Napísali ste nám 16. apríl 2019

Váš názor/Napísali ste nám: V lesoparku sú krásne lúčne priestory znetvorené divnými hlbokými jamami


Vážené vedenie mesta,

bol som cez víkend s deťmi na prechádzke v Lesoparku a bol som zhrozený a znechutený. Krásne lúčne priestory sú znetvorené divnými hlbokými jamami, kde môžu padnúť deti.

Prvá nás čakala za konečnou autobusu pri bývalom Sanatóriu, ďalšia na Kačíne, vraj ich je viac, čo som sa bavil s ostatnými návštevníkmi,

ktorí neveriaco krútili hlavami nad tým čo sa v tomto  lese deje v poslednej dobe.

Je tu už nazhromaždená voda, presmerovali vodu zo studničky sem, môžu sa tu utopiť malé deti, ktoré sa donedávna mohli hrať dosýta po lúke.

Ako som zistil od zamestnanca lesov, vraj to robia ochranári, resp . nejaký p. Švajbl. vraj úplný d...il, ale každý sa ho bojí. Ste prosím vás normálni??? Toto dovolíte jednému človekovi?

Preboha, chodíme tam roky hrať futbal, pozorovať pasúce sa srnky, teraz to vyzerá ako po prechode frontu.

To je tá vaša prvoradá rekreácia, aby sa ľudia nemali kde zložiť, trpeli pri nádržiach močovky , strážili deti ako v obchode so sklom, aby sa im nič nestalo.

Predpokladal som, že p. primátor ako architekt zanechá pozitívny rukopis v Bratislave, v Lesoparku – bývalej perle rekreácie obyvateľov Bratislavy, teraz  to naberá divoké obrátky v hroznom smere,

bez myšlienky, konvencie, invencie a hlavne všetko protizákonne. V chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty likvidovať krásne lúky a iné krajinotvorné prvky takýmto barbarstvom si žiada aby zopár hláv padlo.

Neviem kto tomu šéfuje teraz, ale sú tam určite primátorom nominovaní odborníci, ktorí ani 2 mesiace po odvolaní bývalého riaditeľa toto nedokázali zachytiť

a na stránke stále figuruje posledný mohykán logického myslenia v Mestských Lesoch Juraj Zikmund, noví nominanti sa asi hanbia za to, že sú nominanti takéhoto primátora ako je Vallo.

Ja keby som niekde nastúpil ako riaditeľ, ako prvé uvediem na seba kontakt, ale niekto bol donútený a berie to ako trest.

Donútilo ma si otvoriť zákon a žasnem čo všetko porušilo vedenie mestských lesov.

Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 hovorí v §13 o zakázaných činnostiach, vedenie mestských lesov porušilo dokonca rovno niekoľko:

§13 Druhý stupeň ochrany

(2) Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na

b) likvidáciu existujúcich trvalých trávnych porastov

d) oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice  - to ak by ich napadlo že tie jamy oplotia – ale toho sa moc nebojím, vyzerá že im to ani nenapadne, že ľudia sú v ohrození.

f) vykonávanie technických geologických prác

m) umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela,

o) vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka.

Toto nie je sranda, podnet posielam aj na inšpekciu životného prostredia, tok Vydrice je územím

NATURA 2000, ktorý požíva ešte intenzívnejšiu ochranu ako  CHKO a tento trestný enviročin je nutné exemplárne  potrestať.

Som po tomto víkende hlboko sklamaný, tak ako tisícka návštevníkov lesoparku a myslím si, že by ste mali urobiť rázne kroky k zmene vedenia Lesoparku,

aby sa z toho nestalo sídlo ochranárov, a občan – návštevník sa bude môcť za chvíľu pozerať na lesopark len z TV Kamzík.

Keď neviete ako na to  opýtajte sa p. Kuruca starostu Vrakune, pod jeho rukami Lesopark vo Vrakuni prekvitá – grily, lavičky chodníčky, radosť sa rozhodnúť ísť tam na víkend.

Žiadam predstaviteľov mesta, aby poverili mestského kontrolóra okamžitou kontrolou v Mestských lesoch,

preverenie všetkých objednávok, k tomu prináležiacich povoleniach orgánov ochrany prírody a súhlasoch stavebného úradu.

Teraz keď sme svedkami ekologickej katastrofy pri výstavbe D4R7 je toto  druhá najväčšia ekologická katastrofa pod taktovkou primátora Valla.

S priateľským pozdravom

 T. Novák

Foto: Čitateľ

Informácie uverejňujeme v zmysle slobody slova s tým, že názory uvedené v rubrike "Napísali ste nám" nemusia byť názormi redakcie BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter