Napísali ste nám 29. január 2020

Napísali ste nám/Vaše názory: Keď dvaja robia to isté a nie je to isté


V komunite niekoľko sto  starostov a primátorov sa našli dvaja statoční, ktorí požiadali zastupiteľstvo o zníženie svojich mesačných platov.

Primátori Myjavy a Partizánskeho tak urobili napriek novoprijatej novele zákona, ktorá im zvýšenie platu garantovala. K ich vyhláseniu, že ušetrené peniaze pôjdu na aktivity detí, mládeže a seniorov, nie je potrebné nič naviac dodať.

Zlomyseľná poznámka označujúca ich rozhodnutie za účelové alebo populistické neobstojí z niekoľkých príčin. Obaja sú vo funkciách niekoľko volebných období, pričom primátor Myjavy dokonca piate.

Zhodne vidia, že budúci rok bude z ekonomického hľadiska náročný. A nakoniec, obaja primátori očakávanú „náročnosť doby“ riešili aj na úkor svojho blahobytu a nie len vybratím potrebných finančných prostriedkov  od bežných ľudí v podobe nedávneho zvýšenia dane z nehnuteľností, ktoré sa udialo v Bratislave.

Aj primátor Vallo vie, že nasledujúce obdobie bude ekonomicky náročné. To je všetko, čo má spoločné s primátormi Myjavy a Partizánskeho.

Ďalšie jeho postupy sú diametrálne iné. Zatiaľ čo primátori Myjavy a Partizánskeho našli finančné rezervy vo svojom plate, primátorovi Vallovi plat stúpol. V mestách, Myjava a Partizánske schválili rozpočet, ktorý počíta s prebytkom.

Čo je však najdôležitejšie, na dosiahnutí prebytku sa aktívne podieľajú aj spomínaní primátori tým, že začali opatreniami u seba. Primátor Vallo to cíti inak.

Pravdepodobne neexistuje človek, ktorý by dobrovoľne odovzdal inému vlastné peniaze, aby ten iný rozhodol, kde, načo a akým spôsobom ich využije.  Primátor Vallo  oznámil, na čo peniaze od Bratislavčanov aj z nových vyšších sadzieb  dane z nehnuteľností potrebuje, keď informoval:

„Bratislava peniaze potrebuje a k tomuto kroku je nútená každodennou realitou. Medzi každodennými „realitami“ sa spomenula aj tzv. chodníková novela.

Podľa novely zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely, sa od mája 2018 už nemusia  o obecné chodníky  starať občania z priľahlých domov. Táto povinnosť zo zákona prešla na správcov miestnych komunikácií.

Po schválení novely reagovala samospráva takmer okamžite oznámením, že jej  na túto činnosť chýbajú v rozpočte  finančné prostriedky.  Matúš Vallo oznámil, že krajské mestá nebudú schopné údržbu v zmysle novely zabezpečiť.

Vraj, nebol čas sa na výkony z tejto novely pripraviť finančne, personálne ani materiálovo. Upratať všetky chodníky nie je možné a Matúš Vallo požiadal občanov o zhovievavosť.

Obdobie pred prijatím chodníkovej novely bolo voči občanom objektívne nespravodlivé. Napriek tomu, že riadne platili obecné dane, boli zo zákona nielenže nútení pracovať na “panskom”, ale navyše zodpovedali aj za všetky nešťastia a škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých obecných chodníkoch (sneh, poľadovica, znečistenie).

Nespomínam si však  na občana, ktorý by v tom období verejne oznámil, že  čistenie chodníka je nad jeho sily, a prosí spoluobčanov  o zhovievavosť.

Zároveň ich žiada, aby sa na neudržiavanom chodníku nepošmykli a nevznikla im škoda, pretože on sa na údržbu chodníka nestačil pripraviť personálne, materiálovo a ani finančne.

Nezaznamenal som v tom období prípad, aby občan vediac, že nesplní povinnosť uloženú mu zákonom bol natoľko “kreatívny”, aby si nechal vyrobiť tabule s nápisom: “Chodník v zimnom období neudržiavaný” a tie by rozmiestnil.

Výsledkom žiadosti primátora Valla o zhovievavosť adresovanej obyvateľom je takmer sto ošetrených ľudí s pomliaždeninami, tržnými ranami zlomeninami dolných a horných končatín, úrazmi hlavy a chrbtice.

To všetko v období, ktoré skutočnú zimu ani zďaleka nepripomína.

Bratislavský kuriér v závere minulého roka zverejnil výsledky ankety obyvateľov mesta, ktorí hodnotili školskými známkami činnosť primátora Valla.

Hodnotenie nebolo lichotivé a s vysokými preferenciami u respondentov prepadol a to je známka 5. Svojim spôsobom mal bratislavský primátor Vallo šťastie, že hodnotiaca stupnica neobsahovala aj kolónku: vylúčiť zo školy.

Vavro

Ilustr. foto: Archív Br. kuriér

Rubriku Napísali ste nám/Vaše názory uverejňujeme v rámci slobodnej výmeny názorov v demokratickej spoločnosti. Redakcia a vydavateľ sa s uvedenými názormi nemusia stotožňovať. Redakcia neuverejňuje nenávistné prejavy a neoveriteľné informácie.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter