Napísali ste nám 13. máj 2020

Napísali ste nám/Váš názor: ...nesnažte sa ma vychovávať, nie ste môj rodič


Aj nezainteresovaný návštevník bratislavského lesoparku si musel všimnúť, že za posledný rok na jeho území nastali určité pozitívne zmeny, ktoré sú postupne viac - či menej viditeľné aj „voľným okom".

Či už ide o vybudovanie paralelnej lesnej cesty cez bývalé muničné sklady v lokalite areál Pod horárňou Krasňany, zrušenie povolení na vjazd áut v rámci územia mestských lesov vydaných pred rokom

2020, postupná oprava dreveného mobiliára, nová koncepcia rozvoja lesoparku, transparentnosť v MLB a pod..

Výrazne sa zlepšila aj komunikácia s občanom, návštevníkom lesoparku smerom k MLB a MLB smerom k občanovi. Bohužiaľ čo sa nezmenilo a zrejme ani tak skoro nezmení je samotný občan,

návštevník lesoparku, lepšie povedané „ten dotyčný", ktorý si na úkor nás ostatných slušných myslí, že dodržiavať zákony a nariadenia platné na území 

lesoparku pre neho neplatia. Elementárna slušnosť, disciplinovanosť, lebo v lese nie som sám, je pre niektorých jedincov zrejme pojem neznámy.

Agresívna jazda niektorých cyklistov na úzkych lesných cestách, prechádzka niektorých chodcov po nesprávnej strane cesty, odhadzovanie odpadkov rovno „pod seba", zakladanie ohňa v čase zákazu,

bezohľadná jazda vodičov mot.vozidiel, je len zlomok z toho, čoho sme neustále svedkami.

Ďalšia každodenná neslušnosť, realita, je venčenie psov, bez náležitého dozoru a vôdzky. Psy často zabehnú od majiteľa na veľkú vzdialenosť a tak dnes a denne dochádza ku kolíziám s chodcami,

cyklistami a lesnou zverou.

Posledné udalosti, kedy voľne pustené psy roztrhali srny v lesoparku (Kačín, Železná studnička) sú len jasným dôkazom bezohľadnosti a krutosti nezodpovedných psičkárov.

Keď som pred pár týždňami v čase obeda prechádzal cez areál Pod horárňou Krasňany, pobehoval po vozovke bez vôdzky a náhubku pes (zlatý retriever). Jeho majiteľ, známy

moderátor politických relácií po upozornení, že pes má byť na vôdzke, pobehuje tu veľa detí, chodcov a jazdia cyklisti - stroho odvetil: „prosím Vás, nesnažte sa ma vychovávať, nie ste môj rodič !"

Mal pravdu, nie som jeho rodič, no zdá sa, že jeho rodič pri výchove zlyhal, tak ako sa zdá, že zlyháva (zatiaľ) zložka, ktorá má na území lesoparku právomoc kontrolovať, napomínať, pomáhať a

pokutovať ,skrátka „dozerať, aby sme my ľudia ostal ľuďmi a neubližovali lesu" - ľudovo povedané, správali sa slušne.

Áno, je to „Lesná stráž" (laický), či strážcovia a členovia stráže prírody, ktorí sú podľa platného zákona oprávnení na chránenom

území (lesopark) vykonávať činnosť definovanú v zákone.

Pri tejto činnosti „Lesná stráž" po dohode spolupracuje s Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy a Políciou SR. Vyššie opísané poznatky, skúsenosti sú jasným dôkazom toho, že u nás na

Slovensku bez dôslednej kontroly v rámci platného zákona a spolupráce jednotlivých silových zložiek (na základe dohody), dôjde k náprave len ťažko.

Tomáš Bojda

Foto: Pisateľ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter