Urbanizmus a výstavba 27. august 2019

Bratislava by mohla využiť šancu postaviť lanovku na Hrad


(Bratislavský kuriér/komentovaná správa, rl) - Pozemná lanovka na Bratislavský hrad, by mohla byť novou ozdobou, turistickou a dopravnou atrakciou Bratislavy.

 S súvislosti s pripravovanou výstavbou novej Vydrice, ide možno o poslednú šancu využiť príležitosť na zatraktívnenie

 a zvýšenie návštevnosti Bratislavského hradu i celého hlavného mesta nielen pre turistov,  ale aj domácich obyvateľov.

Veď ak si monorail, teda pozemnú lanovku, na tamojší hrad, mohla pred rokmi dovoliť vybudovať slovinská Ľubľana, Bratislava na to má určite tiež.

Chce to len dobrú vôľu zainteresovaných a skutočne pozitívny prístup k hlavnému mestu. Treba prosto od slov prejsť konečne k činom.

V Bratislave a jej okolí, za posledné desaťročia, nevznikla žiadna zaujímavá dopravná stavba, ktorá by zatraktívnila naše hlavné mesto a prispela k rozvoju turistického ruchu.

Médiá a časť verejnosti zväčša tieto snahy ironizujú, alebo ich zatracujú ako nereálne. Ale prečo vlastne?

Pretože nemajú k Bratislave skutočný vzťah. Len o nej informujú, alebo tu mnohí „iba“ bývajú (prespávajú).

 

Územie Vydrice v súčasnosti

S možnosťou výstavby monorailu na Hrad ráta aj Územný plán zóny Podhradie, ktorý mestskí poslanci prijali  6. júla 2006 formou všeobecne záväzného nariadenia.

V časti E.1,  Zásady začlenenia zóny do širšieho územie sa o. i. píše: „...vybudovať náučný chodník od skalného masívu na Zuckermandli ústiaci do námestia nad Vodnou vežou,

zjazdný chodník zo Židovskej ulice, tzv. Medzierka a jej pokračovanie, a pešie trasy z terasy okolo Vodnej veže,

 obnoviť historické schody Pri starej vodárni pod Hradom, uvažovať s trasou monorailu vychádzajúcej z priestoru Floriánskej ulice, pri vyústení Kempelenovho vodovodu...“.

 Čo na to zainteresovaní?

 Oslovili sme aj hlavné mesto SR, NR SR, BSK i samotného investora. Samosprávny kraj odpovedal „zaujímavo“ keď uviedol:

„Ide o projekt súkromného investora a Bratislavský samosprávny kraj nebol s predmetnou účasťou na jeho ďalšom rozvoji (lanovka) oslovený“.

Jedna z vizualizácií projektu Vydrica

Investor, spoločnosť Vydrica Development, a.s.  uviedla, že v projekte Vydrica projektujú možnosť umiestnenia

tejto dopravnej platformy, ale skôr sa prikláňajú k modelu ľjubľjanskej lanovky.

Podotýka, že vzhľadom na to, že trasa tejto ,lanovky” vedie aj po pozemkoch mesta a štátu,

je to niečo, čo má byť predmetom ďalších rokovaní. Investor to samostatne urobiť nevie.

NR SR a hlavné mesto na náš podnet z 20. augusta zatiaľ nereagovali.

Netreba ísť ďaleko – Praha, Budapešť a už aj zmienená Ľubľana, monoraily už roky majú.

Koncom roka 2006 mesto Ľubľana spojilo Ľubľanský hrad so starým mestským centrom s mestskou dopravou osôb - pozemnou lanovkou. 

Na konci roka 2010 prepravila táto lanovka miliónteho cestujúceho a v apríli 2019 ich boli už 4 milióny....

Ako uvádza portál ljubljanskigrad.si, moderná a nenápadne navrhnutá lanovka, ktorá dopĺňa tradičnú kultúrnu identitu Ľubľanského hradu,

je obľúbená u domácich aj zahraničných návštevníkov.

Dizajnéri Miha Kerin a Majda Kregar z ateliéru Ambient dostali v roku 2008 na 21.Bienále priemyselného dizajnu v Ľubľane Zlatú medailu za návrh lanovej dráhy v kategórii najlepší úspech v priemyselnom dizajne.

Lanovka v Ľjubľjane

Na youtube sme našli prezentáciu lanovky na hrad v Ľubľane. Funguje už asi trinásť rokov...

A tak sa zdá, že Bratislava zaspala dobu v oblasti dopravy a rozvoja turizmu...

Je asi škoda písať o pozitívnych prínosoch takejto dopravnej stavby pre naše hlavné mesto.

Veríme, Bratislavu začne charakterizovať nielen zástavba území bytmi a polyfunkciou, ale aj užitočnými a atraktívnymi stavbami pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta.

(rl)

Foto:ljubljanskigrad.si - lanvka /Br.kuriér – Vydrica v súčasnosti

Video: yotube

Vizualizácia: Lucron/Vydrica Development

1 komentár
ODPOVEDAŤ sunogdy | 5. 9. 2019, 11:47

prepáčte ale toto nie je v žiadnom prípade monorail (to je nadzemka jazdiaca na jednej koľaji), to čo je postavené v Prahe, Budapešti či Ľubľane je funikulár, teda pozemná lanovka

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter