Napísali ste nám 16. december 2019

Napísali ste nám/Váš názor: Neskutočne veľký pohyb áut na Železnej studienke


Dobrý deň,

rada by som upozornila na situáciu na Železnej studienke. Prvou značne nepríjemnú komplikáciu majú mamičky s kočíkmi. (AKTUALIZOVANÉ o vyjadrenie riaditeľa MLB.)

Najbližší prístup na Partizánsku lúku vedie z hlavného parkoviska cez schodisko.

Časť týchto schodov je šikmá plošina určená pre kočíky prípadne pre vozičkárov.

Avšak ako si môžete všimnúť na priložených fotkách, tak samotný prístup je veľmi nebezpečný z dôvodu, že je z kamenných kociek, ktoré sú značne vyšúchané a tým pádom šmykľavé.

Mamičky majú čo robiť, aby udržali kočíky a nešmykli sa aj za pekného počasia.

Počas jesene a zimy je tento prístup ešte viac nebezpečnejší.

To ako by mal ísť tadiaľ vozičkár so sprievodom, si neviem ani predstaviť. V tomto počasí nám nezostáva nič iné iba obísť celú Partizánsku lúku okolo oboch jazier cez cestu vedúcu pri Klepáči. V rámci prechádzky s dieťaťom je to v poriadku.

Avšak druhou nepríjemnou situáciou je, že za parkoviskom je vjazd len na povolenie od Mestských lesov, aj napriek tomu tam je neskutočne veľký pohyb áut.

Vstup do tejto zóny nikto nekontroluje a častokrát vidím autá bez žltého povolenia. Na Železnej studienke som takmer každý deň v rámci prechádzky so synom avšak od relaxačno-oddychovej zóny to má žiaľ ďaleko.

Čitateľka

+ foto

Pripájame stanovisko riaditeľa MLB Mateja Dobšoviča v plnom znení: 

"Čitateľka popisuje dve nepríjemnosti. Prvou je nevhodné riešenie bezbariérového vstupu na Partizánsku Lúku od parkoviska, resp. od zastávky MHD. Druhou sú autá, ktoré premávajú po Ceste Mládeže aj za zákazovou značkou. V prvom rade by som chcel skonštatovať, že v Mestských Lesoch sa s čitateľkou plne stotožňujeme a oba tieto problémy považujeme za závažné.

Od zmeny vedenia v organizácii tvrdo pracujeme na ich riešení a rád by som popísal v akom stave na ceste k riešeniu sa nachádzame:

V oblasti dopravnej situácie sme začali intenzívne spolupracovať s mestskou i štátnou políciou, a najmä v období zvýšenej koncentrácie turistov realizujeme pravidelné kontroly vjazdu na hraniciach aj vo vnútri lesoparku.

Rovnako sme vytvorili tzv. Lesnú Stráž, ktorá má zákonné kompetencie kontrolovať vjazd na lesné pozemky a udeľovať pokuty. Kompletne sme zrevidovali pravidlá na udeľovanie povoleniek na vstup na lesné pozemky a výrazne sme ich sprísnili. V súčasnosti väčšina starých povoleniek postupne expiruje, a ďalšia významná časť expiruje na jar.

Problémom však zostáva práve úsek Cesty Mládeže medzi Partizánskou Lúkou a Sanatóriom, ktorý je v správe hlavného mesta a mesto na tento úsek i udeľuje povolenia. V spolupráci s hlavným mestom preto pripravujeme nový návrh pravidiel udeľovania povoleniek zo strany mesta.

Rovnako s mestom pripravujeme osadenie elektronickej kontroly vjazdov práve na úsek ktorý popisuje čitateľka. Rozumieme verejnosti, keď žiada aby sa na Železnej Studienke pohybovali iba autá, ktoré zabezpečujú dané územie a služby na ňom poskytované, a pracujeme na výraznom zlepšení v tejto oblasti.

Ku problematickému bezbariérovému prístupu na Partizánsku Lúku – počas leta sme hľadali vhodné riešenie tohto problému spolu s pracovníkmi Metropolitného Inštitútu Bratislava. Dva bezbariérové vstupy sú totiž vybudované vo veľmi prudkom sklone, ktorý nespĺňa technické normy a je veľmi ťažko použiteľný aj za sucha.

Ak je povrch mokrý, je tento zjazd nepoužiteľný úplne. Bohužiaľ, samotná výmena povrchu by problém nevyriešila, pretože jeho sklon je viac ako dvojnásobný oproti sklonu ktorý by bol bezpečný. Vzhľadom na výškový rozdiel medzi parkoviskom a Lúkou by bezbariérový vstup s vhodným sklonom zaberal ohromne veľa priestoru.

Preto kľúčové bolo nájsť preň miesto kde by nepôsobil rušivo, nevyžadoval výrub drevín a zároveň bol umiestnený vhodne rovnako pre rodiny s malými deťmi ako i pre telesne hendikepovaných. Takéto miesto sme našli a postupujeme v návrhu riešenia.

Musím však dodať, že riešenie bude finančne náročné a musíme jeho realizáciu zladiť s ďalšími projektami v oblasti prístupnosti a bezpečnosti našich návštevníkov.

Len doplním že práve v týchto dňoch dokončujeme doteraz chýbajúci bezbariérový prístup ku toaletám na Kamzíku a rovnako bezbariérový prístup k cestičke smerujúcej ku hornej stanici lanovky na Kamzíku. Táto téma je pre nás dôležitá a budeme sa snažiť aj problém ktorý opisuje čitateľka vyriešiť.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter