Šport 12. apríl 2019

Dôjde k politickému zneužitiu národného behu Devín - Bratislava?


Šport by mal byť čistý, neutrálny, nadstranícky a bez politiky.

Je ale možné, že prvý krát v histórii národného behu Devín - Bratislava dôjde k jeho zneužitiu v záujme politických cieľov jednotlivcov, či skupín.

Prečo? Niektorí jednotlivci, či skupiny si asi pomýlili národný beh Devín – Bratislava s kortešačkou.

Do redakcie sme dostali mail tlačového strediska Európskeho parlamentu, s týmto textom:

Takmer 200 ľudí pobeží v nedeľu 14. apríla za Európu v rámci národného behu Devín - Bratislava 2019.

Cieľom tímu „Bežím za Európu“ je prispieť k väčšej informovanosti o Európskych voľbách, ktoré sa na Slovensku budú konať 25. mája 2019.

 

Európsky tím bežecky podporia niektorí poslanci Národnej rady SR, kandidáti v eurovoľbách, zástupcovia viacerých ministerstiev, 

verejnej správy, inštitúcií EÚ, diplomatickej komunity, vrátane bývalého premiéra Mikuláša Dzurindu.

 

Slovensko vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 zaznamenalo najnižšiu účasť zo všetkých členských krajín EÚ.

Členovia tímu „Bežím za Európu“ svojou účasťou na tomto najstaršom atletickom podujatí na Slovensku pomôžu zvýšiť povedomie o eurovoľbách a zviditeľniť iniciatívu tentorazidemvolit.eu. 

Bežci tiež podporia dôležitosť kvality ovzdušia a jeho vplyv na naše zdravie. 

 

Európsky tím bude bežať s podporou Európskej investičnej banky, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.

V prípade záujmu médií o rozhovor budú v „Európskom stane“ na Vajanského nábreží v čase od 10:30 do 11:30 prítomní zástupcovia inštitúcií podporujúcich tím „Bežím za Európu“:

vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, zastupujúci riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Dionýz Hochel 

a zástupca SkupinyEurópskej investičnej banky na Slovensku Radoslaw Ossowski-Barbetti“.

Samozrejme, tak Tlačovému stredisku EP, ako aj magistrátu hl. mesta SR Bratislavy sme zaslali mail s otázkami:

Zdá sa, že možno po prvý krát v histórii tohto národného behu dôjde k jeho zneužitiu v záujme politických cieľov jednotlivcov i skupín.

NEMYSLÍTE si, že takéto počínanie je v rozpore s duchom športu, ktorý by mal zostať nadstranícky a neutrálny?

Na odpovede oslovených čakáme

Reakcia bratislavského magistrátu: 12.4. 

"Aj keď sa nám to môže zdať byť na hrane, nejde v tomto prípade o podporu konkrétnej politickej strany alebo kandidáta,

ale skôr o podporu európskej myšlienky a z tohto pohľadu sa nám to zdá byť akceptovateľná aktivita".

Stanovisko STaRZ:

Organizátor behu eviduje skupinu bežcov „bežím za európu",

ktorí sa riadne zaregistrovali a zaplatili štartovné a udelil im súhlas len na rozdeľovanie čísiel (štartových balíčkov) v rámci skupiny v priestore Fajnorovho nábrežia.

Ostatné aktivity z tejto skupiny bežcov nemajú žiadnu spojitosť s behom ani jeho organizátormi.

Stanovisko Tl. strediska EP:

Dobrý deň, hlavnou myšlienkou je podporiť čistý vzduch na našej planéte, Európu a využitie práva voliť v eurovolbách. Tieto myšlienky nie sú v prospech žiadnej politickej skupiny ani jednotlivca. Všetci bežci sa do tímu Európa prihlásili sami a dobrovoľne.

(rl)

Ilustr. Foto: STaRZ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter