Napísali ste nám 23. jún 2018

Trpká príchuť bratislavskej tolerancie


Tolerancia má mnoho foriem. V niektorých prípadoch je vyjadrená aj matematicky.

Poznáme nulovú toleranciu alkoholu za volantom, pričom štát a hlavne cirkev sa snaží aplikovať nulovú toleranciu aj na iné spôsoby škodlivého správania.

Žiaľ, o nulovej tolerancii sa nehovorí pri brutálnych útokoch často končiacich aj smrťou.

Vyjadrenie typu; pohár trpezlivosti pretiekol po tom, čo v Bratislave dôjde už k sérii fyzických napadnutí a útokov na človeka s následkom smrti, to potvrdzuje. Vyhlásenie:

“Ak novinára zabili pre jeho prácu, rozpútam tu peklo” môže znamenať, že peklo nie je potrebné rozpútať pri objasňovaní iných vražd. Z rovnakej kategórie sú vyhlásenia ako:

Vlna násilia už presahuje všetky medze, alebo "Nesmieme dopustiť, aby obyvatelia či návštevníci sa báli chodiť von, aby niekto ohrozoval ducha tolerancie, na ktorom stojí toto mesto," uviedol Nesrovnal.

Na mieste, kde bol do bezvedomia zbití Henry je množstvo kvetov a písomné poďakovanie za to, že sa zastal a chcel ochrániť ženy.

Útly Filipínec, viac ako 9 000km od svojho domova, suploval činnosť cca 300 členov poriadkového útvaru, ktoré zriadilo mestské zastupiteľstvo a dalo mu názov mestská polícia, alebo inak povedané, piatich expozitúr, stanicu jazdeckej polície a kynológie, útvar dopravy a parkovania, zásahovej jednotky a ďalších.

Nič z vymenovaného nepomohlo ženám a už vôbec nie Henrymu.

Heuréka – k tomuto zvolaniu je možné prirovnať vyjadrenie starostu Števčíka, ktorý po tragickej udalosti ide žiadať okresného riaditeľa, aby sa policajti prestali vyvážať v autách.

Takýchto postrehov od bežných občanov je na internetových stránkach a portáloch so zameraním na komunikáciu s MČ a Mestom množstvo a už niekoľko dlhých rokov.

Nebolo odignorovanie odporúčaní a názorov od občanov spôsobené aj tým, že mesto, pán prímátor Nesrovnal a starosta MČ SM Števčík boli a sú dlhé mesiace neadekvátne tolerantní?

Uvedení páni sa vyjadrili, že budú žiadať posilnenie hliadok. Prečo však tolerovali stav dlhodobo existujúceho napätia, násilností, bitiek, šarvátok v centre mesta?

Prečo bol primátor a starosta tak tolerantný k bezpečnostnej situácii v meste, keď obyvatelia Obchodnej ulice už mesiace pred tragickou udalosťou vyjadrili znepokojenie z dlhodobo zlej bezpečnostnej situácie na Obchodnej ulici, pričom upozorňovali na vandalizmus, násilie a žiadali zabezpečiť verejný poriadok.

Je možné veriť predstaviteľom Mesta a ich vyjadreniam o prijatí razantných krokov,na elimináciu zloby a nenávisti v meste, keď niekoľko dní po napadnutí a zabití Filipínca sa odohrá na takmer identickom mieste ďalší incident s následkom ublíženia na zdraví.

Ako je možné veriť predstaviteľom mesta a jeho primátorovi, ktorý avizuje rozširovanie a “spájanie” kamerových systémov v meste, keď neúspešný kandidát na starostu, teraz poslanec, riešenie zlej situácie v meste vidí vo vybudovaní funkčného kamerového systému.

Kto má pravdu a prečo potom mohla byť “úspešne” vykradnutá predajňa luxusných hodiniek priamo v historickom centre mesta, pešej zóne a autom, cca 15m od mestskej kamery.

Ako má občan veriť tomu, že ho Mesto so svojim početným, dobre vybaveným, aj z daní obyvateľov plateným poriadkovým útvarom, podriadeným primátorovi, v prípade potreby ochráni, keď mesto pravdepodobne nezvládlo ani rekonštrukciu Zimného štadióna.

Vyjadrenie (voľne parafrázujem): Mesto pri rekonštrukcii štadióna kontrolovalo platby a nie kvalitu prevedených prác, to naznačuje.

Bratislava dopláca na bezbrehú toleranciu, zo strany Mesta, dopláca na nerešpektovanie názorov, odporúčaní, žiadostí od občanov, ktorí sa často nevedia domôcť ochrany, nápravy, zlepšenia.

Nie tak dávno, žena, novinárka vyzbrojená len mikrofónom opäť suplovala činnosť polície, keď sa s nulovou toleranciou pustila do boja a kamerou poukázala na činnosť zlodejok z niektorých balkánskych krajín, okrádajúcich ľudí v centre Bratislavy.

Mnohopočetný zbor MP vystrojený v špeciálnych uniformách, vybavený zbraňami, donucovacími prostriedkami, vysielačkami, novými autami, koňmi, psami to nedokázal.

Dokázala to novinárka, ktorú zlodejky ohrozovali hádzaním dlažobných kociek.

Napriek tomu to nevzdala a iba jej môžu Bratislavčania ďakovať, že v tomto smere je situácia v meste o niečo lepšia.

Bratislava potrebuje vo svojich “odborných útvaroch” vyhlásiť nulovú toleranciu na neschopnosť, nezáujem, neprofesionalitu, alibiszmus, ignoranstvo, neúctu k občanom, jeho názorom a oprávneným nárokom.

Keď niekto nepozná bezpečnostnú situáciu v meste, rizikové miesta, nemôže efektívne zabezpečiť bezpečnosť jej občanov a ani riadiť poriadkový zbor. Ak ho predsa len riadi, tak výsledkom je napr. aj neefektívna hliadka z fotografie.

Len nulová tolerancia k neschopnosti zabráni v meste násiliu, bitkám, narušovaniu verejného poriadku a iným anomáliám, ktoré sú Bratislavčanom dôverne známe:

prestavba hotela Danube, stavba pod mostom SNP, močenie zahraničných turistov do fontán, šplhanie sa na sochy, ich poškodzovanie, krádeže, napr. nultého kilometrovníka spod Michalskej brány, dokonca na dvakrát a množstvo ďalších.

Násilie má svoje vývojové štádia. Na jeho počiatku to môže byť “obyčajné” rozčarovanie z neriešnia jednoduchých problémov, potom nespokojnosť, dezilúzia, zloba.

To všetko kultivuje v prostredí, ktoré svojou činnosťou, resp. nečinnosťou spoluvytvárate aj Vy páni Nesrovnal a Števčík.

Vavro

Foto: autor

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter