalizácia záhrady za kaštieľom sa plánuje v II. fáze budovania ekocentra. Zahŕňa vybudovanie biotopového jazierka, ktoré bude schopné samočistenia zapojením vodných rastlín a dopĺňať ho bude fontána, ďalej vtáčie hniezdo s priemerom 1,7 metra, s drevenou dráhou nad mokraďou, so šplhacím totemom, interaktívnou stenou, zážitkovým chodníkom „bosou nohou“, ale aj so záchrannou stanicou pre zranené živočíchy.

Súčasťou projektu bude aj vybavenie dvoch miestností expozície v kaštieli, ktoré budú tematicky rozdelené na Lúky a Polia. Návštevníci tam nájdu interaktívne prvky ako virtuálna realita – očami hmyzu, modely hmyzu, úľov, potravinovej pyramídy a ďalšie. O finančné prostriedky pre tento projekt požiadal BSK v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko.

V poslednej fáze je naplánovaná rekonštrukcia sýpky, kde vznikne kultúrno-výstavný priestor. O externé zdroje EÚ na jej financovanie sa bude BSK uchádzať v novom programovom období po roku 2021.

(red)

Foto a viz.: BSK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter