Napísali ste nám 26. január 2020

Napísali ste nám/Váš názor: ... akoby sme sa kráčali tam kdesi, kde Bratislava v minulosti nebola


Keď Bratislavčan, ktorému jeho rodné mesto nie je ľahostajné sa vydá na púť po jeho uliciach, zistí, že nie všetko je také krásne a pekné ako sa to mnohokrát prezentuje na stránkach rôznych médií.

Máme tu 20 rokov dvadsiateho prvého storočia a v Bratislave akoby sme kráčali tam kdesi, kde Bratislava v minulosti nebola!

Toto mi napadlo nielen pri čítaní istého článku, ale najmä pri prechádzkach po sviatočnej či posviatočnej Bratislave. Je treba písať a kritizovať aj  neporiadok, ktorý v meste vládne (viď foto) alebo radšej nie..?!

Je pravdou, že okrem iného zmizol „legendárny“ tankodróm na Peknej ceste, že po Bratislave vyrastajú mrakodrapy ako huby po daždi..., že sa zapĺňa každý kúsok voľného miesta v meste a mizne zeleň, atď., atď.

A bratislavskému rodákovi či starobratislavčanovi, zostáva len jedno - ísť k voľbám s nádejou, že sa to zlepší. Nestačí len organizovať a vyhlasovať brigády a pod. 

Čo Vy na to páni a dámy poslanci, poslankyne ? Nebudem písať napr. o parkovacej politike ako o ďalšej pomoci Bratislavčanom, ktorí s údivom sledujú kam táto „akcia“ smeruje.... Ale čo - veď sme národ výnimiek ...!

Niektorí kritizujú všetko okolo seba, podchody pre chodcov, zmodernizované nástupištia MHD (zabúdajúc pri tom, že majú aj nohy na chodenie...?) „ošablované“, plné rôznych, neraz cestujúcich obťažujúcich individuí, neustále kritizujú toho alebo onoho funkcionára tej, či onej ustanovizne a zabúdajú pri tom najmä - na seba!

A niektorí (najmä skutoční) Bratislavčania (nie tí čo ju využívajú len na prespanie...!) si kladú otázku - do kedy ??!! Kedy si už mesto a jeho mestské časti poradia s tými, ktorí si mesto a jeho obyvateľov berú a budú ich brať za rukojemníkov využívajúc, resp., zneužívajúc tzv. demokraciu a inštitút zvaný - osobné vlastníctvo?

Kedy si pán primátor, starostovia poslanci a poslankyne začnú plniť to na čo boli zvolení občanmi? Teda riešiť aj ich každodenné problémy a nielen „veľké“ veci...!

A čo na nešváry podobného druhu vraví mestská polícia, veď tá nie je len na osadzovanie „papúč“ ! Či...?

A na koniec čo na to aj hlodavci, ktorí si musia tiež prísť na svoje a ktorých foto radšej neprikladám. Jedno riešenie by bolo - sedieť doma a nevystrčiť z domu ani nos...

Je toho veľa čo „trápi“ Bratislavčanov. Ale... Zostáva akurát to... „ale...“?!

Vlado Wänke

Ilustr. foto: čitateľ

Redakcia uverejňuje príspevky čitateľov v rámci slobodného šírenia názorov a myšlienok v demokratickej spoločnosti. Redakcia a vydavateľ sa však s názormi čitateľov nemusia stotožňovať.

Redakcia neuverejňuje názory a myšlienky, ktoré šíria nenávisť, alebo neoveriteľné informácie.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter