Urbanizmus a výstavba 24. august 2018

Archeologický prieskum v Rusovciach odhalil základy pôvodného zbúraného kaštieľa


Pôdorysy zahĺbených sídliskových  objektov z doby bronzovej a  doby rímskej či novoveku, odhalené základy pôvodného kaštieľa, úlomky keramických nádob, ale aj kostry zvierat – to všetko sú aktuálne nálezy v rámci  archeologického  prieskumu v areáli NKP Rusovce.

Prieskum sa začal v polovici júla v  súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Informuje o tom Úrad vlády SR.

 

Ako ďalej informuje, výskum de uskutočňuje v deviatich sektoroch, ktoré boli identifikované prostredníctvom geofyzikálneho prieskumu.

Ten robí Trnavská univerzita, Katedra klasickej archeológie, pod vedením Doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika spolu so študentmi univerzity a zmluvným partnerom na výkopové práce.

 

„Pre archeológa sú všetky nálezy pri archeologickom prieskume historicky bohatého miesta, ktorým Rusovce bezpochyby sú, dôležité.  Veľmi ma nadchlo, že sme v priestore pred kaštieľom na mieste bývalej fontány objavili základy pôvodného kaštieľa, ktorý tam stál cca od 16. - 17. storočia.

O existencii pôvodného kaštieľa sme síce vedeli, avšak až teraz sa nám podarilo ho lokalizovať. Z pôvodného, neskôr zbúraného kaštieľa, sa zachovali jeho pivnice hlboké niekoľko metrov.

Potešili ma tiež nálezy z rímskej doby  - zvyšky rímskych obydlí, úlomky luxusnej keramiky Terra Sigillata, ako aj náboje do praku, ktorými rímski vojaci bojovali proti barbarom,“ hovorí archeológ Erik Hrnčiarik.

(red)

Foto: Zdroj: ÚV SR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter