Napísali ste nám 17. jún 2017

O občianskom rozpočte,mačkách a inom...


„Už vyše dva a pol roka roky máte na starosti občiansky rozpočet Bratislavy (I.Plšeková, pozn. red.), ktorý sa niekoľko rokov do jeho premenovania volal participatívny.

Jeho hlavnou myšlienkou bolo, aby sa na rozhodovaní o tom, na čo pôjdu peniaze z mestského rozpočtu mohli spolupodieľať, (participovať) aj radoví občania nášho mesta.

A tak od roku 2011 aktívni občania Bratislavy mali možnosť posielať návrhy z rôznych oblastí nášho života, v rôznych častiach mesta, navrhovať konkrétne veci aj sumy na ich realizáciu.

Pričom na odsúhlasených projektoch sa aj sami čiastočne dobrovoľnícky podieľali. Áno, začínalo sa s ťažkosťami, prvé roky sa vychytávali chyby, ľudia sa učili.

Dávať reálne projekty, robiť rozpočty, vyberať a odporúčať tie najlepšie, ako čo najlepšie zorganizovať hlasovanie verejnosti.

Koncom roku 2014 sa vedenie mesta zmenilo, táto aktivita bola premenovaná a – a začali ďalšie problémy. Hoci pani viceprimátorka Iveta Plšeková na začiatku tohto roku pre tlač povedala:

“Každoročne sa snažíme koncept Občianskeho rozpočtu zlepšovať a upravovať tak, aby si občania mohli vyberať skutočne z takých projektov, ktoré realizovateľné sú.

Tohtoročné projekty takými nepochybne sú.” No my si myslíme opak.

Po prvé, od predminulého roku už nebolo treba dávať projekty, ale len námety, po druhé tento rok ani len návrhy súm, ktoré si realizácia jednotlivých „námetov“ vyžaduje.

O tom rozhodujú poslanci a či pracovníci magistrátu. Tak s čím to ešte je občiansky rozpočet? Poďme však ďalej: Ako sa vylepšilo hlasovanie?

Že od minulého roku sa povinne muselo hlasovať za návrhy vo všetkých štyroch kategóriách? Hoci v jednej oblasti boli napríklad štyri a kvalitné, v druhej len dve?

Možno umelo vymyslené, pretože treba?

A tak mohli ostať v oblasti životného prostredia či dopravy len po jednom námete, zato určite musel zostať námet pravidelné vychádzky do prírody pre seniorov (keď už dostal viac hlasov ako športové podujatie pre kluby seniorov z celého mesta).

Nebudem sa teraz sporiť, či medzi sociálne veci patrí iba starostlivosť o seniorov, pritom už sama patrím do tejto skupiny, ale aj po rozhovoroch s predstaviteľmi klubov, či pracovníkmi odd. sociálnych vecí viem, že aktivít má táto časť obyvateľov dosť.

Prepánajána, aké pravidelné vychádzky do prírody? Do ktorej časti prírody, ako často, koľko ľudí, na ako dlho? Nebolo by potom už lepšie vysadiť tých 20 stromov na Dvojkrížnej?

Keď už je na to vydelených vraj 12 500 eur? To načo tí seniori (a či ich dobre zaplatení lektori?!) za pol roka minú?!

Veď už máme jún a o žiadnej vychádzke som nepočula či nečítala. Ešte sa vrátim k námetom a pôvodne projektom.

Voľakedy sa museli podať a odôvodniť, navrhnúť rozpočet na projekty, teraz niekto musí dať len námet, ktorý – ktorý mu potom niekto „ukradne“.

Ako ináč chápať vyjadrenie v Bratislavských novinách 7/2017 (str. 9), kde sa píše:

„Hoci je gro projektu, ktorý SAOZ predložila v rámci Občianskeho rozpočtu, zameraný na kastračné akcie (...), v spolupráci s mestom pripravujú aj jeden experiment: „Mesto nás požiadalo o pomoc (...)“, hovorí Monika Kozelová.“

V úvode článku som sa dozvedela, že M. Kozelová je hovorkyňou Slovenskej asociácie ochrany zvierat (SAOZ). Dávala táto pani či niekto z ich asociácie na magistrát aspoň námet, hoci v článku sa píše o projekte?! Alebo to námet dával niekto iný?

Možno nie s celoslovenskou, ale bratislavskou pôsobnosťou? Tak prečo sa potom mesto obrátilo práve na SAOZ? A vôbec, to základné?

Vie pani viceprimátorka, poslanci či pracovníci magistrátu, že neplnia ani svoje základné úlohy, ktoré si sami prijali?

Teda Pravidlá občianskeho rozpočtu, ktoré možno nájsť na internetovej stránke Bratislavy? Áno, je veľa nejasností a rozporov okolo Občianskeho rozpočtu v Bratislave.

Niet miesta o všetkých tu písať. Tým viac, že o nich pravidelne hovoríme na mestskom zastupiteľstve, kde sa o tejto téme vraví či malo by sa vravieť.

Posledne v apríli t. r., kedy sme vzniesli aj ďalšie otázky.

Prešlo poldruha mesiaca a viac sme sa veru nedozvedeli. Ani kedy sa začnú projekty plniť, ani spresnenie, či 50 tis. eur bolo naozaj rozdelené presne na štyri časti, ani ako boli splnené minuloročné námety a finančné krytie.

Ak by som za plnenie nebrala fakt, že sa konečne stretli predstavitelia SAOZ s predstaviteľmi mesta a že sa možno konečne rokuje už nie o prechádzkach do prírody, ale o Zelenej pre seniorov.

Čo bude toho náplňou si človek môže len domýšľať, špekulovať. Zlé jazyky hovoria, že vraj majú dohliadať na čistotu v Bratislave“.

M.Necpalová

Reaguje Iveta Plšeková, námestníčka primátora Bratislavy:

„Mesto postupuje v zmysle podmienok Občianskeho rozpočtu.

Aj uznávame, že podnety občanov na jednotlivé projekty nie sú kompletné, občan nevie odhadnúť náklady a často nerozoznáva, či jeho podnet sa má realizovať na majetku mesta, mestskej časti, župy, štátu či nebodaj súkromnom pozemku.

O to viac práce máme potom na magistráte, na odborných oddeleniach, kde sa tieto projektové námety občanov musia spracovať. Kategórie vždy boli. Občan nemusí hlasovať v každej kategórii, môže svoj hlas dať len jednej.

Kategórie sú aj preto, že niektoré témy ( oblasti) napr. sociálna, má oveľa menšiu podporu verejnosti ako napríklad cyklodoprava. Aj komunity venujúce sa niektorých typov projektov sú silnejšie internerotovo v hlasovaniach.

Preto je oblasť kultúry či sociálnych vecí zvlášť, lebo by bola vždy prehlasovaná a mesto by sa malo venovať aj týmto oblastiam.

Viem, že pisateľka listu je pani, ktorá by rada realizovala projekt kastrácií mačiek sama. Nemá podľa môjho názoru na to kapacitu, ani podmienky.

Bola jednou z dvoch podávateliek námetu. Mali sme ešte jeden podnet na riešenie túlavých mačiek v meste, nebol s tým istým názvom samozrejme, vybrali sme názov, ktorý sa nám zdal krajší.

No za projekt riešenia túlavých mačiek hlasovali veľké komunity, ktoré v meste túto problematiku riešia už roky (robili aj veľké intenetové podpory).

Keďže ich je viac, rozhodli sme sa osloviť ich a našli sme spoločnú reč s tým, že ich zastrešujeceloslovensky SAOZ a ten bude koordinátorom riešenia problematiky mačiek.

To sa pisateľke listu nepáči. Preto sa pýtam, ide jej o riešenie problému, alebo o peniaze a aby to riešila ona sama?

Opakovane som ju nasmerovala na pána Pintéra, ktorý túto oblasť na magistráte na oddelení životného prostredia zastrešuje, ale neviem, či ho navštívila.

Zdá sa mi, že skôr využíva mediálny priestor na útoky voči mne. Chápem, že jej nemusím byť sympatická, ale potom je to iná téma, než téma Občianskeho rozpočtu.

Čo sa týka projektu pre seniorov, mesto ho pripravuje na príslušnom oddelení, rokovalo aj s navrhovateľkou projektu a prepáčte, poznámky typu „človek si môže domýšľať“ s presne tým, čo naše mesto najmenej potrebuje. Stále hľadať len niečo zlé na každom počine, vŕtať stále do dobre mienených vecí a pod. Myslím, že projekt je pekný zmysluplný a bude čoskoro realizovaný tak, ako ho navrhovala pani Tichá.“

S úctou

Iveta Plšeková

3 komentáre
ODPOVEDAŤ Plšková | 28. 6. 2017, 19:02

Vážená pani námestníčka primátora MUDr. Plšeková! Považujem si za povinnosť opraviť fakty, ktoré ste Vy uviedli vo vašej reakcii na názor pani S. Necpalovej uverejnenej v Bratislavskom kuriéri. Ja sa volám Marta Plšková, chýbajúce e samozrejme odlišuje naše priezviská. I napriek tomu sa môže stať, že ľudia si ich spoja do jednej osoby, vnímajúc, že ide o preklep. Takže toto je k odlíšeniu našich priezvisk. Ale moje priezvisko sa nedá pomýliť s priezviskom pani Necpalovej. Vy ste ju označili ako ochrankyňu mačiek, ktorá v rámci hobby sa stará o voľno žijúce mačky. To je ale veľká chyba! Ja som osoba, ktorá sa od r. 1999 pomáha voľne žijúcim mačkám a zakladateľka občianskeho združenia Pomoc mačkám, ktoré je doposiaľ aktívne. To, čo uvádzate, že p. Necpalovej došli peniaze a teraz ich chce od mesta je irelevantný a vykonštruovaný argument, veď ako uvádzam ona s voľne žijúcimi mačkami nepracuje. Ale, že starostlivosť o ne sa nedá zabezpečovať z vlastných zdrojov a donekonečna získavať sponzorov, je vari možné pochopiť. Napokon to hovorila aj p. Kozelová za SAOZ na zasadnutí MsZ. Takže peniaze na túto bohumilú činnosť potrebujú tí, ktorí ju chcú robiť a tým suplujú isté povinnosti mesta. Ja osobne som rozpracovala projekt - podotýkam projekt - v r. 2015 do participatívneho rozpočtu, dostal sa do hlasovania ale nezískal dosť hlasov. Predtým v r. 2014 podávala projekt pani Miklovičová, ktorý prezentovali (vtedy boli verejné prezentácie projektov, nie námetov občanov) p. Jančová a p. Hablovičová. Sme tu - chceme nadalej pomáhať voľno žijúcim mačkám a tak Vás žiadam, zorganizujte naše spoločné stretnutie (keďže teraz je v celej veci nepochopiteľne uprednostnená p. Kozelová, sl. Vitanová a spol.) tých, ktoré podávali námet do občianskeho rozpočtu v r. 2017 vynechané z celej realizácie. Napokon, my sme zabezpečovali aj podporu hlasov námetu, ktorý podala p. Miklovičová. Pripravujem zverejnenie môjho pracovno - dorovoľníckeho životopisu v starostlivosti o mačky aj s lokalitami, v ktorých sme zabezpečovali odchyty, sterilizácie a adopcie. S pozdravom Ing. Marta Plšková na vedomie: -primátor Hl.Mesta SR Bratislava -p.Lattacher-Bratislavský kurier -Mgr.Peter Pinter-Odd.životného prostredia Magistrát hl. mesta SR Bratislavy

ODPOVEDAŤ Elena Jakšíková OZ POMOC mačkám | 28. 6. 2017, 10:22

Podľa môjho názoru, bolo by treba vyriešiť problémy s mačičkami tak ako to spravili v Rakúsku, kde by aj u nás behom roka žiadny problém nebol.Celoplošný sterilizačný program.V prípade potreby mal by si každý kraj ohradiť priestor s . ubytovaním pre mačky ktoré nemôžu byť na ulici a ich by bol malý počet a tiež by tieto priestory poskytovali pomoc mačkám po úmrtí majiteľov.Máme skúsenosti, že dediči mačky vyhodia a to je zase problém.

ODPOVEDAŤ Necpalová | 26. 6. 2017, 07:14

Dobrý deň pani námestníčka, bola by som rada, keby ste si overili fakty pred tým, ako začnete písať. Odkiaľ ste zobrali, že „Viem, že pisateľka listu je pani, ktorá by rada realizovala projekt kastrácií mačiek sama. Nemá podľa môjho názoru na to kapacitu, ani podmienky. Bola jednou z dvoch podávateliek námetu.“?!? Nič som nepodávala, projekt kastrácií mačiek by som ani náhodou nechcela realizovať sama. To však neznamená, že nepoznám ľudí, čo sa tým zaoberajú. Ja naozaj neviem, odkiaľ ste vzali, že mi ide o peniaze „... a aby to riešila ona sama?“ Prosím Vás, kam ste ma Vy smerovali? („Opakovane som ju nasmerovala na pána Pintéra, ktorý túto oblasť na magistráte na oddelení životného prostredia zastrešuje, ale neviem, či ho navštívila.“) Mňa určite nie, Vy ste so mnou telefonicky hovorili posledne, teda raz, niekedy na jar minulého roku. Mimochodom, mohli by ste si pamätať, respektíve, skontrolovať, komu ste písali a čo odporúčali, tým viac, že aktivistka, ktorá Vám kvôli mačkám písala, má podobné priezvisko ako Vy. K projektu zelene a seniorov sa už radšej nejdem ani vyjadrovať. No dobre, podľa Vás je pekný a zmysluplný, len ste neodpovedali pre koľko ľudí a kedy konečne sa začne realizovať. Ako som písala, celé roky sa aj s ďalšími občianskymi aktivistami venujeme občianskemu, predtým participatívnemu rozpočtu. A celé roky hlasujem. Takže veľmi dobre viem, že kategórie boli vždy, ani náhodou však nemáte pravdu v tom, že možno hlasovať hoci za iba jeden námet. Minimálne posledné dva roky to tak nie je. Minulý rok mi priamo na zbernom mieste na magistráte povedali, že musím zaškrtnúť námet v každej oblasti. A cez internet, ak človek neoznačil námet v každej oblasti, tak ho prosto počítač nepustil ďalej, nedalo sa hlasovať. Taká je skutočnosť! Pani námestníčka, o problémoch, ktoré sa v rámci Občianskeho rozpočtu vyskytujú, celé roky nielen píšeme, ale pravidelne vystupujeme aj na mestskom zastupiteľstve. Podávali sme aj návrhy na zlepšenie, kládli sme konkrétne otázky. Napríklad, čo s ušetrenými peniazmi za predchádzajúci rok, keďže sa projekt v oblasti doprava nemohol realizovať? Kedy mesto bude plniť vlastné pravidlá, ktoré k OR prijalo? A nakoniec, nielen kedy sa rozbehne plnenie tohtoročných námetov, ale kedy bude možné dávať nové? V Burze nápadov si môžeme prečítať: „Formulár neexistuje, alebo nie je aktívny.“ Budem rada, keď sa najbližšie vyjadríte na základe faktov a nie pocitov a dojmov. S pozdravom, M. Necpalová

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter