Napísali ste nám 24. január 2020

Napísali ste nám/Váš názor: Zmenilo sa niečo?


Pred mnohými desaťročiami boli vedúci čerpacích staníc pohonných hmôt informovaní o povinnosti zvýšiť cenu za liter o niekoľko desiatok halierov. Úradníci cenového úradu pri výpočte výšky zdraženia urobili chybu. Zdraženie malo byť nižšie.

Úsmevné bolo to, že cenový úrad odmietol vykonanie nápravy, teda korekciu ceny smerom nadol s odôvodnením, že realizácia takéhoto ich „opravného“ pokynu je administratívne a finančne náročná. Cena pre motoristov zostala vyššia ako pôvodne mala byť.

V uliciach miest boli respondenti  oslovení otázkou, čo si o takomto kroku cenového úradu myslia. Najoriginálnejšia odpoveď bola: „Mně je to jedno, mně se to netýka, ponevač ja pořád tankuji za pětset.

Bolo dobrým zvykom, že technické služby čistili mestské komunikácie vodou z cisterien. Nie vždy a oprávnene, boli občania s čistotou ciest spokojní.

Vzápätí vystúpil na televíznej obrazovke riaditeľ technických služieb, ktorý ohúril občanov najazdenými kilometrami a množstvom hektolitrov vody, ktorá bola vyliata na cesty.

Na prelome rokov 2012/2013 sa pre sneh na nádvoriach nemôže na Bratislavský hrad dostať početná skupina zahraničných turistov. Na tento stav poukáže televízia a odpoveď zodpovedného zamestnanca kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bola približne takáto:

„Bratislavský hrad udržujeme podľa harmonogramu“. Niekoľko mesiacov predtým odpovedá na podnety nespokojných Bratislavčanov s čistotou centra mesta hovorca magistrátu veľmi podobne: „Centrum mesta sme pozametali už štyrikrát“.

Pred niekoľkými dňami zomrel v košickej nemocnici občan, z dôvodu pošmyknutia na zľadovateľom a neupravenom chodníku. Hovorca magistrátu informoval o tom, že miesto úrazu bolo deň pred nešťastím posypané päťkrát a nasledujúci dvakrát.

Dodávateľ služieb informoval o použití 580 ton posypového materiálu mechanizmami, ktoré najazdili 4 400 km.

Približne v rovnakom čase je v Bratislave ošetrených takmer 100 ľudí s úrazmi z dôvodu pošmyknutia na zľadovateľom chodníku alebo ceste.

A opäť “kľúčová informácia” adresovaná občanom hovoriaca o náročnej činnosti Technických služieb Starého Mesta, ktoré majú pod palcom zakmer 180 000 m2 chodníkov a 409 000 m2 ciest.

Pozorný čitateľ si všimne, že prvé tri „príbehy“ sa odohrali pred desiatkami rokov ešte za minulého režimu a zostávajúce  takmer v prítomnosti. Pozorný čitateľ si však aj všimne, že medzi príbehmi niet podstatného obsahového rozdielu.

Nechuť, nekompetentnosť, demagógia, alibizmus, arogantnosť, pohodlnosť a nezáujem bez ohľadu na to, v ktorom období vznikli.

Výstrel z Auróry, oranžové šály či zamaty a ich revolúcie zmenili nanajvýš politickú organizáciu a ekonomické pomery v krajine. Nezmenili to hlavné a síce myslenie ľudí. Ich vzťah k práci, obecnému, resp. mestskému majetku.

Nezmenili myslenie zodpovedných riadiacich pracovníkov plné šablónovitosti, kŕčovitosti, neochoty,  nelogických a neúčinných „harmonogramov“.

Vavro

Ilustr. Foto. BK

Redakcia uverejňuje názory čitateľov na základe slobodného šírenia informácií. Názory čitateľov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie Bratislavského kuriéra a vydavateľa.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter