Napísali ste nám 21. december 2017

Plánujú vyťažiť mohutné zdravé stromy hneď pri Vydrici


Dobrý deň prajem,

píšem z dôvodu plánovanej ťažby v okolí potoka Vydrica v Malých Karpatoch. V okolí rieky ja plánovaná rezervácia,  je to miesto prirodzeného výskytu raka riavového.

Časť toku potoka je zaradená medzi chránené územia Natura 2000 a zároveň je to rekreačná zóna pre Bratislavu a okolie.

Plánujú sa vyťažiť mohutné zdravé stromy hneď pri toku, ktorých koreňový systém sa podieľa na vytváraní vhodných životných podmienok pre výskyt raka riavového.

Ich vyťaženie zároveň ovplyvní celý vzácny ekosystém danej oblasti. 

Široká verejnosť je momentálne pobúrená, že sa ťaží a plánuje sa ťažiť v okolí Vydrice.

Bolo by možné, v záujme zachovania prírodného dedičstva, vzácnych ekosystémov a udržateľnosti rekreačných zón, prehodnotiť ťažbu hneď v blízkosti toku potoka a cyklochodníkov?

Ďakujem za Vašu odpoveď.

Pekný zvyšok dňa prajem,

Ivana Pifková, red

foto: fcb gelatičová

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter