Urbanizmus a výstavba 2. august 2019

BSK: Kraj opravil a zrevitalizoval ďalšie úseky ciest


Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má vo svojej správe cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 512 km,

pokračuje aj v letných mesiacoch v ich opravách a rekonštrukciách.

 

Uviedol to nedávno v tlačovej správe BSK.

 

Okrem opráv ciest realizuje aj vysprávky výtlkov, obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia,

obnovu priechodov pre chodcov, údržbu ciest

 

a ich okolia ako je kosenie a úprava priekop, rigolov, násypov, ktoré tvoria súčasť pozemných komunikácií.

 

„Župa pravidelne kontroluje stav cestnej siete. Okrem pravidelných rekonštrukcií existujúcich ciest sa stará aj o mosty.

 

Tých má v správe 132, z ktorých ani jeden nie je v havarijnom stave. Pravidelne sa kontrolujú a v prípade potreby opravujú.

 

Aktuálne prebieha rekonštrukcia mostného objektu nad potokom Malina v Malackách. V pláne je aj oprava ďalších piatich mostných objektov,“

informoval predseda BSK Juraj Droba.

 

Prostredníctvom správcu komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji Regionálnych ciest Bratislava budú opravené mosty v Senci,

Kráľovej pri Senci, Malackách nad diaľnicou D2, Rohožníku a Pezinku.

 

Bratislavská župa pripravuje aj revitalizácie ciest v Malackách, Rohožníku a Pezinku.

 

Okrem toho realizuje aj lokálne veľkoplošné opravy vozoviek na viacerých cestách v kraji.

Dve súvislejšie opravy bude realizovať  na ceste Láb – Jakubov a v Modre.

 

Plánovaná je aj sanácia zosuvu v Šenkviciach ako aj realizácia priechodov pre chodcov.

Doteraz bolo v Bratislavskom kraji obnovených desiatky priechodov pre chodcov.

 

Minulý rok to bolo v Závode, Slovenskom Grobe, Slovenskom Grobe - Malý Raj.

V tomto roku sa budú realizovať nasvietené priechody pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok, či Senec.

 

Bratislavský samosprávny kraj na opravy svojich ciest v Bratislavskom kraji investuje z vlastného rozpočtu 6,5 milióna eur ročne.

 

(red)

Foto: BSK/Monika Kováčová

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter