Napísali ste nám 19. február 2020

Napísali ste nám/Váš názor: Nebezpečné stožiare na Vígľašskej vraj už nemajú majiteľa


Dobrý deň.

Vígľašská 14.2.2020.

Týmto informujem Štátnu aj Mestskú políciu Ba 5, o hroziacom nebezpečenstve, ktoré vzniklo na parkovisku pred areálom Braník-Vígľašská ul., a v jeho okolí. Je to z toho dôvodu, že po zistení informácií od príslušných úradov, mi bolo povedané, že dané verejné osvetlenie už nemá žiadneho majiteľa, vlastníka, ani správcu.

Firma Siemens a Mú Ba 5 tvrdia, že im toto verejné osvetlenie nepatrí, a že posledným správcom boli VPS Ba 5, do roku 2012.

Jedná sa o 6 stožiarov, ktoré sú už nefunkčné, rozkradnuté, značne poškodené a skorodované, a vôbec od ich začiatku neboli vôbec žiadnym spôsobom udržiavané, po technickej stránke. V niektorých stožiaroch je ešte funkčná jedna fáza EN.

To sa prejavilo tak, že z dvoch stožiarov sa uvoľnilo, a odpadli horné osvetľovacie telesá, obidva stožiare sa naklonili, a z toho jeden stožiar pri silných vetroch v dňoch 10.2.-14.2.2020 sa úplne zrútil na zem.

Ešte šťastie, že nepadol na niečo, alebo na niekoho. Odvtedy tu neparkuje ani žiadne auto. Kedy odpadne aj druhý stožiar, je tiež len otázka času. Preto by bolo prospešné dať tento priestor označiť prenosnou dopravnou značkou, alebo iným spôsobom.

Alebo sa bude čakať na nejakú tragédiu, alebo nešťastie ? Slovo právnika : Aj keď tieto priestory nemajú žiadneho správcu, vlastníka, alebo majiteľa, tak za prípadné vzniknuté materiálne škody, spôsobené pádom týmito stožiarmi, ujmy na zdraví, alebo smrť , výlučne zodpovedá príslušná samospráva, alebo miestny úrad.

Verím, že budete chrániť a pomáhať v tejto veci občanom, a nie tým, čo okrem výhovoriek, nič inšie nedokážu!

Ďakujem za pozornosť.

Rastislav Gemerský

18.2.2020

Foto: čitateľ

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter