Napísali ste nám 5. marec 2020

Napísali ste nám/Váš názor: Chráni Petržalka nebratislavských priestupcov pri parkovaní? (+ reakcia miestneho úradu i primátora)


Ján Hrčka odmieta sprístupniť mestskej polícii dáta z registračného parkovacieho systému. Policajti ho o vstup do systému, podľa vlastných vyjadrení, žiadali už niekoľko krát.

Bez týchto informácii totiž nemôžu efektívne uplatňovať všeobecné nariadenie o rezidenčnom parkovaní a postihovať priestupky, ktoré páchajú najmä majitelia áut so značkami z nebratislavských okresov. Petržalský starosta, potom čo prehral boj s riaditeľkami materských škôlok a nezvládol kosenie trávy sa zrejme obáva ďalších neúspechov a straty voličských sympatii.

Preto odmieta pristúpiť k represii a nebratislavským autám, ktoré drzo parkujú pod našimi oknami udeľuje namiesto pokút rôzne farebné papiere. CPčkári, ako nazývajú Bratislavčania cezpoľných „obyvateľov“ neplatiacich miestne dane sa s tými farebnými papiermi fotia na sociálne siete a smejú sa z nich.

Na starostovo nekonanie môžu, paradoxne, doplatiť tí, ktorí platia miestne dane riadne a včas a prostredníctvom trvalého pobytu v Bratislave napĺňajú ako fyzické osoby rozpočty mestských častí, teda ... Bratislavčania.

Primátor Vallo sa to rozhodol riešiť radikálne a prikázal policajtom, aby vytlačili z Bratislavčanov aj posledné euro. Veliteľ Mestskej polície Bratislava V, č.2/2020, z 21.2.2020 za základe toho vydal pokyn, aby policajti voči obyvateľom Petržalky pritvrdili. (stanovisko primátora je dole).

Namiesto toho, aby sa policajti zamerali na evidentné priestupky a autá porušujúce všeobecne záväzné nariadenie MČ Petržalka o rezidenčnom parkovaní prikazuje veliteľ MsP policajtom, aby riešili všetky iné priestupky „prioritne v blokovom konaní“ a ukladali pokuty „v minimálnej výške 30,-eur“.

Príslušníci, ktorí by napriek tomu uložili nižšiu pokutu, alebo vybavili vec napomenutím sa budú musieť písomne spovedať nadriadenému a písať „Služobný záznam“.

Petržalčania, vytláčaní zo svojich parkovacích miest pod domami, ktoré sú preplnené hrdzavými autami „CPčkárov“ tak budú čeliť perzekúcii za každé, čo i len centimetrové parkovanie na „Hrčkovej“ nepokosenej tráve, nedodržanie vzdialenosti od zastávky, alebo od prechodu pre chodcov.

Ak však Petržalčan pri prerokúvaní svojho priestupku upozorní mestského policajta na auto z nebratislavským EČV, ktoré parkuje priamo pod jeho oknami aj niekoľko týždňov nespraví policajt vôbec nič.

Ani napriek tomu, že pôjde o vozidlá s EČV napríklad z Košíc, či Popradu, ktorých majitelia nemajú v Bratislave trvalý pobyt, bez dát z registračného systému, ktorý starosta Hrčka drží pod zámkom nemôže mestský policajt konať. 

Starosta má v rukách informácie, ktoré by mestskej polícii výrazne pomohli v odhaľovaní priestupkov pri parkovaní. Pochádzajú z registračného parkovacieho systému, do ktorého sa občania Petržalky museli, boli povinní  prihlásiť.

V systéme sa tak nachádzajú tí, ktorí platia dane a majú v Petržalke trvalé bydlisko. Týchto čestných ľudí však policajti nevedia odlíšiť od nečestných, ktorí tu žijú na úkor ostatných.

Peter Petržalský

Reakciu z Mú Petržalka uverejňujeme celú: „Udeľovanie pokút mestskou políciou prebieha v Petržalke bez ohľadu na miestnu parkovaciu politiku, v rovnakom režime ako v hociktorej inej mestskej časti vrátane takej, ktorá žiadnu parkovaciu politiku nezaviedla.

Prvého decembra 2019 nadobudla účinnosť novela zákona o cestnej premávke a mnohé priestupky riešené mestskou políciou sa viažu na ňu. Petržalský starosta Ján Hrčka sa pritom pýtal predstaviteľov mestskej polície, či by mohli priestupky Petržalčanov riešiť dohovorom a nie pokutou, no na túto otázku dostal zamietavú odpoveď, pretože taký postup by bol nezákonný.

V predmetnom článku sa nachádza hneď niekoľko zavádzajúcich a nepravdivých informácií.

Týka sa to aj tvrdenia, že veliteľ Mestskej polície Bratislava V vydal na príkaz bratislavského primátora pokyn na sprísnenie pokutovania obyvateľov Petržalky, aby sa vykryl výpadok príjmov v mestskej kase v súvislosti s tým, že polícia nepokutuje zle parkujúcich mimopetržalských vodičov, lebo nemá prístup k registračnému parkovaciemu systému. Uvedená súvislosť je umelo vykonštruovaná.

A ako bolo povedané, mestská polícia jednoducho nemôže riešiť priestupky dohovorom preto, že ide o Petržalčana.

Mestská polícia nemá ani nemôže mať prístup do databáz registrovaných občanov v rámci registračného parkovacieho systému Petržalky.

V súčinnosti polície a mestskej časti sa však v prvej fáze otestovala kontrola parkovania a pokutovanie nerezidentov.

Pripravilo sa riešenie, ktoré už malo byť aplikované, no pre technické problémy bude nasadené v priebehu niekoľkých týždňov, a na základe neho bude vedieť mestská polícia pokutovať vodičov porušujúcich rezidenčnú parkovaciu politiku.

Reakcia primátora Bratislavy(tasr): Matúš Vallo musel pre vlnu otázok zo strany verejnosti reagovať na sociálnej sieti, ako to s pokynom veliteľa v skutočnosti je. Vallo tvrdí, že zverejnený pokyn veliteľa je reakciou na nedôslednosť a priveľký počet napomenutí mestskou políciou bez pokutovania.

„V tomto prípade nešlo o to určiť počet priestupkov, ktoré musia mestskí policajti vyriešiť, ale cieľom bolo reagovať na nepriaznivý trend, že polícia nie je pri riešení priestupkov dôsledná," povedal primátor. Priznáva, že formulácia pokynu veliteľa nebola šťastná.

Vallo tvrdí, že žiadny nadriadený vrátane náčelníka nie je oprávnený v konkrétnom prípade nariadiť podriadenému policajtovi uloženie blokovej pokuty v určitej pevne danej výške. "Zároveň v tomto pokyne chýbalo aspoň minimum vysvetľujúcich informácií," podotkol Vallo.

Ako však tvrdí, je pravdou aj to, že od verejnosti eviduje mesto zvýšený dopyt, aby si mestskí policajti robili svoju prácu poriadne. "Teda, aby boli dôslední a nekompromisní pri prejednávaní priestupkov, ktoré strpčujú život ostatným obyvateľom nášho mesta, a aby vec nevybavili len napomenutím.

Aj štatistiky mestskej polície ukazujú, že počet uložených napomenutí je neprimerane vysoký k celkovému množstvu riešených priestupkov," uviedol primátor.

Ubezpečuje, že mestský policajt stále môže vybaviť vec napomenutím, najmä v prípadoch, ak pri zistenom priestupku existujú takzvané poľahčujúce okolnosti, ktoré sa po vyhodnotení môžu premietnuť až do upustenia od uloženia blokovej pokuty.

"Rovnako je tu však právomoc, dokonca povinnosť nadriadeného, skúmať zákonnosť a primeranosť postupu svojich podriadených aj pri určovaní výšky blokových pokút," poznamenal Vallo.

Práve preto sa podľa jeho slov v zverejnenom pokyne objavuje povinnosť zaznamenávať dôvody, pre ktoré sa policajt rozhodol vybaviť vec napomenutím či pokutou do určitej výšky.

Tieto okolnosti sú podľa primátora stanovené zákonom, musia byť dané a policajt by mal byť schopný sa k nim vyjadriť. Toľko primátor M. Vallo.

Tvrdenia a názory našich čitateľov uverejňujeme v rámci slobodného a demokratického  šírenia informácií. Redakcia sa s názormi a tvrdeniami čitateľov nemusí stotožňovať. Neuverejňujeme tvrdenia a fakty, ktoré sa nedajú overiť, ani názory, ktoré by znevažovali dôstojnosť iných osôb. V prípade závažných tvrdení, redakcia kontaktuje dotknuté strany. V tomto prípade sme oslovili starostu a miestny úrad Petržalka a pridali aj nedávne stanovisko primátora.

(red)

Foto: Ilustračné/Mú Petržalka

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho s priateľmi na FCB

59 komentárov
ODPOVEDAŤ Tina Medhurst V | 24. 9. 2020, 01:12

digital

ODPOVEDAŤ Olaf Roob | 20. 9. 2020, 06:13

Producer

ODPOVEDAŤ Nedra Harvey DDS | 16. 9. 2020, 09:46

Home

ODPOVEDAŤ Tony Feest | 14. 9. 2020, 13:24

generating

ODPOVEDAŤ Frankie Leannon I | 28. 8. 2020, 10:42

Bacon

ODPOVEDAŤ Raina Friesen | 20. 8. 2020, 04:24

Quality

ODPOVEDAŤ Kameron O'Reilly | 14. 8. 2020, 14:57

Human

ODPOVEDAŤ Price Kilback I | 14. 8. 2020, 01:58

back-end

ODPOVEDAŤ Dr. Johathan Nikolaus | 12. 8. 2020, 11:53

Cheese

ODPOVEDAŤ Zander Wintheiser | 10. 8. 2020, 05:44

Chicken

ODPOVEDAŤ Raleigh Swift | 7. 8. 2020, 00:15

Producer

ODPOVEDAŤ Nico Becker | 6. 8. 2020, 10:16

harness

ODPOVEDAŤ Chaya Schoen IV | 29. 7. 2020, 04:27

Kina

ODPOVEDAŤ Camron Runolfsson | 28. 7. 2020, 22:52

Licensed

ODPOVEDAŤ Miss Judge Hansen | 26. 7. 2020, 15:54

Ridges

ODPOVEDAŤ Eloisa Gottlieb | 26. 7. 2020, 13:19

Berkshire

ODPOVEDAŤ Stone Ward PhD | 24. 7. 2020, 13:14

Steel

ODPOVEDAŤ John Mitchell | 19. 7. 2020, 21:26

Barbados Dollar

ODPOVEDAŤ Hollis Stiedemann | 18. 7. 2020, 10:17

XML

ODPOVEDAŤ Bradley Abernathy | 15. 7. 2020, 20:46

Virginia

ODPOVEDAŤ Anabel Turcotte | 13. 7. 2020, 10:41

iterate

ODPOVEDAŤ Serenity Rogahn | 8. 7. 2020, 10:17

Computer

ODPOVEDAŤ Else Wunsch | 1. 7. 2020, 04:25

deposit

ODPOVEDAŤ Marilyne McCullough | 29. 6. 2020, 19:25

indexing

ODPOVEDAŤ Misty Bartoletti | 27. 6. 2020, 22:11

Pike

ODPOVEDAŤ Cielo Zemlak | 26. 6. 2020, 00:26

cultivate

ODPOVEDAŤ Kira Larson | 25. 6. 2020, 07:48

Rustic Cotton Mouse

ODPOVEDAŤ Mireya Cassin | 23. 6. 2020, 20:51

distributed

ODPOVEDAŤ Ayla Stamm | 22. 6. 2020, 09:09

multi-byte

ODPOVEDAŤ Margarette Stracke | 20. 6. 2020, 23:45

Licensed

ODPOVEDAŤ Loyal Connelly | 16. 6. 2020, 18:53

eyeballs

ODPOVEDAŤ Raleigh Morar | 16. 6. 2020, 07:53

target

ODPOVEDAŤ Ms. Krystel Heller | 14. 6. 2020, 10:36

Marketing

ODPOVEDAŤ Kristopher Wiegand | 12. 6. 2020, 21:31

lavender

ODPOVEDAŤ Flavie Purdy | 10. 6. 2020, 00:21

programming

ODPOVEDAŤ Toney Nienow | 5. 6. 2020, 19:51

Indiana

ODPOVEDAŤ Cathryn Friesen | 5. 6. 2020, 00:26

solid state

ODPOVEDAŤ Mr. Melyssa Ernser | 31. 5. 2020, 20:27

virtual

ODPOVEDAŤ Claud Treutel | 31. 5. 2020, 01:35

Granite

ODPOVEDAŤ Leta Stehr | 30. 5. 2020, 17:51

orchid

ODPOVEDAŤ Gilberto Nitzsche | 29. 5. 2020, 10:08

Fiji

ODPOVEDAŤ Florian Kuhlman III | 25. 5. 2020, 21:43

PNG

ODPOVEDAŤ Leonardo Willms | 25. 5. 2020, 09:39

payment

ODPOVEDAŤ Mylene Gulgowski | 24. 5. 2020, 22:19

Iowa

ODPOVEDAŤ Dianna Johnston III | 23. 5. 2020, 15:06

Awesome

ODPOVEDAŤ Ricky Harris | 23. 5. 2020, 13:33

Innovative

ODPOVEDAŤ Darren Gusikowski | 22. 5. 2020, 07:23

Regional

ODPOVEDAŤ Jakayla Mante | 14. 5. 2020, 05:39

Beauty

ODPOVEDAŤ Sedrick Gottlieb V | 9. 5. 2020, 15:52

Connecticut

ODPOVEDAŤ Osbaldo Maggio | 8. 5. 2020, 07:47

e-services

ODPOVEDAŤ Felix Medhurst | 5. 5. 2020, 21:52

Credit Card Account

ODPOVEDAŤ Geraldine Murphy | 5. 5. 2020, 09:09

Chips

ODPOVEDAŤ Lorna Pollich | 30. 4. 2020, 11:50

architectures

ODPOVEDAŤ Lurline Rempel | 29. 4. 2020, 19:58

Savings Account

ODPOVEDAŤ Vallie Langworth | 14. 4. 2020, 14:44

Interactions

ODPOVEDAŤ Mrs. Effie Cronin | 13. 4. 2020, 15:52

client-server

ODPOVEDAŤ Lelia Ryan | 3. 4. 2020, 03:31

Lek

ODPOVEDAŤ Robb Johnston | 2. 4. 2020, 22:56

Fields

ODPOVEDAŤ Beaulah Kub DDS | 31. 3. 2020, 17:38

Arizona

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter