Napísali ste nám 26. júl 2019

NAPÍSALI STE NÁM: V DPB už prešla zamestnancom trpezlivosť


Od volieb primátora Bratislavy už ubehlo viac ako pol roka no v najväčšom mestskom podniku sa nič nezmenilo.

Dokonca mnoho zamestnancov má pocit, že to ide k horšiemu. Ale poďme pekne po poriadku:

dočasné vedenie na čele s pánom Dekánkom síce nakúpilo 11 starých autobusov za vyše 10 0000 €-

lebo DPB nemá na čom jazdiť a robiť náhradnú autobusovú dopravu od Molecovej do Dúbravky ale pre koho to bol aký kšeft?

Veď aj Vaše periodiká písali, že tento kšeft bol robený bez výberového konania.

Keď si to zoberieme čiste po matematickej stránke tak jeden autobus stál približne 10000€-

Pre Vás ako novinárov asi nebude problém zistiť čo stojí recyklácia starého autobusu v Nemecku.

Náš podnik ušetril Nemcom peniaze za recykláciu a ešte im za to , že sme zobrali ich staré vozidlá zaplatili.

Pritom v DPB stoja odstavené vozidlá ktoré stačilo opraviť a mohli premávať.

Možno keď som sa zmienil o vozidlách Vás bude určite zaujímať, že DPB máme odstavené už niektoré autobusy aj dva roky.

Tieto sú stále na ŠPZ-kách. Čiže platíme za ne poistky a daň.

Prečo sa tieto vozidlá dočasne neodhlásili z evidencie ušetrili by sa peniaze daňových poplatníkov.

Ako predseda predstavenstva pán Dekánek si plnil svoj detský sen a chce aby v Bratislave premávali 50 m električky.

Pre naplnenie tohto sna bola pozastavená tretia etapa údržbovej základne pre električky vo vozovni Krasňany 

Jurajov Dvor. Ale podstata veci je v tom, že Petržalka má byť dostavaná do konca roku 2023 a bola projektovaná na 32 metrové vozidlá.

Stihne sa urobiť zmena a schválenie nových projektov aby Bratislava nedošla o eurofondy? A nejedná sa len o Petržalku.

Je veľa električkových zastávok v celej Bratislave kde sa tieto vozidlá nevojdú.

Tak isto bude treba prestavať všetky trafostanice lebo tieto vozidlá majú väčší odber prúdu. Má na to Magistrát peniaze?

Keď už riešime trojmesačné pôsobenie pána Dekánka ako predsedu predstavenstva v DPB a. s.

tak by som Vás chcel upozorniť na to ako DPB má peniaze na veľkodušné uzatváranie zmlúv na poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva.

Stačí si pozrieť  zmluvu O 86/2019 zverejnenú 10.5.2019.

Táto zmluva je dôkazom toho ako sa používajú peniaze daňových poplatníkov v rámci DPB.

Dňa 3.6. 2019 som chcel aby mi pán Dekánek vysvetlil ci peniaze daňových poplatníkov boli použité podľa zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Do dnešného dňa som odpoveď nedostal. Tak isto som žiadal o vysvetlenie k zmluvám O 44/2018 a O 134/2018.

Dňa 10.4.2019 som vedenie DPB a.s. konkrétne vedúceho právneho oddelenia JUDr A. B. žiadal

o doplatenie ušlej mzdy za sviatky pre vodičov pracujúcich v týždennom režime ako aj iných pracovníkov

čo si museli sviatok nadpracovať cez víkend. Túto žiadosť som podložil dvoma prípadmi súdnych sporov kde zamestnávateľ

uzatvoril zmier a so žalobcom sa dohodol . Jedná sa o súdny spor 10C/72/2001 a súdny spor 45 Cpr/17/2017. Jedná sa o to, že zamestnávateľ nás doteraz držal v šachu,

že je ochotný cca 250 zamestnancom túto ušlú mzdu zaplatiť ale Magistrát dosial neuvoľnil peniaze.

Zamestnancov už prešla trpezlivosť čakať na svoje peniaze na ktoré majú nárok podľa ZP a taktiež podľa dvoch súdnych sporov.

Preto tento týždeň podávame trestné oznámenie za nevyplatenie mzdy a budeme žiadať aj úroky z omeškania podľa zákona.

Taktiež sme adresovali žiadosť dňa 14.6.2019 na zamestnávateľa

aby dal žiadosť na RÚVZ na kontrolu mikroklimatických podmienok na pracoviskách vodičov lebo začali tropické teplá.

Do dnešného dňa sme na uvedený podnet nedostali odpoveď.

Vedeli sme že minimálne v polovici vozidiel MHD nefunguje klimatizácia alebo je slabo výkonná tak sme sami iniciovali dňa  8.7.2019 podanie na RÚVZ.

V tomto smere sa vyjadril aj primátor Bratislavy, že zabezpečí montáže klimatizácii do vozidiel.

Na tomto som sa dobre pobavil lebo určite sa nájde firma ktorá klimatizáciu dokáže do vozidla namontovať ,ale nie za tú sumu ktorá bola deklarovaná.

Nie som zástancom nenosenia uniforiem vodičmi DPB a.s. Ale zásadne som proti tomu, aby zamestnávateľ trestal vodičov za to že uniformu nenosia.

Túto tému otváram už viac rokov po sebe ale odpoveď ktorú som dostal od zamestnávateľa 28.6.2019 ma tak dožrala, že som celú vec dňa  22.7.2019 napadol cez Inšpektorát práce. 

V odpovedi z DPB pani JUDr. Kozáková spomenula dva § ZP ktoré vyhovujú zamestnávateľovi.

Ale zabudla si pozrieť aj § 151 ZP čo je povinný zamestnávateľ urobiť keď vyžaduje nosenie uniforiem.

Taktiež v KZ ktorá je síce neplatná je napísané, že 15 minút na prezlečenie do pracovného pred začatím práce a 15 minút na prezlečenie na konci práce majú len pracovníci dielňach.

Vodiči sa do pracovných uniforiem prezliekať nemusia?

Je známa vec, že vodiči v DPB a.s sú za jedno porušenie vnútropodnikovej smernice trestaný najmenej 3 X.

Je to odňatím určitej pohyblivej časti mzdy/ prémií/, odňatím bonusu za jazdu bez nehody a písomným upozorneným na porušenie pracovnej disciplíny.

Túto záležitosť chceme riešiť v rámci nového pracovného poriadku.

Taktiež do pracovného poriadku chceme zapracovať riešenie sťažností nakoľko v DPB a.s. riešia aj anonymné sťažnosti

a nepripúšťajú konfrontáciu medzi sťažovateľom a zamestnancom .

Ďalej by som chcel poukázať na zbytočnú šikanu vodičov keď aj za to, že dôjde na neho sťažnosť od cestujúceho viac krát po sebe

a je neopodstatnená tak vedúci ho pošle na psychotesty aj keď tieto má platné .

Ďalším dôvodom nespokojnosti vodičov je, že trestanie vodičov s trvalým pobytom na Slovensku je podstatne prísnejšie ako trestanie cudzincov.

Problémy sú tiež z grafikonmi na jednotlivých linkách ,s pracovnými prestávkami a nie všetky linky majú sociálne zariadenie na jednej z konečných.

Ale najväčším problémom je neplatná KZ (kolektívna zmluva) v DPB a.s. 

Už na mítingu na ktorom sa zúčastnil aj primátor Bratislavy bolo zahrané veľké divadlo. Lebo tak ako vedenie DPB a. s. vedelo tak vedeli aj predsedovia odborov,

že cirkus ktorý robia je len na oko. Preto medzi vedením DPB a troma predsedami odborov bola podpísaná dohoda o úprave platov do dvoch dní.

Naša odborová organizácia dňa 24. 5.2019 upozornila na neplatnosť KZ zamestnávateľa, Magistrát ako i NKÚ.

Následne si zamestnávateľ aj jediný akcionár nechal urobiť právnu analýzu a dospeli k tomu, že KZ je neplatná.

Ale vedúcemu právneho oddelenia JUDr. B. to nestačí a žiada aby o neplatnosti KZ rozhodol súd , že potom bude neplatná.

Preto právnici našej odborovej organizácie pripravujú určovaciu žalobu. Pýtam sa ako môže niekto robiť vedúceho právneho oddelenie,

keď vie, že vopred aké bude rozhodnutie súdu a nechce sa dohodnúť na riešení novej KZ ?

 V tomto liste som poukázal na to, že ako to funguje za peniaze daňových poplatníkov v najväčšom mestskom podniku.

Samozrejme, že náš podnik nemôže vykonávať také služby ako by si obyvatelia a návštevníci Bratislavy zaslúžili keď pomer vodičov a ostatných pracovníkov je 50% - 50%.

Živíme tuná administratívu ešte za čias Záhradníka a Belfiho. Preto si nevieme získať dostatok vodičov a stabilizovať ich.

Ak sa situácia v krátkej dobe nezmení vyhlásime výstražný štrajk  lebo nám ako výboru odborov záleží na dobrom mene podniku a stabilizácii zamestnancov.

 

V Bratislave:23.7.2018                                                 predseda odborov Autošofér v DP Bratislava

                                                                                                                 Jozef Hitka

Foto: Archív /Br.kuriér - ilustračná

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter