Napísali ste nám 9. marec 2020

Napísali ste nám/Váš názor: Tieto dospelé osoby tu všetko ničia a všetko čo je železné, nosia do zberných surovín na ukradnutých nákupných košíkoch


Dobrý deň.

Možno vás zaujme nasledovný tip na reportáž.

Jedná sa v podstate o čiernu stavbu, ktorá bola pozastavená NS SR. Nachádza sa : Bratislave 5 - Petržalka, Jasovská ulica, pod názvom Domino.

Toto sa tam deje už od roku 2016 : V objekte sa nachádza nelegálne niekoľko asociálnych osôb, rôznych vekových kategórií, obe pohlavia, a občas aj maloleté a neplnoleté deti.

Tieto dospelé osoby tu všetko ničia, devastujú a všetko čo je železné, tak nosia do zberných surovín na ukradnutých nákupných košíkoch.

Za obeť už padlo aj okolité oplotenie. Okrem tohoto všetkého sa v tomto celom objekte vytvára nehorázne veľké nelegálne smetisko, kde sa nachádza rôzny odpad, ktorý sa sem donesie ručne, alebo na autách.

V zimných mesiacoch sa tu zakladajú ohne, z ktorých dym znečisťuje okolité ovzdušie, ktoré potom vniká aj do okolitých domov, bytov a prevádzok.

Pravdepodobne je to neriešiteľný problém aj pre Mú Ba 5. Mestská a Štátna polícia nemôže nič v tejto veci konať, lebo bez patričného povolenia nemôže vstupovať na cudzí a súkromný pozemok. Prakticky je to potom všetko nikým neriešiteľné !

Ani totožnosť týchto osôb vôbec nikoho nezaujíma, ani tento celkový hanebný verejný hnus ! Na občanov, ktorí tu v okolí bývajú a pracujú nikto neberie žiadny ohľad, ani na deti čo to všetko vidia, že čo sa tu denne deje, a ako to potom vplýva na ich ďalší výchovný proces, ani na kultúru,  čistotu a vzhľad okolitého životného prostredia, ani nikoho nezaujíma možnosť rozšírenia nejakej nebezpečnej infekcie.

Medzi rôznym odpadom dominuje najmä : verejné wc, množstvo rôznych obalov z alkoholických nápojov, použité injekcie a dámske vložky, a znečistené šatstvo. Je to abnormálna, smutná a zvláštna realita v dnešnej dobe !

Občanom potom zostáva už len jediná vec, obrátiť sa o pomoc na verejno-právne média, a potom už len dúfať, veriť a čakať na pomoc a spravodlivosť. Lebo médiá majú zázračnú moc v boji proti ľahostajnosti, nezodpovednosti, nevšímavosti a iným nespoločenským anomáliám.

Ďakujem za pozornosť, aj záujem. Rastislav Gemerský.

25. február 2020

Foto: Čitateľ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter