Napísali ste nám 20. apríl 2020

Napísali ste nám/Váš názor: K týmto technickým zariadeniam a rozvodom je neobmedzený prístup nepovolaným osobám


Dobrý deň.

Možno aspoň vás bude zaujímať celkový stav 2 ulíc, ktoré sa nachádzajú v mestskej časti Bratislava 5 - Petržalka.

1./ Gogoľova.

Už dlhšiu dobu sa tu nachádza murovaný domček v havarijnom stave, v ktorom sú umiestnené technické plynové rozvody pod funkčným tlakom. Celá stavba sa mierne naklonila do zadnej časti, čím nastali na múre praskliny, následkom jeho deformácie. 

Odpadla už aj pravá časť ochranných železných dvier, k čomu napomohla aj značná korózia. Týmto vznikla situácia, že k týmto technickým zariadeniam a rozvodom je neobmedzený prístup nepovolaným osobám.

Gogoľova

Je len otázka času, kedy toto zariadenie bude úmyselne poškodené a rozkradnuté rôznymi asociálnymi a neprispôsobivými osobami.

Hrozí tu veľké riziko nebezpečenstva možného vzniku požiaru a výbuchu. Takéto podobné prípady tu už boli v rokoch 2018-2019, na uliciach Beňadická a Šintavská, kde sa začalo niečo konať, až po zásahu hasičského a policajného zboru.  

2./ Betliarska.

Časť tejto ulice je v takom stave, ako keby nemala žiadneho správcu. Je enormne znečistená rôznym odpadom, chýbajú tu kanalizačné poklopy. V týchto kanalizačných priestoroch sa nachádza rôzny odpad, aj pozostatky drobného vtáctva a drobných zvierat.

Týmto stavom je celkove táto kanalizácia nefunkčná, a potom dažďová voda nemá kde a kade odtekať, len po verejnej cestnej komunikácii.

Je zaujímavé, že takýto celkový smetiskový stav, a celkovo tento  hanebný a verejný hnus životného prostredia nikomu nevadí, ani to nikto nerieši z kompetentných úradníkov !? 

Stojí to za to všetko vidieť !

Ďakujem za pozornosť.

Rastislav Gemerský.

19.4.2020/Foto:čitateľ

Betliarska

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter