Napísali ste nám 19. apríl 2020

Napísali ste nám/Váš názor/Spoveď muža bývajúceho na Stavbárskej 42: Pentagon story, alebo bezmocnosť kompetentných (I. časť)


Asi by bolo najvhodnejšie  vyjadriť to anglickým výrazom The Never Ending Story, pretože bezpečnostná situácia v Pentagone a okolí skutočne pripomína „nekonečný príbeh“.

Ako vysokoškolsky vzdelaný človek a koordinátor drogovej prevencie bývam v bytovom dome na Stavbárskej ulici č. 42 / ide o objekt ľudovo zvaný Pentagon / v bratislavskej Vrakuni vyše 31 rokov.

Skutočnosť, že v tejto lokalite stále pretrvávajú viaceré problémy predovšetkým v oblasti bezpečnosti a životného prostredia, nie je najlepším vysvedčením pre kompetentné inštitúcie platené z našich daní.

Mnohí ľudia sú už dosť apatickí na dlhodobú nedostatočnú úroveň bezpečnosti a stavu životného prostredia hlavne v okolí inkriminovaného Pentagonu a stávajú sa už úplne ľahostajnými k rôznym problémom.

Ja osobne si pozorne všímam prostredie okolo seba a snažím sa problémy prakticky obratom riešiť, resp. aspoň upozorňovať kompetentných na nedostatky.

Absolvoval som už aj množstvo stretnutí s mnohými kompetentnými osobami z rôznych inštitúcií, ale čakal som od nich predovšetkým riešenie problémov, nielen rozprávanie o nich.

Žijeme v štáte s obrovskou korupciou a zlou vymožiteľnosťou práva, preto je ťažko predpokladať, že vo Vrakuni často spájanej s kriminalitou a drogovým biznisom bude všetko úplne v poriadku.

Viackrát som sa stretol s názorom, že polícia tento dlhodobý bezpečnostný problém v tejto časti Bratislavy nedostatočne rieši, lebo jej vyhovuje sústredenie veľkého množstva neprispôsobivých osôb a predovšetkým  narkomanov na jednom mieste.

Podľa Eurobarometra je na Slovensku aj v súčasnosti veľmi nízka dôvera v Národné inštitúcie, ktorými sú parlament, súdnictvo, polícia, či armáda. Určitý názor verejnosti na dôveryhodnosť polície na Slovensku sa v plnej miere prejavil napr. aj pred štyrmi rokmi pred parlamentnými voľbami 2016.

Pri bývalom kultúrnom stredisku Talin bol rovno pred Pentagonom umiestnený billboard s bývalým ministrom vnútra s veľkým nápisom Chránime Slovensko.

Na základe mimoriadne veľkého množstva ironických hlasov na internete na takéto symbolické spojenie s inkriminovaným Pentagonom bol tento billboard v celkom krátkej dobe vymenený a už po niekoľkých dňoch sa z neho usmieval už iný nominant vládnej strany.

Napriek mnohým mojim osobným skúsenostiam aj nielen samotnom Pentagone a jeho blízkom okolí si stále myslím, že podstatnú časť policajného zboru tvoria slušní a odborne zdatní ľudia.

Po nástupe novej / v súčasnosti už bývalej/ ministerky vnútra SR a policajného prezidenta do funkcií sa mnoho problémov aj vďaka mimoriadne veľkému tlaku verejnosti, začalo konečne riešiť.

Ako obyvateľ Vrakune a koordinátor drogovej prevencie stále osobne evidujem veľmi konkrétne pretrvávajúce problémy v tejto mestskej časti Bratislavy.

V prípade skutočného riešenia tohoto celé roky pretrvávajúceho problému by to však často malo vyzerať úplne inak.

Skutočnosť, keď mnoho cudzích osôb už pri spomenutí názvu bratislavskej Vrakune najprv reaguje slovným spojením Pentagon, drogy a kriminalita je dôkazom ,že ešte stále nie je všetko úplne v poriadku.

Ja osobne som bol priamo v samotnom Pentagone už 2 razy napadnutý narkomanmi. Pritom nebol som nejaký drobček, ale dobre stavaný telocvikár aj s kaskadérskymi skúsenosťami.

Prvý raz to bolo v roku 2008 dokonca na chodbe rovno pred mojím bytom.

Po útoku narkomanky, ktorá ma nejakým predmetom bodla pod kľúčnu kosť, som ju „spacifikoval“ a nahlásil som to okamžite polícii. Hneď po ich príchode bola známa a hneď bola zadržaná páchateľka, rovnako bola známa aj „obeť“ - ja osobne.

Po ošetrení v Univerzitnej nemocnici v Ružinove som išiel na OO PZ Vrakuňa podať trestné oznámenie na veľmi konkrétnu a známu osobu.

Žiaľ všetko kladné, čo sa dá k tejto udalosti dodať po uplynutí viac ako 12 rokov. Na „pamiatku“ mi ostalo len krvavé tričko, ale dotyčná sa už o týždeň znovu beztrestne pohybovala pri našom poschodí …  

 O dva roky neskôr bol ďalší prípad môjho napadnutia narkomanom, priamo pred centrálnym vstupom do nášho objektu na Stavbárskej č. 42. Opäť bol hneď známy a zadržaný páchateľ, bola známa obeť – ja osobne a podal som trestné oznámenie.

Odvtedy uplynulo 10 rokov bez toho, aby sa vôbec niečo udialo. Reakcia zo strany kompetentných osôb bola úplne identická ako v prvom prípade …

Mnohé z problémov v okolí Pentagonu sú dlhodobo známe, mali a  mohli by sa riešiť veľmi pružne aj v rámci mestskej časti Vrakuňa hlavne v úzkej spolupráce s políciou.

A pokiaľ sa aj niektoré problémy skutočne riešia, je naozaj ťažko pochopiteľné, prečo ich odstraňovanie vo Vrakuni veľmi často trvá tak neskutočne dlho.

Neraz som upozorňoval na tento fakt pri rôznych osobných stretnutiach i okrúhlych stoloch o bezpečnosti vo Vrakuni a robím to znovu. Mal by si niekto z kompetentných osôb v našej mestskej časti všimnúť výrazný rozdiel medzi prístupom k problémom a hlavne ich riešením v oblasti bezpečnosti a životného prostredia mestskými časťami Podunajské Biskupice a Vrakuňa.

Pritom na viacerých miestach tieto mestské časti delí od seba len jedna cesta. Táto skutočnosť je aj pri samotnom Pentagone.

A pritom mi nie je vôbec známe, že by aj naši „susedia“, na rozdiel od kompetentných osôb našej mestskej časti, využívali množstvo rôznych populistických vystúpení v masmédiách spojené s „pózovaním“ pred samotným Pentagonom v súvislosti s riešením problémov v tejto časti Bratislavy.

 

Podunajské Biskupice

- Úprava a kosenie trávnatej plochy v lokalite oproti Pentagonu sa robí celkom pravidelne, registrujem to denne hneď pri pohľade z môjho okna. Už na prvý pohľad  je často evidentný rozdiel v oblasti

čistoty a poriadku oproti druhej strane cesty.

- V blízkosti ZŠ Bieloruská bola v minulosti problémová krčma spojená s drogovým biznisom, ktorú často navštevovali neprispôsobivé osoby a narkomani.

Polícia tam však spravila poriadok a odvtedy toto zariadenie fungovalo bez väčších problémov. A v podstate je tomu tak i v súčasnosti.

- Priamo pri Zdravotnom stredisku Lotyšská hneď oproti Pentagonu bol postavený malý murovaný objekt s rýchlym občerstvením.

Po nejakom čase bol tento objekt zatvorený, začal chátrať a stala  sa z neho ruina, v ktorej prespávali narkomani a iné problémové osoby. Upozornil som na tento fakt aj OO PZ Vrakuňa, ale reagovali,

že  objekt nie je na strane mestskej časti Vrakuňa a tak nie je dôvod, aby to oni riešili ....

Prostredníctvom e-mailu som sa následne obrátil na kompetentné osoby z MÚ  Podunajské Biskupice so žiadosťou o riešenie problému. Veľmi milo ma prekvapila ich veľmi pružná a konkrétna reakcia.

Tá ruina bola v priebehu necelého týždňa  zbúraná, trosky odtiaľ odviezli a plocha bola zrovnaná so zemou. V súčasnosti je na tom bývalom problémovom mieste udržiavaný trávnik.

- Priamo v  Zdravotnom stredisku Lotyšská hneď v blízkosti Pentagonu poskytol MÚ Podunajské Biskupice priestory pre pôsobenie štátnej polície, ktorá má podstatne väčšie právomoci ako mestská

polícia, aby mohla pružne reagovať na porušovanie zákona v tejto lokalite.

- Malé skupinky problémových osôb sa zdržiavali na lavičkách pri bytových domoch neďaleko obchodného strediska Tesco Hron, ale i zastávke Busu na Dudvážskej ulici, ale v krátkej dobe tam naši

susedia z Podunajských Biskupíc v úzkej súčinnosti s políciou zabezpečili poriadok.

- Vzhľadom k pružnému riešeniu a rýchlemu odstraňovaniu problémov v oblasti bezpečnosti zo strany našich susedov z Podunajských Biskupíc je pravdepodobné, že

keby Pentagon patril priamo do ich lokality, všetky pretrvávajúce problémy by boli už dávno vyriešené, resp. tento bezpečnostný problém by vôbec nevznikol. 

 

Vrakuňa

- Aj v minulom volebnom období pred komunálnymi voľbami sa v masmédiách udialo veľké množstvo najrôznejších, často populistických vyjadrení v súvislosti s riešením bezpečnosti v bratislavskej 

Vrakuni a predovšetkým v okolí Pentagonu, ale už horšie to bolo so skutkami.

- Pri Pentagone, ale i pri ďalších bytových domoch na Stavbárskej ulici stále chýbajú systémové riešenia a v plnej miere to platí hlavne pre oblasť bezpečnosti a  životného prostredia. Kosenie trávy,

udržiavanie čistoty a poriadku v tejto lokalite sa ešte stále prevádzajú skôr živelne a nárazovo. Veľmi ťažko je považovať za systémové riešenie  upratovanie v okolí inkriminovaného objektu, ktoré

prevádza upratovač z Pentagonu platený samotnými obyvateľmi bytového domu.

- Takmer denne som chodil pred vypuknutím pandémie COVID- 19 z Pentagonu ku obchodnému stredisku Tesco Hron v Podunajských  Biskupiciach a mám skutočne veľmi dobrý prehľad o  aktuálnej

situácii na obidvoch stranách cesty v tejto lokalite.  Je to naozaj len náhoda, že problémové miesta sa nachádzajú na strane mestskej časti Vrakuňa a zdržovali sa tam zároveň i neprispôsobivé osoby ?!

- O nie najlepšej úrovni prevencie kriminality vo Vrakuni svedčí aj fakt, že v minulosti boli priamo pod naším bytovým domom na Stavbárskej  č. 42 v Pentagone počas  pôsobenia bývalej starostky MÚ

Vrakuňa zriadené až  4 / slovom štyri / krčmy ?! /. Pritom sa to všetko udialo napriek protestnej petícii obyvateľov objektu. Aj v súčasnosti je tam ešte stále v prevádzke jedna problémová herňou

s krčmou, údajne úzko spájaná s drogovým biznisom. Veľmi často sa pri nej združujú rôzne pochybné osoby, narkomani nielen z Bratislavy, ale i celého okolia, či z rôznych kútov Slovenska, ktorí

tam často vysedávajú hlavne na blízkych schodoch. Objekt je pritom monitorovaný  bezpečnostným kamerovým bezpečnostným systémom. Čo je potrebné, aby si tento dlhodobo pretrvávajúci problém

všimli a začali ho riešiť kompetentné osoby ? Aj ja osobne som na tento fakt  upozorňoval i na okrúhlom stole o bezpečnosti vo Vrakuni 2018 ...

-    Pre kompetentné osoby našej mestskej časti je pravdepodobne prednejší jeden súkromník, ktorý má v prenájme tieto priestory, ako obyvatelia Vrakune ako i  Podunajských  Biskupíc, ktorí bývajú v

tesnej  blízkosti tohto inkriminovaného objektu a musia znášať všetky problémy súvisiace s ním.

Možnosť ovplyvniť činnosť  problémového objektu v minulom volebnom období mali naši mestskí poslanci, ale nehlasovali proti hazardu.

- Nie je bez zaujímavosti, že o niekoľko desiatok metrov ďalej pod Pentagonom na

 

  Stavbárskej č. 38 bola ešte jedna bezproblémová slušná herňa s reštauráciou, ktorá je

 

  však už dávnejšie zatvorená. A neďaleko nej, rovnako ako tomu bolo aj v zimnom

 

  období v roku 2018, aj počas pandémie COVID- 19 tam ešte stále „stanujú“ rôzne

 

  osoby z radov narkomanov a bezdomovcov. S pribúdajúcim teplým počasím sa veľmi

 

  pravdepodobne opäť presunú, rovnako ako tomu je každý rok, na trávnatú plochu ...

 

 - Napriek monitorovaniu herne s krčmou kamerovým bezpečnostným systémom do

 

  tohto objektu stále chodili bez akejkoľvek kontroly aj deti predškolského veku /foto3/

 

   /na čo som osobne i elektronicky som na to viackrát upozorňoval kompetentné osoby.

 

  Dokonca to bolo aj na okrúhlom stole v rámci bezpečnosti vo Vrakuni 2018 a malo by

 

  to byť zachytené aj  na zvukovom zázname. Počuli to aj  všetci prítomní príslušníci

 

  polície, ktorí ešte chvíľu predtým referovali o svojej veľmi úspešnej činnosti v tejto

 

  lokalite. Počuli to aj prítomní poslanci MZ Vrakuňa, tiež občania Vrakune. Vôbec nič

 

  sa nezmenilo, nikto to neriešil a problém pretrvával. Samozrejme, v súčasnosti sa tam

 

  takéto veci nedejú, nakoľko je tento objekt v dôsledku COVID- 19 zatvorený. Ale aj

 

  napriek tom sa na schodoch pri tejto herni s krčmou stále sústreďuje množstvo

 

  neprispôsobivých osôb aj bez ochranných rúšok ...

 

V priebehu posledného polroka som celkovo 5x navštívil OO PZ Vrakuňa, kde sme  

 

sa rozprávali  aj o tomto probléme s náčelníkom, ale i s ďalšími príslušníkmi.. Akurát som sa dozvedel, že mi nemôže prezradiť, kto a kde tú herňu s krčmou monitoruje.

Pokiaľ to nie je monitorované bezpečnostným systémom na OO PZ Vrakuňa, tak je na škodu veci, že nie sú na to upozornené iné kompetentné osoby, aby to riešili ...

 

Pre mňa osobne je celkom zvláštny výrok a svojrázny názor osoby z auta s nápisom 

 

 „pomáhať a chrániť“, že prečo by sa tam / podľa zákona majú do herne zakázaný

 

vstup osoby mladšie ako 18 rokov ! /deti nemohli ísť napiť malinovky ...

 

Na jednej strane cesty v Podunajských Biskupiciach sa presne taký istý problém s

 

problémovou krčmou už dávno vyriešili, ale na strane druhej vo Vrakuni je riešenie

 

tohoto problému v nedohľadne. Naozaj je záujem kompetentných osôb, aby sa

 

plnohodnotne riešila bezpečnostná stránka v Pentagone a blízkom okolí ?!

 

 - Jeden zo súčasných poslancov dokonca môže sledovať denne celé

 

desiatky rokov situáciu na trávnatej ploche i pri spomínanej herni s krčmou už pri

 

pohľade zo svojho okna, nakoľko býva priamo v Pentagone na Stavbárskej 36.  

 

Pred komunálnymi voľbami v roku 2018 som počas môjho dlhodobého pobytu v

 

Pentagone nikdy o tomto poslancovi ani žiadnej jeho aktivite vôbec nič nepočul. A s

 

výnimkou dvoch osobných stretnutí to v podstate platí aj v súčasnosti. V priebehu

 

pol roka sme sa akurát dvakrát stretli na káve. Poskytol som mu môj pohľad na stav

 

bezpečnosti v Pentagone a blízkom okolí, priblížil som mu aj situáciu v súvislosti s

 

mnohými pretrvávajúcimi a neprehľadnými situáciami v správcovskej činnosti

 

Spoby priamo v našom objekte. Upozornil som ho na problémovú herňu s krčmou,

 

ktorú bez obmedzenia navštevujú aj neplnoleté deti, na nie veľmi šťastné pôsobenie

 

organizácie Odysseus v našej lokalite, či na dlhodobo postavené lešenie Eurostavu v

 

  našom objekte. Po mesiacoch mi akurát oznámil, že sa pýtal na to lešenie a stačilo mu

 

  potvrdenie jednej platenej osoby, že je to úplne v poriadku …

 

Informoval ma, že je starostom  poverený vedením komisie, ktorá je poradným

 

orgánom starostu pre oblasť verejného poriadku a oblasť prevencie kriminality.

 

Pozval ma do tejto skupiny, ale nevidel som v tom nejaký väčší zmysel aj po mojich

 

skúsenostiach s fraškou - „mojou tzv. účasťou“ v nej v minulom volebnom období a

 

nedostatočným  odstraňovaním problémov, na ktoré som upozorňoval na rôznej

 

úrovni. A za nie veľmi presvedčivé som pokladal aj doterajšie pôsobenie tohoto

 

neskúseného poslanca.

 

Je naivné očakávať, že problémy v oblasti bezpečnosti pri Pentagone a priľahlom

 

okolí , ktoré pretrvávajú niekoľko volebných období, začne zrazu veľmi razantne

 

riešiť začínajúci poslanec. A navyše je bez skúseností z oblasti bezpečnosti a prevencie

 

kriminality, ktorá je celé desaťročia mimoriadne vážnym problémom našej mestskej

 

časti. A určite žiadnym ternom nie je ani skutočnosť, že sa do funkcie poslanca dostal

 

pravdepodobne s najmenším mandátom / 82 hlasov voličov/  v komunálnych voľbách

 

nielen v histórii našej mestskej časti, ale pravdepodobne i v rámci celej Bratislavy.

 

Ani samotné experimentovanie s vytvorením volebného obvodu 3 vo Vrakuni len pre

 

Stavbársku ulicu asi nebolo tým najlepším riešením a viaceré osoby aj z tých dôvodov

 

ani neboli voliť v komunálnych voľbách 1998 ...

-    Rovno pod schodmi vedúcimi na terasu Pentagonu na Stavbárskej č.42 bol neveľký

 

  otvor do priestoru, v ktorom dlhodobo prespávali a niekoľko  mesiacov „pôsobili“

 

  narkomani a ďalšie problémové osoby. Trvalo viac ako štyri mesiace, kým bol tento

 

  malý otvor zamurovaný. Tento objekt prevádzkuje správcovská spoločnosť Spokojné

 

  bývanie, s. r. o. /Spoby/, ktorá má bytový dom na Stavbárskej ulici 40- 42 vo svojej  

 

  správe od 1.3.2015. V prípade dostatočnej aktivity a hlavne  pružnosti  sa to dalo

 

  riešiť prakticky obratom za pomoci cca 12 tvárnic. Pritom zriaďovateľom a 100 %

 

  vlastníkom Spoby je MÚ Vrakuňa, ktorého vedúci predstavitelia tak radi hlavne v

 

  predvolebných obdobiach aj s pózovaním pred samotným objektom zvýrazňujú svoju

 

  veľmi úprimnú snahu zlepšiť bezpečnostnú stránku Pentagonu.

 - Prakticky hneď pod našimi oknami na Stavbárskej č. 42 v Pentagone bola vykopaná

 

  neoznačená hlboká jama /medzi betónovým múrikom a cestou/, ale nenašiel sa však

 

  nikto, kto by ju zasypal. Viackrát som na túto „bezpečnostnú nástrahu“ upozorňoval

 

  kompetentné osoby našej mestskej časti i poslancov prostredníctvom sociálnej siete

 

  Facebook, ale aj osobne. Okolo jamy denne chodili aj malé deti, ktoré mohli do nej

 

  spadnúť a zraniť sa, ale nikomu z kompetentných osôb to nevadilo a ani sa to nikto

 

  nesnažil riešiť. ... Problém pretrvával celkovo vyše 8 mesiacov bez toho, aby to kompetentné   

 

  osoby riešili …

 - V tejto lokalite tak dochádzalo aj k takým absurdným situáciám, že niektoré deti z

 

   Pentagonu, ktoré sa boli hrať v Mixáčiku / táto organizácia pôsobí priamo na

 

   Stavbárskej č.38 v Pentagone/ pri návrate domov mohli bez obmedzenia „navštíviť“

 

   svojich rodičov v herni s krčmou a potom sa hrali v blízkosti jamy / dokonca nebola

 

   ani riadne vyznačená bezpečnostnými páskami /, do ktorej mohli spadnúť a zraniť

 

   sa. V týchto miestach, kde bola pôvodne tá jama, po jej zasypaní ostali viaceré veľké

 

   skaly. Možno aj to je hlavný dôvod, prečo tam nebola pokosená táto malá trávnatá

 

   plocha už pekných pár mesiacov.  Ale je potrebné uznať, že len o niekoľko metrov

 

   ďalej v blízkosti schodov na terasu Pentagonu bola trávnatá  plocha upravená a bol

 

   tam dokonca odstránený jeden hustý ker. 

 -     Dlhodobým problémom tejto časti Vrakune je zhromažďovanie sa problémových a

 

   neprispôsobivých osôb predovšetkým na schodoch pri spomínanej  problémovej

 

   herni s krčmou, pri Odysseu a predovšetkým každoročný „stanový tábor“ osôb bývajúcich  

 

   na blízkej trávnatej ploche. Tento problém pretrváva  už niekoľko volebných období.

 

       Ešte nikdy počas môjho takmer 32- ročného pobytu vo Vrakuni tam však nebolo

 

   sústredené také veľké množstvo cudzích osôb ako tomu bolo v lete v minulom roku.

 

   Je ťažko pochopiteľné, že tento problém rázne nerieši mestská časť Vrakuňa v úzkej

 

   spolupráci s políciou.

 

Po niekoľkých mesiacoch bol síce tento „stanový tábor“ bezdomovcov a rôznych

 

   problémových osôb zrušený, ale viaceré osoby z neho sa „presťahovali“ o niekoľko

 

   metrov ďalej pod Stavbársku č. 38 /foto 4 /, kde sú aj doteraz počas pandémie

 

   COVID- 19. Mimochodom, rovno nad nimi je aj klub Mixáčik, ktorý je dotovaný aj z

 

   prostriedkov našej mestskej časti. Mimochodom, tieto osoby tam „pôsobili“ už aj v

 

   zime 2018 aj v zime 2019 a sú tam stále ... Boli by kompetentné osoby z mestskej časti

 

   Vrakuňa také benevolentné, keby tieto osoby boli pri ich bytoch ?

 

Ďalší sa presunuli ku protihlukovej stene pri bývalom kultúrnom stredisku Talin

 

ležovisko s váľandami  mali v tesnej blízkosti materskej  škôlky za

 

   bytovým domom na Stavbárskej ulici č. 54. K ich odstráneniu asi najviac prispela 

 

   firma, ktorej pracovníci tam po dlhšom čase náhodou robili poriadok a kosili trávu.

 

V letnom období 2019 „ pôsobila “ v istej dobe malá skupinka problémových osôb

 

   aj na Bebravskej  ulici v blízkosti zdravotného strediska a centrály Spoby. Znovu

 

   pripomínam jeden fakt  – všetky tieto problémové miesta patria do katastra mestskej

 

   časti Vrakuňa ...

 

-  Pri Taline hneď v tesnej blízkosti vchodu bytového domu na Stavbárskej č.42 bol

 

   viac ako jeden a pol roka pristavený mobilný príves Mestskej polície.

 

prvých mesiacoch pri ňom aspoň pôsobili príslušníci mestskej polície, ale podľa ich

 

   slov vôbec nemohli zasahovať priamo v Pentagone. Aj za prítomnosti hliadky

 

   Mestskej polície do problémového vchodu Pentagonu na Stavbárskej č. 40, ktorý bol

 

   vzdialený len niekoľko desiatok metrov odtiaľ, bez obmedzenia a akejkoľvek

 

   kontroly denne vnikali desiatky cudzích osôb predovšetkým z radov narkomanov a

 

   iných problémových osôb.

 

Koncom januára 2019 boli dokonca v tesnej blízkosti tohoto prívesu mestskej

 

   polície podpálené a zničené dva podzemné kontajnery OLO. A neďaleko odtiaľ pri

 

   protihlukovej stene bez obmedzenia zase „stanovali“ problémové osoby z radov

 

   narkomanov a bezdomovcov. Podstatnú časť „parkovania“ mobilného prívesu v

 

   tejto lokalite nebol pri ňom už vôbec nikto. Svoju činnosť pri Pentagone ukončila

 

   Mestská polícia koncom apríla 2019.

 

      Realizáciou tohoto, nie veľmi vydareného projektu, si najviac chválili obaja naši

 

   mestskí poslanci. Je to nakoniec aj uverejnené na oficiálnej stránke našej mestskej

 

   časti v rubrike Prevencia kriminality. Pre mestskú a v súčasnosti aj vrakuňskú

 

   poslankyňu bolo „zriadenie policajnej stanice pred Pentagonom“

 

   dokonca jedným z jej troch splnených volebných sľubov. A toto jej vyhlásenie

 

   figurovalo krátky čas aj na blízkom billboarde pri Taline pred samotným Pentagonom

 

   v čase pred komunálnymi voľbami 2018. Aj na toto celkom ironicky reagovali viacerí

 

   obyvatelia našej mestskej časti na spoločenskej sieti Facebook a tak pani poslankyňa

 

   radšej vymenila billboard so svojou podobizňou za celkom nový, ale s už s úplne iným

 

   textom.

 

Na základe statusu pani poslankyne na spoločenskej sieti Facebook v súvislosti

 

   riešením bezpečnostných otázok, som ju ako pre mňa vtedy úplne neznámu osobu

 

   skontaktoval ešte v októbri 2015. Mal som trošku rozpačitý pocit už z toho, že istý

 

   čas musela zisťovať miesto nášho stretnutia v cukrárni na prízemí budovy 221 hneď

 

   na začiatku pešej zóny vo Vrakuni. V tom období bola mestskou poslankyňou a

 

   sľúbila pomôcť pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti pri Pentagone.

 

Keď sa už druhý mesiac stále nič nedialo, znovu som ju telefonicky a dozvedel sa

 

   od nej, že sa k tej problematike doteraz ešte nedostala Odvtedy už uplynuli vyše 4 roky ...    

 

Pri ďalšom osobnom stretnutí pri slávnostnom uvedení podzemného stojiska OLO

 

   pred Pentagonom som sa od nej po rokoch dozvedel, že sa spoliehala na to, že tento

 

   problém bude riešiť samotný starosta ...  

 

Z jej „bezpečnostných aktivít“ pri samotnom Pentagone bolo jej najviditeľnejšou

 

   aktivitou asi umiestnenie mnohých billboardov s jej podobizňou v tesnej blízkosti

 

 inkriminovaného objektu. V istej predvolebnej dobe ich bolo na úrovni samotného 

 

   Pentagonu až 5 billboardov. Možno že touto formou chcela dať obyvateľom Pentagonu

 

   na známosť, že aspoň touto formou myslí na nich.

 - Namiesto tohoto prívesu mestskej polície mohli kompetentní využiť priestory na

 

   prízemí Stavbárskej 40, kde bola k dispozícii veľká miestnosť vybavená kamerovým

 

   systémom a sociálnym zariadením. 

 - V období pred komunálnymi voľbami 2018 pred samotným Pentagonom vystúpili traja vrakunskí poslanci a dvaja bývalí členovia Dozornej rady, ktorí boli zároveň aj poslanci MZ Vrakuňa s iniciatívou

podpísania petície pre zlepšenie bezpečnosti v Pentagone.

Pritom v rámci svojich funkcií mohli a stále môžu podstatne výraznejšie pomôcť obyvateľom objektu, ale i celej lokality. Prví dvaja sú v súčasnosti dokonca členmi vedenia našej mestskej časti.  

 - Komunikáciu so starostom Vrakune som považoval za celkom dobrú. Čakal som však, že známe problémy sa budú v krátkom čase viac odstraňovať,

nielen, že sa budú iba evidovať resp. aj neriešiť. Viackrát som slovne ocenil aktivitu

 

  starostu, čo som mu aj osobne viackrát zdôraznil pri našich stretnutiach. Bolo to aj

 

  jeho výrazne väčšou aktivitou v porovnaní s jeho  predchodkyňou. Často však išlo o

 

  Lesopark, konali sa rôzne starostovské pivárske akcie, starostovské guláše a pod.

 

Pre mňa osobne a rovnako aj pre mnohých ľudí z okolia Pentagonu bola a stále je

 

  podstatne prednejšia bezpečnostná situácia v tejto lokalite a rovnako i stav životného

 

  prostredia. Tzn. tie problémy, ktoré sa ma osobne ako obyvateľa  Pentagonu a tejto

 

  inkriminovanej časti Vrakune bytostne veľmi úzko dotýkajú. V tejto oblasti sú ešte

 

  stále viaceré nedostatky, hoci niektoré veci sa zlepšili.

 

- Čakal som, že starosta Vrakune v plnej miere využije v prospech občanov aj niektoré

 

  svoje osobné kontakty

 

- Pre mňa osobne je dosť ťažko pochopiteľné, že odstraňovanie často konkrétnych

 

   nedostatkov v našej mestskej časti často trvá tak neskutočne dlho, resp. niektoré

 

  stále pretrvávajú /napr. „stanové tábory“ neprispôsobivých osôb pri Pentagone, či

 

  problémová herňa s krčmou priamo pod Pentagonom, atď/.   

 - Pri riešení mnohých pretrvávajúcich problémov v oblasti bezpečnosti a životného

 

  prostredia som v minulom volebnom období som ako prvého oslovil starostu našej

 

mestskej časti s ktorým mali sme viacero osobných stretnutí aj priamo na MÚ Vrakuňa a zaslal som mu aj viacero e-mailov.

Viackrát sme spolu komunikovali i pri našich náhodných stretnutiach v rámci Vrakune i Podunajských Biskupíc.

Čakal som, že problémy začne riadne riešiť, nie ako dlhoročný politik ich alibisticky evidovať. Na mnohé moje podnety na FB Vrakuňa som od neho dostával prakticky odpoveď bez toho, aby si zistil podrobnosti problému.

Netvrdím, že sa niekedy nemôžem pomýliť, ale pokiaľ nejaký fakt podložím aj fotodokumentáciou, ťažko ma môže niekto presvedčiť o opaku.

Na stále pretrvávajúce problémy som  začal neskôr  upozorňovať aj ďalšie kompetentné osoby hlavne z radov  poslancov MZ Vrakuňa. Najprv osobne, neskôr i elektronicky e-mailmi, či prostredníctvom

 

  stránky FB Vrakuňa.

 

(koniec prvej časti)

 

Ostávam s pozdravom Mgr. Miroslav Izakovič

 

+ foto čitateľ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter