Napísali ste nám 4. jún 2018

Napísali ste nám: Už v marci som apeloval na zriadenie peších hliadok na Obchodnej ulici


Už v marci som apeloval na kompetentných o zriadenie peších hliadok na Obchodnej ulici v Ba, kde je situácia neúnosná už dlhodobo.

Údajne dnes, 4. 6. 2018, mal ísť starosta za riaditeľom OR PZ BA 1 žiadať o pešie hliadky, no tento problém je už dlhodobý a neriešený strategicky.

Najsmutnejšie je, že veci sa začnú hýbať až po niekoho brutálnej smrti...

Šťažnost na útvary Policajného zboru a Mestskej polície pri nečinnosti na území Starého Mesta Bratislava a hl. mesta
Komu: oksppz@minv.sk, info@mp.bratislava.sk

Dobrý deň,

žiadam Vás o objasnenie nečinnosti útvarov PZ SR a Mestskej polície Bratislava na území Starého mesta.

Som rodený obyvateľ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, a zástupcovia ako aj obyvatelia tejto mestskej časti sa už dlhodobo sťažujú na vandalizmus a neporiadok ktorý vytvárajú jeho obyvatelia, kedy náklady opráv verejných zariadení a čistenie verejných priestranstiev stojí rozpočet nielen tejto mestskej časti a magistrátu hl. m. veľa financií.

Dňa 28. 3. 2018 približne v čase 23:40 hod. som vystúpil z električkovej linky 5 na zastávke Poštová na Obchodnej ulici v Bratislave.

Tejto električkovej súprave na zastávke Kapucínska vandali poškodili, zadné dvere v zadnom voze a táto električková pokračovala ako Služobná jazda s poruchou do vozovne smer Rača.

Bol som nútený využiť pešiu prepravu, čo nebol zásadný problém až do nepríjemného zistenia.

Všade bolo rozbité sklo, lietali tu flaše a odpadky, bolo tu približne 50 „mladíkov“ cca 14 -16 ročných zjavne pod vplyvom alkoholu.

Približne v strede Obchodnej ulice, pri podniku známy ako "BAR ON" prebiehala policajná razia, alebo akcia podobná tohto druhu.

Policajtovi, ktorý bol v kukle a nemal viditeľný odznak, resp. číslo preukazu som z pozície oznamovateľa oznámil, že je na tejto istej ulici narušený verejný poriadok a ohrozená bezpečnosť občanov lietajúcimi flašami a vytrhnutými kontajnermi.

Tento konkrétny policajt uznal opodstatnenie tohto oznámenia a dal mi za pravdu. Pýtal sa či som videl niekoho bezprostredne pri čine (nie), vykonával ale inú policajnú činnosť, preto mi odporúčal kontaktovať linku 158.

Z tejto pozície nerozumiem na čo sú príslušníkom PZ SR prideľované vysielačky, ked ich nevedia využívať pri operatívnej policajnej činnosti.

Podľa odporúčania raziu-vykonávajúceho policajta som kontaktoval linku 158 dňa 28.3.2018 o 23:51 a informoval som operátora linky o narušení verejného poriadku a vandalizme ako aj chýbajúcich hliadkach PZ SR.

Toto oznámenie prijal, oznámil mi, že vyšle hliadku. Ani po 15 minutách od oznámenia na linke 158 na mieste, som nezaznamenal ŽIADNU hliadku PZ ani Mestskej polície.

Preto sa s plnou vážnosťou pýtam:

1) Ako bol po oznamení obnovený verejný poriadok a ako bolo zabranené daľšiemu vandalizmu ?

2) Tento stav je bohužiaľ dlhodobý, akým spôsobom teda Policajný zbor a Mestská polícia predchádza takémuto protiprávnemu konaniu, tj. narušenia verejného poriadku a vandalizmu?

3) Z akého relevantného dôvodu Mestská polícia a PZ SR nevykonáva operatívno a preventívnu činnosť prostredníctvom tzv. pochodzkárov, okrskárov resp. peších príslušníkov polície, takým spôsobom, ako je to napr. v Prahe alebo iných európskych metropolách?

4) Aká je dlhodobá koncepcia a akčný plán policajných zborov na územi Bratislavy, hl.m. pri prevencii a eliminácii narúšania verejného poriadku a vandalizmu podnapitou mládežou a zväčša britskými turistami, pri určitom rešpektovaní obmedzených ľudských a finančných zdrojov MsP BA a PZ SR?

Verím že sa touto vecnou sťažnosťou budete zaoberať s plnou vážnosťou, ak sa chceme dlhodobo pohybovať na území Bratislavy a Bratislavy - Staré Mesto v čistom a bezpečnom verejnom priestore.

Čestne prehlasujem že uvedené infomácie sú objektívne a neskreslené. V prílohe posielam aktuálne fotografie z Obchodnej ulice v predmetnom čase s GPS a časovou pečiatkou.

Žiadam o písomné vyjadrenie v tejto veci na adresu uvedenú nižšie a zároveň dávam Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely prešetrenia tejto veci.

S pozdravom Michal

(Sťažnosť bola zo strany mestskej polície odložená kvôli tomu, že neobsahovala náležitosti, ktoré vyžaduje zákon. Preto MsP považovala jej odloženie v plnej miere za odôvodnené.

Štátna polícia odpovedala o. i. v tom zmysle, že nasadzuje hliadky podľa možností a kapacít. Zvýšený počet hliadok je organizovaný najmä v piatok a sobotu večer – pozn. red.)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter